Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Türk Vardiya Zabitlerinin Kruvaziyer Gemilerde Çalışmasını Engelleyen Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 842 - 852, 15.09.2021
https://doi.org/10.35674/kent.972824

Abstract

Kruvaziyer gemi sektörü, artan gemi ve yolcu sayılarından da görülebileceği üzere özellikle son yirmi yılda dikkate değer bir büyüme göstermiştir. Sektördeki yatırımlar da gelecekte büyümenin devam edeceğinin beklendiğini gösterebilir. Gelişen sektörün zabitler için daha fazla istihdam fırsatı yaratacağı düşünülmektedir. Öte yandan, son yıllarda Türk zabitlerin sayısının armakta olduğu görülse de zabitlerin kruvaziyer gemilerde neredeyse hiç çalışmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk zabitlerin kruvaziyer gemilerinde çalışmasını engelleyen zorlukları araştırmak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çözümler önermektir. Çalışmada öncelikle ilgili literatür ve konu ile ilgili mevzuat incelenmiş ve şirketlerin istihdam prosedürlerine ilişkin verilerin elde edilmesi için bir anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda hem ulusal hem uluslararası seviyede olmak üzere eğitim, dil ve gemilerin personel ile donatılması gibi alanlarda Türk zabitlerin kruvaziyer gemilerde çalışmasını zorlaştıran çeşitli faktörler tespit edilmiştir. Bu zorlukların aşılması için bireyler, eğitim kurumları ve devler kurumları düzeyinde önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akduman, G., Karahan, G. and Solmaz, M. S. (2018). The effect of empathy and psychological resilience on communication skills. (İletişim becerileri üstünde empati ve psikolojik sağlamlığın etkisi). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (4), 765-775. DOI: 10.29106/fesa.494713
 • Chin C. B. N. (2008). Labour Flexibilization at Sea. International Feminist Journal of Politics, 10(1), 1-18. DOI: 10.1080/14616740701747584 Cruise Industry News. (2020). Cruise Ship Orderbook. Retrieved 2 February 2020 from https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html
 • Cruise Lines International Association [CLIA]. (2020). Cruise Industry Annual Report of 2019. Retrieved 2 February 2020 from https://cruising.org/news-and-research/research/2018/december/2019-state-of-the-industry
 • Çelik, B. (2014). Human Resource Planning in Maritime Industry: A Research on Turkish Seafarers. Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
 • Ellis, N. and Sampson, H. (2003). The Global Labour Market for Seafarers Working Aboard Merchant Cargo Ships. Cardiff: Seafarers International Research Center. Retrieved 2 February 2020 http://orca-mwe.cf.ac.uk/27448/1/GLM%20for%20Seafarers.pdf
 • European Maritime Safety Agency [EMSA] (2016). Seafarer Statistics in the EU – Statistical Review, Retrieved 12 January 2020 from http://emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/129-certification-seafarers/3321-seafarer-statistics-in-the-eu-statistical-review-2016-data-stcw-is.html
 • Florida-Caribbean Cruise Association [FCCA] (2020) Cruise Industry Overview 2019. Retrieved 2 February 2020 from http://www.f-cca.com/research.html
 • Gönel, O. (2013). Planning Future Employment and Training by Analyzing Seafarer Supply and Demand. İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey.
 • International Maritime Organization [IMO]. (2010) STCW 1978: International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. London: International Maritime Organization.
 • Italian Ministry of Infrastructures and Transports [IMIT] (2012). Cruise Ship Costa Concordia Marine Casualty Report on the Safety Technical Investigation. Retrieved 15 April 2020 from https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/2012costaconcordia.pdf
 • Koca, Y. (2016). An Evaluation on Maritime Education in Turkey (Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme). Global Approaches to Social and Humanities (Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar), 1, 366-383. Mileski, J. P., Wang, G. and Lamar Beacham, L. (2014). Understanding the Causes of Recent Cruise Ship Mishaps and Disasters. Transportation Business and Management, 13, 65–70. DOI: 10.1016/j.rtbm.2014.12.001
 • Muslu, A. (2018). Importance of Private Crew Management Companies for Employment of Turkish Seafarer to Replace In International Maritime Labor Market. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 291-302. DOI: 10.21547/jss.345040
 • Nas, S , Fışkın, R , Çakır, E . (2017). The Current Profile of Merchant Marine Officers’ Manpower in Turkey. Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal, 9 (1), 1-23. DOI: 10.18613/deudfd.321569
 • Turkish Republic Ministry of Transportation and Infrastructure (2018). Directive for Education, Training and Examination of Seafarers and Marine Pilots. Retrieved 20 December 2019 from https://denizmevzuat.uab.gov.tr/uploads/pages/yonerge/gkkes.pdf
 • Veronneau, S. (2011). Cruise ship marine operations. The Business and Management of Ocean Cruises (pp.239) Chapter: Cruise Ship Marine Operations, DOI: 10.1079/9781845938451.0239
 • Vukonic, D., Bielic, T. and Russo, A. (2016). Organizational factors in management of “Mega Cruise Ships” from Crowd Management Control Aspect. Pomorstvo, 30 (1), 58–66. DOI: 10.31217/p.30.1.8
 • Wiscombe, C., McGirl, J., Piontek M. (2011) Staffing the Cruise Industry in 2020: Exploring Solutions. Cruise Sector Challenges (pp. 179-198). DOI: 10.1007/978-3-8349-6871-5_11
 • Wu, B. (2005). The World Cruise Industry: A Profile of the Global Labour Market. Cardiff: Seafarers International Research Center. Retrieved 20 December 2019 from https://www.sirc.cf.ac.uk/uploads/publications/WorldCruiseIndustry.pdf
 • Yılmaz, F. (2018). A Research on Views of Turkish Seafarers on Maritime Education/Training and Job Satisfaction at Sea. Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal, 10 (2), 211-231. DOI: 10.18613/deudfd.495812
 • Zhao, M. (2002). Emotional Labour in a Globalised Labour Market: Seafarers on Cruise Ships. Cardiff: Seafarers International Research Center, 1872330681

