Year 2020, Volume 13 , Issue 1, Pages 112 - 122 2020-01-15

Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi
Study of Physical and Functional Structure in Navona Square in Historical Periods

Ziba SAMİ [1] , Merve BİLGEN [2] , Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER [3]


İtalya’nın Orta Çağ Dönemi Meydanları geçmişten günümüze ulaşan önemli meydan örneklerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Orta Çağ Dönemi Meydanı olan Navona Meydanı’nın tarihsel süreç içerisindeki değişimi ve günümüzdeki fiziksel ve işlevsel özellikleri kalite parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Navona Meydanı’nın konumlandığı alan geçmişte stadyum, pazar alanı vb. fonksiyonları barındıran bir kullanıma sahipken 15. yüzyıldan itibaren ‘’meydan’’ olarak kullanılmış ve süreç içerisinde dönüşümler geçirmiştir. Bu bağlamda makale, tarihsel süreç içerisinde meydanın geçirdiği değişimlerin, farklı dönemlerde meydana eklemlenen yapıların, Navona Meydanı’nı fiziksel ve işlevsel açıdan nasıl biçimlendirdiği ve mekânsal kalitesini nasıl etkilediğini incelemiştir. Çalışmada ilk olarak meydanın tarihçesi hakkında genel bilgiler araştırılmış olup daha sonra meydanın fiziksel ve işlevsel özellikleri: konum ve bağlantı, erişim- ulaşılabilirlik, meydanın çevresindeki yapılar, meydanın biçimsel özellikleri, mimari malzeme seçimi ve meydandaki sembol öğeler başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak Navona Meydanı’nın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümlere rağmen fiziksel ve işlevsel sürekliliği sağladığı ve meydanın genel özelliklerinin korunduğu görüşü ortaya konmuştur.
Italy's Medieval Period Squares are examples of important squares that have survived from the past to the present. In this study, Navona Square, which is a medieval square, has been examined by using quality parameters. While in the past the area where the Navona Square was had been used for stadium, market etc. functions, from the 15th century onwards it had been used as a "square" and has undergone changes over time. In light of this, the article how the changes in the historical process, the structures articulated in different periods, the functional and physical shape of the square and how this affects its spatial quality. In this study, firstly general information about the history of the square was investigated and then physical and functional properties of the square were investigated under: location and connection, accessibility, structures around the square, formal features of the square, architectural material selection and symbol elements in the square. The results of the study; despite the changes and transformations in Navona Square in the historical process, it has been demonstrated that it provides physical and functional continuity and the general characteristics of the square are preserved.
 • Atalay, N. (2010). Kent meydanı: kamusal estetik çerçevede eleştirel bir değerlendirme, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Ching, F.D.K., (2002). Mimarlık: biçim, mekân ve düzen, çev. S.Lökçe, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Camargo, E., (1981). Piazza Navona, Harvard Square, Pıccadılly Cırcus: a study about morphology and use, Master Thesis, Techonolgy of Instıtute, Federal University, Soul Brazil. Eyüce, Ö., (2000). Meydanlar, Ege Mimarlık Dergisi, 34, S.10-11.
 • Erdönmez, E., & Abay., E (2018). Roma Popolo Meydanı bağlamında kamusal mekân kalitesinin ölçülmesi, Kent Akademisi. 11-33, S. 44-59 .
 • Çınarı, S., (2005). Meydanlardaki tarihi değişimler ve günümüze yansımaları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55-1, S.112-121
 • Kwon, N., (2016). The architectural characteristics of Piazza Navona, Rome and its ecological function and role in urban environments, Journal of the Korea Institute of Ecological Architecture and Environment ,16-6, S.83-94.
 • Hoşkara, Ö., (2007). Anadolu- Türk kentlerindeki kentsel mekânlara -meydanlara fonksiyonel bir bakış. A. Mengi (Dü.) içinde, Kent ve Politika Antik Kentten Dünya Kentine. Ankara: İmge Kitapevi, S. 215-220
 • Özcan, B., (2009). Sürdürülebilir kent meydanları ve Roma Piazza Navona örneğinde incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tönük, S., & Barkul, Ö., (1999). Piazza-plaza-square-platz-praça-meidan-meydan, Ege, Mimarlık Dergisi, 30, S.34
 • Şahin, A., (1996). Meydanın nitelikleri üzerine bir analiz, Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sala, İ., (2009). Geçmişten günümüze meydan tasarımında yönetimsel farklılığın etkileri; Tiran örneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sennett, R. (2011). Ten ve taş (4 b.). İstanbul: Metis.
 • Taşçı, H., (2012). Kent meydanı ile kent kimliği ilişkisi Üsküdar Meydanı örneği, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Lelo, K., & Travaglini,.C.M, (2009). Roma tarihi atlas’ının cbs'si: m. panzeri, a. farruggia'da (19. yüzyılda) on dokuzuncu yüzyıl kadastro kaynaklarının bilgilendirilmesi, entegrasyonu ve ortak analizi için metodolojiler, Fonti, Metafonti ve CBS, bölgenin tarihi yapısının araştırılması için, Torino, 2009, S. 51-60.
 • Keskin, S., (2018). Modern kentlinin kentsel mekân düşlemleri: Elazığ kent meydanı önerileri. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 9- 11.
 • Yıldırım, E., (2004). İstanbul’da kent mobilyaları ‘nın değerlendirilmesi Sultanahmet Meydanı örneği. Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Spring
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0861-8510
Author: Ziba SAMİ (Primary Author)
Institution: Yildiz Technical University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7832-6527
Author: Merve BİLGEN
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8779-6037
Author: Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 15, 2020

Bibtex @research article { kent680479, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {112 - 122}, doi = {}, title = {Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sami̇, Ziba and Bi̇lgen, Merve and Erdönmez, Ebru} }
APA Sami̇, Z , Bi̇lgen, M , Erdönmez, E . (2020). Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi . Kent Akademisi , 13 (1) , 112-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/54736/680479
MLA Sami̇, Z , Bi̇lgen, M , Erdönmez, E . "Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi" . Kent Akademisi 13 (2020 ): 112-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/54736/680479>
Chicago Sami̇, Z , Bi̇lgen, M , Erdönmez, E . "Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi". Kent Akademisi 13 (2020 ): 112-122
RIS TY - JOUR T1 - Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi AU - Ziba Sami̇ , Merve Bi̇lgen , Ebru Erdönmez Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 122 VL - 13 IS - 1 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi %A Ziba Sami̇ , Merve Bi̇lgen , Ebru Erdönmez %T Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi %D 2020 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Sami̇, Ziba , Bi̇lgen, Merve , Erdönmez, Ebru . "Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi". Kent Akademisi 13 / 1 (January 2020): 112-122 .
AMA Sami̇ Z , Bi̇lgen M , Erdönmez E . Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi. KentAkademisi. 2020; 13(1): 112-122.
Vancouver Sami̇ Z , Bi̇lgen M , Erdönmez E . Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi. Kent Akademisi. 2020; 13(1): 112-122.