Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 609 - 627 2020-12-31

A Landscape Designment Suggestion for Trakya University Faculty of Education Campus
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi

Damla ATİK [1] , Candan ZÜLFİKAR [2]


Universities are scientific and cultural foundations which permit production and sharing of knowledge. They contribute scientific, technologic, cultural, economic and social development of society and countries. University campus are facilities that includes several applications besides education and production of knowledge; permitting socialization, sports and cultural activities with related buildings, having open and green spaces, sheltering and accommodation units within a circulation/transportation network. Campus planning and design processes are one of the indicators of status and identity for a society ant city besides they satisfy the needs of students, academicians and personnel. Existent university buildings and campus areas need revisions in order to catch up the current progresses and innovations, to fulfill the new requirements and to be enabling for better qualified physical and social opportunities. A landscaping project suggestion for Trakya University Faculty of Education (Kosova Settlement) is explained related to the requirement of revision in this study.
Üniversiteler evrensel bilgi üretimine ve paylaşımına olanak veren bilimsel ve kültürel kuruluşlardır. Toplumun ve ülkenin bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Üniversite kampüsleri ise, eğitim ve bilgi üretim işlevinin yanı sıra, içinde çeşitli uygulamaları barındıran, sosyalleşmeye, sportif ve kültürel aktivitelere imkân veren çeşitli yapılarıyla birlikte açık ve yeşil alanlara sahip olan, barınma ve konaklama birimleri ile birlikte düşünülmüş bir ulaşım ağına sahip tesislerdir. Kampüs planlama ve tasarım çalışmaları, öğrenciler, akademisyenler ve çeşitli görevdeki personelin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalarının yanı sıra, toplum ve kent için statü ve kimlik belirleyen unsurlardan biri olmaktadırlar. Mevcut üniversite yapılarının ve kampüs alanlarının güncel gelişim ve değişimlere adapte olabilmek; yeni gereksinimleri karşılayabilmek ve nitelikli fiziksel-sosyal imkânlar sunabilmek için yenilenmeye ihtiyaçları olmaktadır. Bu ihtiyaçlar kapsamında çalışmada, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü (Kosova Yerleşkesi) için hazırlanan çevre düzenleme projesi açıklanmıştır.
 • Akça, Ş. B., & Gülgün Aslan, B. (2019). Kampüs Yaşamında Estetik ve Fonksiyonel Açıdan Süs Bitkilerinin Yeri ve Önemi; Çaycuma Kampüsü Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 267-279.
 • Atabeyoğlu, Ö. (2014). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampüsü Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması. Artium, 2(1), 85-101.
 • Birinci, N., Erdoğan, S., & Birol, G. (2020). Bir Kamusal Temas Alanı Olarak Kampüs Açık Alanları: İzmir Demokrasi Üniversitesi Kampüs Tasarımı. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(50), 232-240.
 • Çorbacı, Ö. L., Turna, T., & Ercan Oğuztürk, G. (2020). Kamusal Alanların Peyzaj Düzenlemesi Açısından Erişilebilirliğinin İncelenmesi; Dicle Üniversitesi Kampüsü Örneği. Journal of Forestry, 16(1), 105-127.
 • Erkman, U. (1990). Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları. İstanbul: İTÜ Mimarlık Baskı Atölyesi.
 • Ertekin, M., & Çorbacı, Ö. L. (2010). Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1), 55-67.
 • Karakaş, N. B. (1999). Üniversite Kampüslerinin Fiziksel Gelişim Planı Hazırlama Süresi ve Bartın Orman Fakültesi'nin Bu Bağlamda İrdelenmesi. Bartın: Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurtoğlu, A. (2010). Kampüs Tasarımında Eylem Yönlendiricisi ile Sosyal Etkileşimin Değerlendirilmesi. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Matloob, F. A., Sulaiman, A. B., Ali, T. H., Shamsuddin, S., & Mardyya, W. N. (2014). Sustaining Campuses Through Physical Character-The Role of Landscape. Procedia Social and Behavioral Science(140), 282-290.
 • Öztürk, N. (2009). Üniversite Kampüs Yapıları ve Üniversite-Kent İlişkisi. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sağlık, E., Sağlık, A., & Temiz, M. (2020). Landscape Design-Campus Walking Roads-Life Quality. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 3(1), 31-43.
 • Turner, P. V. (1995). Campus An American Planning Tradition. Massachusets and London: The MIT Pres Cambridge.
 • Türeyen, M. (2002). Yükseköğretim Kurumları - Kampüsler. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • URL 1. (2018). Ağustos 2018 tarihinde T.C. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi: http://egitimfak.trakya.edu.tr/ adresinden alındı
 • URL 2. (2020). Ekim 2020 tarihinde Google Earth. adresinden alındı
 • URL 3. (2018). Ağustos 2018 tarihinde Google Earth. adresinden alındı
 • Yerli, Ö., & Özdede, S. (2017). Design Process of a Campus Plan: A Case Study of Düzce University Konuralp Campus. International Journal of Engineering Research and Application, 7(4), 50-59.
 • Yeşil, M. (2017). Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Bitkisel Tasarımı ve Uygulaması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 279-293.
 • Yılmaz, S. (2015). Bir Kampüs Açık Mekanının Peyzaj Tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi(2), 297-307.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Winter
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3963-3844
Author: Damla ATİK (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0392-3105
Author: Candan ZÜLFİKAR
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Ati̇k, D , Zülfi̇kar, C . (2020). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi . Kent Akademisi , 13 (4) , 609-627 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/57293/792114