Difficulties Preventing Turkish Officers from Working on Cruise Ships and Suggestions for Solution

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 842 - 852, 15.09.2021
https://doi.org/10.35674/kent.972824

Abstract

The cruise industry has experienced remarkable growth over the past two decades as can be seen from increasing numbers of passengers and cruise ships. Investments in the industry can show that continuous growth is expected for the future. It can be considered that the growing industry would create more employment opportunities for officers. On the other hand, although the number of Turkish officers has been increasing in recent years, it can be observed that Turkish officers almost never work on cruise ships. Aim of this study is to investigate the difficulties that prevent Turkish officers from working on cruise ships and to propose solutions to overcome these difficulties. In the study, literature and legal regulations were examined and a survey was conducted to obtain data on the employment procedures of companies. As a result of the study, various factors were identified in the fields of education, language and manning, which made it difficult for Turkish officers to work on cruise ships at national and international levels. Suggestions were made at the level of individuals, educational institutions, and governments to overcome these difficulties.

References

 • Akduman, G., Karahan, G. and Solmaz, M. S. (2018). The effect of empathy and psychological resilience on communication skills. (İletişim becerileri üstünde empati ve psikolojik sağlamlığın etkisi). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (4), 765-775. DOI: 10.29106/fesa.494713
 • Chin C. B. N. (2008). Labour Flexibilization at Sea. International Feminist Journal of Politics, 10(1), 1-18. DOI: 10.1080/14616740701747584 Cruise Industry News. (2020). Cruise Ship Orderbook. Retrieved 2 February 2020 from https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html
 • Cruise Lines International Association [CLIA]. (2020). Cruise Industry Annual Report of 2019. Retrieved 2 February 2020 from https://cruising.org/news-and-research/research/2018/december/2019-state-of-the-industry
 • Çelik, B. (2014). Human Resource Planning in Maritime Industry: A Research on Turkish Seafarers. Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
 • Ellis, N. and Sampson, H. (2003). The Global Labour Market for Seafarers Working Aboard Merchant Cargo Ships. Cardiff: Seafarers International Research Center. Retrieved 2 February 2020 http://orca-mwe.cf.ac.uk/27448/1/GLM%20for%20Seafarers.pdf
 • European Maritime Safety Agency [EMSA] (2016). Seafarer Statistics in the EU – Statistical Review, Retrieved 12 January 2020 from http://emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/129-certification-seafarers/3321-seafarer-statistics-in-the-eu-statistical-review-2016-data-stcw-is.html
 • Florida-Caribbean Cruise Association [FCCA] (2020) Cruise Industry Overview 2019. Retrieved 2 February 2020 from http://www.f-cca.com/research.html
 • Gönel, O. (2013). Planning Future Employment and Training by Analyzing Seafarer Supply and Demand. İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey.
 • International Maritime Organization [IMO]. (2010) STCW 1978: International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. London: International Maritime Organization.
