Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Restoration Proposal for Göksel Bey Dwelling in Çatalca, İstanbul

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 224 - 236, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1096168

Abstract

Although there are cultural assets with important features in Çatalca District, Turkey, the district has three different sites and rich traditional housing stock. Houses that have been deteriorating due to natural and human-caused reasons until today have also undergone changes due to changing population movements, especially as a result of population exchange. Göksel Bey Dwelling, located on the island no 237 parcel no 7, has also partially preserved its original form but has begun to lose its quality due to various interventions. It is important to conserve and maintain the structure and it is aimed to return the housing to its original state. For this reason, the housing was documented to identify the deterioration and problems that occurred. The documentation of the structure was carried out using the optical method "total station" and the classical building survey method. In accordance with the on-site survey and comparative examples, a restitution proposal was made for its original state. In accordance with the scientific grounds, intervention decisions were made to conserve and a restoration project was prepared for the housing to be used its original residential function. The study creates resources for the conservation and survival of other houses located in the district.

References

 • Başoda, A. (2019). Restoration Proposal in The 59 Island 23 Parcel in Avsar Street - Bahar Street Interrupt in Çatalca District of Istanbul. Gazi University Institute of Natural and Applied Sciences (MSc. Thesis). Ankara.
 • Danışman, Z. (1970). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Zuhuri Danışman Yayınevi, İstanbul.
 • General Directorate of Mapping. (2022). Acreage of Province and District. Retrieved from: https://www.harita.gov.tr/urun/il-ve-ilce-yuz-olcumleri/176. (accessed in 10.03.2022).
 • Gürçay, S. (2015). A Folkloristic Investigation About Çatalca, A District of Istanbul. Yıldız Technical University Graduate School of Social Sciences (MSc. Thesis). İstanbul.
 • ICOMOS. (2022). Carta Del Restauro. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0660878001536681682.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • ICOMOS. (2022). Charter on the Built Vernacular Heritage. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0464062001536913566.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • ICOMOS. (2022). Venice Charter. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • İBB. (2019). İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, Çatalca İlçesi Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu. İstanbul.
 • Karakurt, P., & Sağıroğlu, Ö. (2016). A Proposal for the Restoration of the Satici Dwelling in Corum. Gazi University Journal of Science, 29(1), 59-67.
 • KUDEB. (2009). İstanbul Çatalca İlçesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri. İBB Kudeb Yayınları, İstanbul.
 • Şenocak, M., & Sağıroğlu, Ö. (2016). The Restoration Proposal for Mehmet Duruk Rural Dwelling in Akseki, Bucakalan Village. Gazi University Journal of Science, 29(2), 391-401.
 • Yılmaz, Ö., & Sağıroğlu, Ö. (2016). The Documentation and Restoration Proposal for Zaimzade Kamil Efendi Mansion Located in Eskişehir Province Sivrihisar District. Gazi University Journal of Science, 29(4), 731-740.
 • Zile Aktif Mimarlık. (2022). Traditional Dwellings of Çatalca District. Retrieved from: http://aktifrestorasyon.com.tr/giris.asp?. (accessed in 12.01.2022)

İstanbul, Çatalca, Göksel Bey Konutu Restorasyon Önerisi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 224 - 236, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1096168

Abstract

Çatalca İlçesinde önemli özellikler içeren kültür varlıkları bulunmakla birlikte ilçe 3 farklı sit alanına ve zengin geleneksel konut stokuna sahiptir. Günümüze kadar doğal ve insan kaynaklı nedenlerden dolayı bozulma sürecinde olan konutlar özellikle mübadele sonucunda değişen nüfus hareketlerine bağlı olarak da değişime uğramıştır. 237 ada 7 parselde bulunan Göksel Bey Evi de özgün halini kısmen korumakla birlikte çeşitli müdahaleler dolayısıyla niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Yapının korunması ve yaşatılması önem arz etmekte özgün haline döndürülmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple konut belgelenerek meydana gelen bozulma ve sorunlar tespit edilmiştir. Yapının belgelenmesi optik yöntem olan “total station” ve klasik rölöve alma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yerinde yapılan incelemeler ve karşılaştırmalı örnekler doğrultusunda özgün haline yönelik restitüsyon önerisi getirilmiştir. Özgün konut işlevi ile kullanılmasına karar verilen yapıya ilişkin, bilimsel geçerlilikler doğrultusunda korunmasına yönelik müdahale kararları alınmış ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Çalışma ilçede bulunan diğer konutların korunması ve yaşatılması için kaynak oluşturmaktadır.

References

 • Başoda, A. (2019). Restoration Proposal in The 59 Island 23 Parcel in Avsar Street - Bahar Street Interrupt in Çatalca District of Istanbul. Gazi University Institute of Natural and Applied Sciences (MSc. Thesis). Ankara.
 • Danışman, Z. (1970). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Zuhuri Danışman Yayınevi, İstanbul.
 • General Directorate of Mapping. (2022). Acreage of Province and District. Retrieved from: https://www.harita.gov.tr/urun/il-ve-ilce-yuz-olcumleri/176. (accessed in 10.03.2022).
 • Gürçay, S. (2015). A Folkloristic Investigation About Çatalca, A District of Istanbul. Yıldız Technical University Graduate School of Social Sciences (MSc. Thesis). İstanbul.
 • ICOMOS. (2022). Carta Del Restauro. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0660878001536681682.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • ICOMOS. (2022). Charter on the Built Vernacular Heritage. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0464062001536913566.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • ICOMOS. (2022). Venice Charter. Retrieved from: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf. (accessed in 12.03.2022).
 • İBB. (2019). İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, Çatalca İlçesi Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu. İstanbul.
 • Karakurt, P., & Sağıroğlu, Ö. (2016). A Proposal for the Restoration of the Satici Dwelling in Corum. Gazi University Journal of Science, 29(1), 59-67.
 • KUDEB. (2009). İstanbul Çatalca İlçesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri. İBB Kudeb Yayınları, İstanbul.
 • Şenocak, M., & Sağıroğlu, Ö. (2016). The Restoration Proposal for Mehmet Duruk Rural Dwelling in Akseki, Bucakalan Village. Gazi University Journal of Science, 29(2), 391-401.
 • Yılmaz, Ö., & Sağıroğlu, Ö. (2016). The Documentation and Restoration Proposal for Zaimzade Kamil Efendi Mansion Located in Eskişehir Province Sivrihisar District. Gazi University Journal of Science, 29(4), 731-740.
 • Zile Aktif Mimarlık. (2022). Traditional Dwellings of Çatalca District. Retrieved from: http://aktifrestorasyon.com.tr/giris.asp?. (accessed in 12.01.2022)

Details

Primary Language English
Subjects Architecture
Journal Section All Articles
Authors

Ercan AKSOY
EHA YAPI MİMARLIK
0000-0001-7632-9257
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date March 31, 2022
Acceptance Date November 23, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Aksoy, E. (2023). The Restoration Proposal for Göksel Bey Dwelling in Çatalca, İstanbul . Kent Akademisi , 16 (1) , 224-236 . DOI: 10.35674/kent.1096168

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi