Year 2019, Volume 12 , Issue 4, Pages 703 - 713 2019-12-15

Importance of Population Criterion for Healthy City Concept
Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi

Okan Murat DEDE [1] , Ahmet ŞEKEROĞLU [2]


Günümüz itibarıyla uygarlık düzeyi, kentleşme ile beraber ölçülür bir düzeye gelmiştir.  Bugün tüm dünyadaki 8 milyara yakın nüfusun yaklaşık 6 milyarı kentlerde yaşamaktadır. Bugün, dünyadaki 8 milyara yakın nüfusun yaklaşık 6 milyarı kentlerde yaşamakta ve nüfusu 1 milyon kişiyi geçen 500 adetten fazla kent bulunmaktadır.  Yirminci yüzyıl sonlarında artan çevresel kirlilik, yok olan doğal ortamlar, küresel iklim değişiklikleri gibi faktörlerden dolayı, sürdürülebilir bir gelişmenin gerekliliği ortaya koyularak bunun da çıkış noktasının kentler olduğu kabul edilmiştir. Sağlıklı kent kavramı da, bu dönemde ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1987 yılında Sağlıklı Şehirler Projesini başlatmıştır. Her yıl dünya çapında çok sayıda şehir bu proje kapsamında sağlıklı şehirler ulusal ve uluslararası ağlarına üye olmaktadırlar.  Kuşkusuz bir kenti oluşturan en önemli öge demografik ögedir. Herhangi bir kentin tüm ekonomik, sosyal ve fiziki şartları nüfus gelişimine göre değişmektedir. Tüm bu konulara kentte yaşayan toplumun sağlığı da dahildir. Bu makalenin konusu sağlıklı bir kent olabilmek için nüfus kriterinin önemini ve nüfus büyüklüğünün sağlıklı kent oluşumundaki etkilerini tartışmaktır. Bu makale kapsamındaki temel yöntem ise; kentsel gelişme, nüfus ve sağlıklı kent kavramları üzerinde literatürü aktarabilmek, bu konularla ilgili olarak güncel rakamları ve mevcut durumu ortaya koyabilmek, bu sayede kentsel nüfusun kent sağlığı için önemini ortaya koyarak dünya üzerindeki rolünü ve gidişatını anlamak, ayrıca bazı standartları genelleştirerek nüfus kriterinin sağlıklı kent olma yolundaki önemini tartışmaya açabilmektir.

 • Belli Aziz (2019). Türkiye’de Sağlıklı Kentler ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:10 Sayı:17.
 • Demographia World Urban Areas, 15th Annual Edition, (2019). http://www.demographia.com/db-worldua.pdf, Erişim tarihi: 01.02.2019
 • Dinler Zeynel (2012). Bölgesel İktisat, Dokuzuncu Basım, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. (1994). Kentleşme ve Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:26, Ankara, TC Sağlık Bakanlığı Yayını.
 • Meriç, Erkan (2006). Sağlığı Geliştirme Açısından Sağlıklı Kentler Hareketi, Sağlık Eğitim Ana Bilim Dalı, Tezsiz Y.Lisans Dönem Projesi, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/28314/TEZ.pdf, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Turan Tayfun, Beşirli, Aslı (2008). Kentleşme Sürecinin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, syf: 238-243.
 • United Nations (2015). World Urbanization Prospects The 2014 Revision, ST/ESA/SER. A/366, New York.
 • Birleşmiş Milletler internet sitesi, www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Çankaya Belediyesi internet sitesi, http://www.cankaya.bel.tr, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Dünya Kentleri Veri Seti internet sitesi, https://www.numbeo.com, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Dünya Sağlık Örgütü internet sitesi, https://www.who.int, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Habitat for Humanity internet sitesi, http://www.habitat.org.tr/insanyerlesimleri.html?start=125, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Küresel Trafik Veri Karnesi internet sitesi, http://inrix.com/scorecard/, Erişim tarihi: 02.07.2019.
 • Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesi, tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği internet sitesi, http://www.skb.gov.tr, Erişim tarihi: 01.02.2019.
 • Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesi, http://yalova.csb.gov.tr/saglikli-kent-nedir-kriterleri-nelerdir-haber-169094, Erişim tarihi: 01.02.2019.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Winter | Kış 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2109-5435
Author: Okan Murat DEDE (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0764-4944
Author: Ahmet ŞEKEROĞLU
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2019

Bibtex @research article { kent613328, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {703 - 713}, doi = {}, title = {Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi}, key = {cite}, author = {Dede, Okan Murat and Şekeroğlu, Ahmet} }
APA Dede, O , Şekeroğlu, A . (2019). Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi . Kent Akademisi , 12 (4) , 703-713 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/613328
MLA Dede, O , Şekeroğlu, A . "Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 703-713 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/613328>
Chicago Dede, O , Şekeroğlu, A . "Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi". Kent Akademisi 12 (2019 ): 703-713
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi AU - Okan Murat Dede , Ahmet Şekeroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 703 EP - 713 VL - 12 IS - 4 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi %A Okan Murat Dede , Ahmet Şekeroğlu %T Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 4 %R %U
ISNAD Dede, Okan Murat , Şekeroğlu, Ahmet . "Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi". Kent Akademisi 12 / 4 (December 2019): 703-713 .
AMA Dede O , Şekeroğlu A . Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi. KentAkademisi. 2019; 12(4): 703-713.
Vancouver Dede O , Şekeroğlu A . Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi. Kent Akademisi. 2019; 12(4): 703-713.