 • Italian Ministry of Infrastructures and Transports [IMIT] (2012). Cruise Ship Costa Concordia Marine Casualty Report on the Safety Technical Investigation. Retrieved 15 April 2020 from https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/2012costaconcordia.pdf
 • Koca, Y. (2016). An Evaluation on Maritime Education in Turkey (Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme). Global Approaches to Social and Humanities (Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar), 1, 366-383. Mileski, J. P., Wang, G. and Lamar Beacham, L. (2014). Understanding the Causes of Recent Cruise Ship Mishaps and Disasters. Transportation Business and Management, 13, 65–70. DOI: 10.1016/j.rtbm.2014.12.001
 • Muslu, A. (2018). Importance of Private Crew Management Companies for Employment of Turkish Seafarer to Replace In International Maritime Labor Market. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 291-302. DOI: 10.21547/jss.345040
 • Nas, S , Fışkın, R , Çakır, E . (2017). The Current Profile of Merchant Marine Officers’ Manpower in Turkey. Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal, 9 (1), 1-23. DOI: 10.18613/deudfd.321569
 • Turkish Republic Ministry of Transportation and Infrastructure (2018). Directive for Education, Training and Examination of Seafarers and Marine Pilots. Retrieved 20 December 2019 from https://denizmevzuat.uab.gov.tr/uploads/pages/yonerge/gkkes.pdf
 • Veronneau, S. (2011). Cruise ship marine operations. The Business and Management of Ocean Cruises (pp.239) Chapter: Cruise Ship Marine Operations, DOI: 10.1079/9781845938451.0239
 • Vukonic, D., Bielic, T. and Russo, A. (2016). Organizational factors in management of “Mega Cruise Ships” from Crowd Management Control Aspect. Pomorstvo, 30 (1), 58–66. DOI: 10.31217/p.30.1.8
 • Wiscombe, C., McGirl, J., Piontek M. (2011) Staffing the Cruise Industry in 2020: Exploring Solutions. Cruise Sector Challenges (pp. 179-198). DOI: 10.1007/978-3-8349-6871-5_11
 • Wu, B. (2005). The World Cruise Industry: A Profile of the Global Labour Market. Cardiff: Seafarers International Research Center. Retrieved 20 December 2019 from https://www.sirc.cf.ac.uk/uploads/publications/WorldCruiseIndustry.pdf
 • Yılmaz, F. (2018). A Research on Views of Turkish Seafarers on Maritime Education/Training and Job Satisfaction at Sea. Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal, 10 (2), 211-231. DOI: 10.18613/deudfd.495812
 • Zhao, M. (2002). Emotional Labour in a Globalised Labour Market: Seafarers on Cruise Ships. Cardiff: Seafarers International Research Center, 1872330681

Details

Primary Language English
Subjects Engineering, Multidisciplinary, Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Fall 2021
Journal Section Research Article
Authors

İlterişhan Çağrı KOLÇAK> (Primary Author)
PIRI REIS UNIVERSITY
0000-0002-1686-3068
Türkiye


Murat Selçuk SOLMAZ>
PIRI REIS UNIVERSITY
0000-0002-8528-2865
Türkiye

Publication Date September 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 3

Cite

APA Kolçak, İ. Ç. & Solmaz, M. S. (2021). Difficulties Preventing Turkish Officers from Working on Cruise Ships and Suggestions for Solution . Kent Akademisi , 14 (3) , 842-852 . DOI: 10.35674/kent.972824

International Refereed and Indexed Journal of Ubran Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi