Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Materials and Production Techniques in Environmental Approaches; Contemporary Adobe Buildings

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 389 - 413, 15.06.2021
https://doi.org/10.35674/kent.901861

Abstract

Today, increasing environmental pollution and ecological problems reveal that people should be more sensitive to their environment. The building sector is also one of the important sectors that increase environmental pollution. For this reason, important studies have been initiated in terms of environmentally friendly construction materials and projects. At the same time, the energy requirement during the use of a building constitutes a significant amount of consumption, so it is also important to search for construction systems and materials that will provide more comfortable living conditions with less energy. In this direction, many studies are carried out all over the world. These studies are investigated both in order to eliminate the materials that cause waste to the environment and to use more environmentally friendly materials. In this study, important examples including construction techniques and materials developed within the framework of these environmental approaches are included. Secondly, in addition to all these environmentalist researches, examples and construction techniques of soil structures, which are a traditional system product, which have been modernized and applied to the present, and examples applied on this subject are given. In the study carried out with a literature study, both examples made within the framework of environmentalist approaches and contemporary adobe buildings were discussed and these building types were evaluated in terms of environmentalist approaches. All of these examples are examples that produce very environmentally friendly solutions according to the place and purpose they are made. Of course, material researches and construction techniques carried out with environmentally friendly approaches in the world are very important and these studies will continue. However, in the study, it was found that the adobe buildings produced with the modern system are very environmentally friendly structures compared to other environmentally friendly structures.

