Year 2019, Volume 12 , Issue 4, Pages 752 - 764 2019-12-15

Evaluation of Quality Criteria in Urban Parks: The Case of Karabük Kordon Park
Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği

Sebile Merve ÖZTÜRK [1] , Selda Cansu TEMEL [2]


Especially in recent years, many studies have been carried out in the field of quality in urban space. Studies in the urban area focus on the way users perceive the space and its responses to user needs. Urban parks, which contribute positively to the quality of the environment in which they are located, constitude the subject of this study. In this study, the measurement of user perception on quality criteria in Karabük Kordon Park is investigated. For his purpose, the study was started with observations made in the park and as a result of preliminary interviews with users, the quality criteria (use and activities with comfort and image) to be evaluated were determined. Afterwards, a questionnaire was applied to 55 randomly selected park users. As a result of the data obtained, the most important problem that Kordon Park needs to be solved is the bad image resulting from the negative opinions of the users about the security of the park. Keywords: Public Space, Urban Park,

Özellikle son yıllarda kentsel mekânda kalite alanında birçok çalışma yapılmıştır. Kentsel alanda yapılan çalışmalar, kullanıcıların mekânı algılayış biçimi ve mekânın kullanıcı gereksinimlerine verdiği cevaplar üzerine yoğunlaşmaktadır. Kentsel ölçekte bulundukları çevrenin kalitesine pozitif katkıları olan kent parklar ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Karabük Kordon Parkta kalite kriterleri üzerinden kullanıcı algısının ölçülmesi araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmaya parkta yapılan gözlemler ile başlanılmış ve kullanıcılar ile yapılan ön görüşmeler sonucunda, değerlendirilecek olan kalite kriterleri (konfor ve imaj ile kullanım ve aktiviteler) belirlenmiştir. Daha sonra park kullanıcıları arasından rastlantısal olarak seçilen 55 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Elde veriler sonucunda Kordon Parkın çözümlenmesi gereken en önemli probleminin, kullanıcıların parkın güvenliği ile ilgili olumsuz görüşlerinden kaynaklanan, kötü imaj olduğu anlaşılmıştır. 

 • Low, S., Taplin, D., Scheld, S. (2005). Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity. America: University of Texas Press.
 • Sennett, R. (1996). Kamusal İnsanın Çöküşü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2019). https://sozluk.gov.tr/; Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2019.
 • Habermas, J. (2004). Kamusal Alan. (Der. ve Çev. Meral Özbek). İstanbul: Hil Yayın.
 • Olgun, H. B. (2017). Jürgen Habermas, Hannah Arendt Ve Richard Sennett’in Kamusal Alan Yaklaşımları. Sosyolojik Düşün, 2(1).
 • Arslan, D. (2005). Kıyı Alanların Yeniden Gelişim Sürecinde Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçe-Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Alpak, E. M., Düzenli, T., Yılmaz, S. (2018). Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri. Journal Of History Culture And Art Research, 7(2).
 • Tonnelat, S. (2010). The Sociology Of Urban Public Spaces. Territorial Evolution And Planning Solution: Experiences From China And France. Available at: http://stephane.tonnelat.free.fr/Welcome_files/SFURP-Tonnelat-published.pdf.
 • Francis, M. (2006). Urban Parks As Community Place. G5 International Urban Design Symposium. Available at: file:///C:/Users/toshiba/Desktop/UrbanParksasCommunityPlaces.pdf.
 • İnceoğlu, M., Aytuğ, A. (2009). Kentsel Mekanda Kalite Kavramı. Megaron, 4(3).
 • Project for Public Spaces. (2009). Signature Places: Great Parks We Can Learn From. Erisim adresi https://www.pps.org/article/six-parks-we-can-all-learn-from.
 • Rapoport, A. (1990). The Meaning Of The Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. America: University Of Arizona Press.
 • Gehl, J. (1987). Life Between Buildings: Using Public Spaces, New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Yücel, G.F., Yıldızlı, A.C. (2006). Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması. İTÜ Dergisi, 5(2).
 • Erdönmez, E., Çelik, F. (2017). Kentsel Mekânda Kamusal Alan İlişkileri. Kültür Envanteri, 14(14).
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date winter | Kış 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2790-067X
Author: Sebile Merve ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5712-9778
Author: Selda Cansu TEMEL
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2019

Bibtex @research article { kent616808, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {752 - 764}, doi = {}, title = {Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği}, key = {cite}, author = {Öztürk, Sebile Merve and Temel, Selda Cansu} }
APA Öztürk, S , Temel, S . (2019). Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği . Kent Akademisi , 12 (4) , 752-764 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/616808
MLA Öztürk, S , Temel, S . "Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 752-764 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/51798/616808>
Chicago Öztürk, S , Temel, S . "Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği". Kent Akademisi 12 (2019 ): 752-764
RIS TY - JOUR T1 - Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği AU - Sebile Merve Öztürk , Selda Cansu Temel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 752 EP - 764 VL - 12 IS - 4 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği %A Sebile Merve Öztürk , Selda Cansu Temel %T Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 4 %R %U
ISNAD Öztürk, Sebile Merve , Temel, Selda Cansu . "Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği". Kent Akademisi 12 / 4 (December 2019): 752-764 .
AMA Öztürk S , Temel S . Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği. KentAkademisi. 2019; 12(4): 752-764.
Vancouver Öztürk S , Temel S . Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği. Kent Akademisi. 2019; 12(4): 752-764.