Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 82 - 93 2019-06-30

Effects of Public Transportation Investments on Real Estate: Ordu-Giresun Airport Example
Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği

Volkan BAŞER [1]


Coastal areas are the fastest-changing areas, depending on natural and human influences, among the different forms of the earth. Coastal and marine areas are areas that are not registered, but where engineering activities are intense. In our country, coasts and seas are places that are left to the benefit of the city and which are under the control and saving of the State. Public investment has been seen in these areas too recently. Public investments, economic, social and cultural growth, as well as improving employment and quality of life, are also making important contributions to improving human resources, increasing access to public services and efficiency. In the region where public investment is made, the values ​​of real estates such as land, land and housing increase and there are rapid urbanization around it. The study is about the social and environmental impacts of the Ordu-Giresun airport, which is the first airport built on a marine area. In this context, the change in the value of the immovable properties around the airport was examined and the effects of public investment were evaluated. In addition, emphasis has been placed on the determination of increased land values ​​and the availability of public investment in financing.

Yeryüzündeki değişik yer şekilleri arasında, doğal ve beşeri etkilere bağlı olarak en hızlı değişime uğrayan alanlar kıyı alanlarıdır. Kıyı ve denizel alanlar her ne kadar tescil dışı alanlar olsa da mühendislik faaliyetlerinin yoğun yaşandığı bölgelerdir. Ülkemizde kıyı ve denizler, kamunun yararlanmasına bırakılmış, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdir. Bu alanlar da son zamanlarda kamu yatırımları çok fazla görülmektedir. Kamu yatırımları, ekonomik, sosyal ve kültürel büyümede, istihdam ve yaşam kalitesini arttırmada, insan kaynaklarını geliştirmede, kamu hizmetlerine erişimi ve etkinliği arttırmada önemli katkılar yapmaktadır. Kamu yatırımının yapıldığı bölgede arsa, arazi ve konut gibi gayrimenkullerin değerlerinde artışlar ve çevresinde hızlı şehirleşmeler olmaktadır. Çalışma denizel alan üzerine inşa edilmiş ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan, Ordu-Giresun havalimanının mülkiyet kaynaklı toplumsal ve çevresel etkileri üzerinedir. Bu bağlamda havalimanının çevresindeki taşınmazların değerindeki değişim incelenerek kamu yatırımının etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca artan arazi değerlerinin belirlenmesi ve kamu yatırımının finansmanında kullanılabilirliği üzerine vurgular yapılmıştır
 • Alonso W. (1964). Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Aslan, M. (2014). Kentsel rantların vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, (3).
 • Baser, V., Uzun, B., and Yildirim, V. (2019). An alternative method for expropriation for lane-like projects in planned area: a case study from Trabzon in Turkey. Survey Review, 51, 147-153.
 • Chapman, J.I., G. Cornia, R. Facer, L. Walters. (2009). Alternative Financing Models for Transportation: A Case Study of Land Taxation in Utah, Public Works Management & Policy, 13(3), 202–214.
 • Cohen, J.P. (2012). Commentary: Airport Improvement Fees, Benefit Spillovers, and Land Value Capture Mechanisms, in Ingram, G. and Y.H. Hong, eds., Value Capture and Land Policies, Lincoln Institute of Land Policy.
 • Erdem, N. (2016). Büyük Ölçekli Kamu Yatırımlarının Uygulandığı Bölgelerdeki Taşınmaz Değer Artışı ve Kentleşme Üzerinde Etkisi: Osmaniye İli Örneği. Journal of International Social Research, 9 (47).
 • Eryılmaz, Y. (2014). Ulaşım Altyapılarının Arazi Değer Artışına Etkileri-Tem Otoyolu İstanbul Anadolu Kesimi Örneği, Doctoral dissertation, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Longhofer, S. and C. Redfearn. (2009). Estimating Land Values Using Residential Sales Data. Lincoln Institute of Land Policy Working Paper.
 • Mills. E. S. (1972). Studies in the Structure of the Urban Economy, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Muth R. (1969). Cities and Housing, University of Chicago Press, Chicago, IL.
 • Türk H., (2015). Ordu-Giresun Havalimanı (Mekan Seçimi ve Muhtemel Etkileri), Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Trinidad, A. (2017). Impacts of Rail Transit Investments on Demographics and Land Use: 1990-2010, Doctoral dissertation, Clemson University, ABD.
 • URL 1. http://www.milliyet.com.tr/yabancilara-konut-satisinda-trabzon-trabzon-yerelhaber-2139157/ (Erişim Tarihi: 03.08.2017)
 • URL 2. https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/UcusDetay.aspx?b=1&s=0&a=trabzon (Erişim Tarihi: 18.08.2017)
 • Yankaya, U ve Çelik, H. M. (2005). İzmir metrosunun konut fiyatları üzerindeki etkilerinin hedonik fiyat yöntemi ile modellenmesi, D.E.U İ.İ.B.F. Dergisi, 20 (2), 61- 79.
 • Yankaya, U., ve Çelik, H. M. (2007). Kamu Ulaşım Yatırımlarının Gayrimenkul Değerleri Üzerine Etkisinin Modellenmesi: İzmir Metrosu Örneği. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5353-2287
Author: Volkan BAŞER (Primary Author)
Institution: Giresun University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { kfbd541707, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {82 - 93}, doi = {10.31466/kfbd.541707}, title = {Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği}, key = {cite}, author = {BAŞER, Volkan} }
APA BAŞER, V . (2019). Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 82-93 . DOI: 10.31466/kfbd.541707
MLA BAŞER, V . "Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 82-93 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kfbd/issue/45378/541707>
Chicago BAŞER, V . "Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 82-93
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği AU - Volkan BAŞER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31466/kfbd.541707 DO - 10.31466/kfbd.541707 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 93 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.541707 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.541707 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği %A Volkan BAŞER %T Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği %D 2019 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 9 %N 1 %R doi: 10.31466/kfbd.541707 %U 10.31466/kfbd.541707
ISNAD BAŞER, Volkan . "Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 / 1 (June 2019): 82-93 . https://doi.org/10.31466/kfbd.541707
AMA BAŞER V . Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği. KFBD. 2019; 9(1): 82-93.
Vancouver BAŞER V . Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 9(1): 93-82.