References

 • Acun Özgünler, S., ve Gürdal, E. (2012), Dünden Bugüne Toprak Yapı Malzemesi: Kerpiç, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 9, 29 - 37.
 • Arslan, F. (2014). Türkiye’de Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı Arayışlarına Bir Örnek: Yeşil Binalar. Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2/1), 288-304.
 • Bhattacharya, S., Nayak, S. ve Chandra Dutta S., (2014), A critical review of retrofitting methods for unreinforced masonry structures, Elsevier International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 7, March 2014, Pages 51-67
 • Bilgiç, B. (2016). Makoko Yüzen Okulu, ARKİTERA, 11.02.2021 tarihinde https://www.arkitera.com/proje/makoko-yuzen-okulu/ adresinden erişildi
 • Binici H., Durgun, M.Y., ve Yardım Y. (2010). Kerpiç Yapılar Depreme Dayanıksız Mıdır? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2).
 • Güner, A.F., Benli, G. ve Karaçar, P., (2019), Büyükkonuk Eko Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, Social Sciences ISSN: 1308-7444 (NWSAENS), 3C0184; 14(3):62-76
 • Işık B. (2011). Conformity of Gypsum Stabilized Earth- Alker Construction with ‘Disaster Code 97’ in Turkey, Cyprus International University, N-Cyprus , International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol: 11 No:02, April
 • O’Grady, C.R., Luke, C., Mokrišová, J. ve Roosevelt, C. H., (2018). Interdisciplinary approaches to understanding and preserving mudbrick architecture in regional and diachronic contexts, Cogent Arts & Humanities, 5: 1553326, https://doi.org/10.1080/23311983.2018.1553326
 • Perker, Z.S. ve Akkuş, K. (2019). Toprakyapı Malzemesi ile Mimarlık: Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, Online Journal of Art and Design, volume 7, issue 4, 160-172
 • Yardımlı, S., Shahriary A., Güleç Özer D., (2018). Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd’da Konut Analizi, Online Journal of Art and Design, volume 6, issue 5 (Special issue), 39-53
 • Tandoğan, O. (2018). Atık Malzemelerinin Mimaride Kullanımı. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(4), 189-202
 • Türküresin, İ. (2017). Toprak, Alker ve Sürdürülebilir Yapılar, Ruhi Kafesçiolu röportajı, EKOIQ, 05.03.2021 tarihinde https://ekoiq.com/2017/04/26/toprak-alker-surdurulebilir-yapilar/ adresinden erişildi
 • URL 1: 20.02.2021 tarihinde https://earthstructuresafrica.com/rammed-earth/ adresinden erişildi
 • URL 2: 11.02.2021 tarihinde https://xxi.com.tr/i/cevrenin-ogretileri adresinden erişildi
 • URL 3: 13.02.2021 tarihinde https://www.stonecycling.com/ adresinden erişildi
 • URL 4: 13.02.2021 tarihinde https://loosfm.wordpress.com/homepage/p-e-t-pavilion/ adresinden erişildi
 • URL 5: 13.02.2021 tarihinde https://simple.wikipedia.org/wiki/Earthship adresinden erişildi
 • URL 6: 04.03.2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Ban adresinden erişildi
 • URL7: 04.03.2021 tarihinde https://www.mimarizm.com/haberler/gundem/shigeru-ban-tasarimi-afet-barinaklari-sergisi_128116 adresinden erişildi
 • URL 8: 04.11.2021 tarihinde https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/tony-budden-hemp-house-ne-2/ adresinden erişildi
 • URL 9: 08.03.2021 tarihinde https://inhabitat.com/hemcrete-carbon-negative-hemp-walls-7x-stronger-than-concrete/hemcrete-6/ adresinden erişildi
 • URL 10: 08.03.2021 tarihinde https://www.archdaily.com/521266/hy-fi-the-organic-mushroom-brick-tower-opens-at-moma-s-ps1-courtyard?ad_medium=widget&ad_name=recommendation adresinden erişildi
 • URL 11: 08.03.2021 tarihinde https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/mushroom-tower-queens-wind-turbines1/ adresinden erişildi
 • URL 12: 08.03.2021 tarihinde https://www.certifiedenergy.com.au/emerging-materials/emerging-materials-mycelium-brick adresinden erişildi
 • URL 13: 08.03.2021 tarihinde https://www.yesilodak.com/betona-alternatif-8-yesil-yapi-malzemesi adresinden erişildi
 • URL 14: 11.03.2021 tarihinde https://web.itu.edu.tr/~isikb/alker03doc_01.html adresinden erişildi
 • URL 15: 20.02.2021 tarihinde https://ekoiq.com/2017/04/26/toprak-alker-surdurulebilir-yapilar adresinden erişildi
 • URL 16: 02.02.2021 tarihinde https://www.kulturportali.gov.tr/portal/catalhoyukneolitikkenti adresinden erişildi
 • URL 17: 20.02.2021 tarihinde https://van.ktb.gov.tr/TR-76401/van-kalesi.html adresinden erişildi
 • URL 18: https://kreatifmimarlik.com/project/gobeklitepe-ziyaretci-ve-canlandirma-merkezi/ adresinden erişildi
 • URL 19: 06.06.2021 tarihinde https://www.yenisafak.com/hayat/mimaride-ozumuze-geri-donelim-3525799 adresinden erişildi
 • URL 20: https://nkmipdesert.com/our-sustainable-building/ adresinden erişildi
 • URL 21: https://www.archdaily.com/508294/nk-mip-desert-cultural-centre-dialog/537ab7fec07a80946d000047-nk-mip-desert-cultural-centre-dialog-photo?next_project=no adresinden erişildi
 • URL 22: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=bcs adresinden erişildi
 • URL 23: 13.02.2021 tarihinde https://dornob.com/rammed-earth-house-brown-red-brilliant-green-design/ adresinden erişildi
 • URL 24: 11.03.2021 tarihinde https://www.enr.com/articles/38048-culturalworship-best-project-stanford-windhover-contemplative-center adresinden erişildi
 • URL 25: 13.03.2021 tarihinde https://www.arcadata.com/en/exclu/windhover-contemplative-center-stanford-16.html adresinden erişildi
 • URL 26: 13.03.2021 tarihinde https://www.archdaily.com/871521/layer-house-robson-rak-architects-and-interior-designers/591c3b7ae58ece3a2500017c-layer-house-robson-rak-architects-and-interior-designers-photo?next_project=no adresinden erişildi

Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 389 - 413, 15.06.2021
https://doi.org/10.35674/kent.901861

Abstract

Günümüzde artan çevre kirliliği ve ekolojik sorunlar insanların çevrelerine karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Yapı sektörü de çevre kirliliğini arttıran önemli sektörlerden biridir. Bu nedenle kullanılan yapı malzemelerinin ve projelerin çevreci olmaları açısından önemli çalışmalar başlatılmıştır. Aynı zamanda bir yapının kullanımı sürecindeki enerji gereksinimi de önemli bir tüketim miktarı oluşturmakta dolayısı ile daha az enerji ile daha konforlu yaşama koşullarını sağlayacak yapım sistemleri ve malzemelerinin araştırılması da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda tüm dünyada pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar hem çevreye atık oluşturan malzemelerin ortadan kaldırılması amacıyla hem de daha çevreci malzemelerin kullanılması açısından araştırılmaktadır. Bu çalışmada bu çevreci yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilen yapım teknik ve malzemelerini içeren önemli örneklere yer verilmiştir. İkinci olarak tüm bu çevreci araştırmalar yanında bir geleneksel sistem ürünü olan toprak yapıların günümüze modernleştirilerek uygulanmış örneklerine ve yapım tekniklerine yer verilmiş, bu konuda uygulanmış örnekler aktarılmıştır. Literatür çalışması ile yürütülen çalışmada hem çevreci yaklaşımlar çerçevesinde yapılan örnekler hem çağdaş kerpiç yapılar ele alınmış ve çevreci yaklaşımlar açısından bu yapı türleri değerlendirilmiştir. Bu örneklerin hepsi yapıldıkları yer ve amaca göre oldukça çevreci çözümler üreten örneklerdir. Dünyada çevreci yaklaşımlarla yapılan malzeme araştırmaları ve yapım teknikleri elbette çok önemlidir ve bu çalışmalar sürdürülecektir. Ancak yapılan çalışmada çağdaş sistemle üretilen kerpiç yapıların diğer çevreci yapılara göre de oldukça çevreci yapılar oldukları bulgusu ortaya konulmuştur.

References

 • Acun Özgünler, S., ve Gürdal, E. (2012), Dünden Bugüne Toprak Yapı Malzemesi: Kerpiç, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 9, 29 - 37.
 • Arslan, F. (2014). Türkiye’de Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı Arayışlarına Bir Örnek: Yeşil Binalar. Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2/1), 288-304.
 • Bhattacharya, S., Nayak, S. ve Chandra Dutta S., (2014), A critical review of retrofitting methods for unreinforced masonry structures, Elsevier International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 7, March 2014, Pages 51-67
 • Bilgiç, B. (2016). Makoko Yüzen Okulu, ARKİTERA, 11.02.2021 tarihinde https://www.arkitera.com/proje/makoko-yuzen-okulu/ adresinden erişildi
 • Binici H., Durgun, M.Y., ve Yardım Y. (2010). Kerpiç Yapılar Depreme Dayanıksız Mıdır? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2).
 • Güner, A.F., Benli, G. ve Karaçar, P., (2019), Büyükkonuk Eko Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, Social Sciences ISSN: 1308-7444 (NWSAENS), 3C0184; 14(3):62-76
 • Işık B. (2011). Conformity of Gypsum Stabilized Earth- Alker Construction with ‘Disaster Code 97’ in Turkey, Cyprus International University, N-Cyprus , International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol: 11 No:02, April
 • O’Grady, C.R., Luke, C., Mokrišová, J. ve Roosevelt, C. H., (2018). Interdisciplinary approaches to understanding and preserving mudbrick architecture in regional and diachronic contexts, Cogent Arts & Humanities, 5: 1553326, https://doi.org/10.1080/23311983.2018.1553326
 • Perker, Z.S. ve Akkuş, K. (2019). Toprakyapı Malzemesi ile Mimarlık: Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, Online Journal of Art and Design, volume 7, issue 4, 160-172
 • Yardımlı, S., Shahriary A., Güleç Özer D., (2018). Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd’da Konut Analizi, Online Journal of Art and Design, volume 6, issue 5 (Special issue), 39-53
 • Tandoğan, O. (2018). Atık Malzemelerinin Mimaride Kullanımı. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(4), 189-202
 • Türküresin, İ. (2017). Toprak, Alker ve Sürdürülebilir Yapılar, Ruhi Kafesçiolu röportajı, EKOIQ, 05.03.2021 tarihinde https://ekoiq.com/2017/04/26/toprak-alker-surdurulebilir-yapilar/ adresinden erişildi
 • URL 1: 20.02.2021 tarihinde https://earthstructuresafrica.com/rammed-earth/ adresinden erişildi
 • URL 2: 11.02.2021 tarihinde https://xxi.com.tr/i/cevrenin-ogretileri adresinden erişildi
 • URL 3: 13.02.2021 tarihinde https://www.stonecycling.com/ adresinden erişildi
 • URL 4: 13.02.2021 tarihinde https://loosfm.wordpress.com/homepage/p-e-t-pavilion/ adresinden erişildi
 • URL 5: 13.02.2021 tarihinde https://simple.wikipedia.org/wiki/Earthship adresinden erişildi
 • URL 6: 04.03.2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Ban adresinden erişildi
 • URL7: 04.03.2021 tarihinde https://www.mimarizm.com/haberler/gundem/shigeru-ban-tasarimi-afet-barinaklari-sergisi_128116 adresinden erişildi
 • URL 8: 04.11.2021 tarihinde https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/tony-budden-hemp-house-ne-2/ adresinden erişildi
 • URL 9: 08.03.2021 tarihinde https://inhabitat.com/hemcrete-carbon-negative-hemp-walls-7x-stronger-than-concrete/hemcrete-6/ adresinden erişildi
 • URL 10: 08.03.2021 tarihinde https://www.archdaily.com/521266/hy-fi-the-organic-mushroom-brick-tower-opens-at-moma-s-ps1-courtyard?ad_medium=widget&ad_name=recommendation adresinden erişildi
 • URL 11: 08.03.2021 tarihinde https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/mushroom-tower-queens-wind-turbines1/ adresinden erişildi
 • URL 12: 08.03.2021 tarihinde https://www.certifiedenergy.com.au/emerging-materials/emerging-materials-mycelium-brick adresinden erişildi
 • URL 13: 08.03.2021 tarihinde https://www.yesilodak.com/betona-alternatif-8-yesil-yapi-malzemesi adresinden erişildi
 • URL 14: 11.03.2021 tarihinde https://web.itu.edu.tr/~isikb/alker03doc_01.html adresinden erişildi
 • URL 15: 20.02.2021 tarihinde https://ekoiq.com/2017/04/26/toprak-alker-surdurulebilir-yapilar adresinden erişildi
 • URL 16: 02.02.2021 tarihinde https://www.kulturportali.gov.tr/portal/catalhoyukneolitikkenti adresinden erişildi
 • URL 17: 20.02.2021 tarihinde https://van.ktb.gov.tr/TR-76401/van-kalesi.html adresinden erişildi
 • URL 18: https://kreatifmimarlik.com/project/gobeklitepe-ziyaretci-ve-canlandirma-merkezi/ adresinden erişildi
 • URL 19: 06.06.2021 tarihinde https://www.yenisafak.com/hayat/mimaride-ozumuze-geri-donelim-3525799 adresinden erişildi
 • URL 20: https://nkmipdesert.com/our-sustainable-building/ adresinden erişildi
 • URL 21: https://www.archdaily.com/508294/nk-mip-desert-cultural-centre-dialog/537ab7fec07a80946d000047-nk-mip-desert-cultural-centre-dialog-photo?next_project=no adresinden erişildi
 • URL 22: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=bcs adresinden erişildi
 • URL 23: 13.02.2021 tarihinde https://dornob.com/rammed-earth-house-brown-red-brilliant-green-design/ adresinden erişildi
 • URL 24: 11.03.2021 tarihinde https://www.enr.com/articles/38048-culturalworship-best-project-stanford-windhover-contemplative-center adresinden erişildi
 • URL 25: 13.03.2021 tarihinde https://www.arcadata.com/en/exclu/windhover-contemplative-center-stanford-16.html adresinden erişildi
 • URL 26: 13.03.2021 tarihinde https://www.archdaily.com/871521/layer-house-robson-rak-architects-and-interior-designers/591c3b7ae58ece3a2500017c-layer-house-robson-rak-architects-and-interior-designers-photo?next_project=no adresinden erişildi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Published Date Summer
Journal Section Research Article
Authors

Seyhan YARDIMLI> (Primary Author)
Istanbul Okan University
0000-0001-7186-9000
Türkiye

Publication Date June 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Yardımlı, S. (2021). Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar . Kent Akademisi , 14 (2) , 389-413 . DOI: 10.35674/kent.901861

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi