The Black Sea Journal of Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Giresun University |


Giresun University

The Black Sea Journal of Sciences

(Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi)


The Black Sea Journal of Sciences is an international peer reviewed journal published biannualy and indexed by international databases.

The Black Sea Journal of Sciences started its publication life in 2010. Our journal accepts works from science, engineering and technology. Articles submitted for publications in our journal are evaluated by the editor, editorial board and referees (Blind peer review)Our journal accepts original research articles written in Turkish or English. The similarity rate of the studies submitted to our journal should not exceed 25%.

There are no evaluation fees or application fees for articles sent to our journal.

Starting in 2017, The Black Sea Journal of Sciences will be published electronically only.

The other web address of our journal is: KFBD website

e-mail: kfbd@giresun.edu.tr


The Black Sea Journal of Sciences is indexed by the following databases.


Update: 17.07.2019

The Black Sea Journal of Sciences

ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Giresun University |
Cover Image


Giresun University

The Black Sea Journal of Sciences

(Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi)


The Black Sea Journal of Sciences is an international peer reviewed journal published biannualy and indexed by international databases.

The Black Sea Journal of Sciences started its publication life in 2010. Our journal accepts works from science, engineering and technology. Articles submitted for publications in our journal are evaluated by the editor, editorial board and referees (Blind peer review)Our journal accepts original research articles written in Turkish or English. The similarity rate of the studies submitted to our journal should not exceed 25%.

There are no evaluation fees or application fees for articles sent to our journal.

Starting in 2017, The Black Sea Journal of Sciences will be published electronically only.

The other web address of our journal is: KFBD website

e-mail: kfbd@giresun.edu.tr


The Black Sea Journal of Sciences is indexed by the following databases.


Update: 17.07.2019

Volume 10 - Issue 1 - Jun 15, 2020
 1. Rakım Farklılığı Nedeniyle Oluşan Meteorolojik Değişimlerin Su Kalitesine Olan Etkilerinin CBS ile Değerlendirilmesi: Morfolojik Olarak Farklı İki Göl için Bir Karşılaştırma
  Pages 1 - 26
  Hüseyin CÜCE , Erkan KALIPCI , Beyhan TAŞ , Muhammet YILMAZ
 2. A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey
  Pages 27 - 35
  Sibel ULCAY , Gülcan ŞENEL
 3. Klebsiella spp.’ye Karşı Bazı Antibiyotiklerin Aktivitelerinin Box-Behnken Modeli Kullanılarak İstatistiksel Optimizasyonu
  Pages 36 - 47
  Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI , Pemra BAKIRHAN , Hüseyin KAYRAN , Kardelen BÜLBÜL
 4. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi: Denizli İli Örneği
  Pages 48 - 59
  İ̇lyas ÇELİK , Tansu ÇELİK
 5. Applications of Measure of Noncompactness in the Series Spaces of Generalized Absolute Cesàro Means
  Pages 60 - 73
  G. Canan H. GÜLEÇ
 6. Otomatik Gerilim Regülatörü için Evrimsel Algoritma Tabanlı Filtreli PID Denetleyici Tasarımı
  Pages 74 - 90
  Büşra ÖZGENÇ , Mustafa Şinasi AYAS , İ̇smail ALTAŞ
 7. Tasarım- Uygulama Birlikteliğinin Kurgulanmasında Uyarlanabilirliği Sağlayan Mimari Detay Tasarımına Yönelik Bir Analiz Yöntemi
  Pages 91 - 110
  Onur KILIÇ , Didembas@arel.edu.tr DİDEMBAS@AREL.EDU.TR
 8. Genel Amaçlı Kübik Bir Robot Tasarımı ve Uygulaması
  Pages 111 - 120
  Halil GÖK , Ömür AKYAZI , Erdinc SAHIN
 9. Botanic Origin and Antioxidant Activity of Some Bitlis Honeys
  Pages 121 - 130
  İ̇lginç KİZİLPİNAR TEMİZER , Aytaç GÜDER , Birol BAŞER
 10. Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi
  Pages 131 - 149
  Ayşegül ÖZDEMİR , Onur Özdal MENGİ
 11. Delocalized pi−pi* Orbital Interactions and Stabilization Energies of Phenyltrichlorosilane
  Pages 150 - 161
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN
 12. A_w (p,q)(G) Banach Cebirinin İdealleri
  Pages 162 - 177
  Selim NUMAN
 13. Sabit Yataklı Kurutucu ile Fındık Kavurma Prosesinde Kurutma Kinetiği Analizi
  Pages 178 - 188
  Mükrimin Ş. GÜNEY
 14. An Application For Solid Waste Site Selection in Kars Province
  Pages 189 - 204
  Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ , Mustafa ERGÜN
 15. Robotik Uygulamalar İçin Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti ve Sınıflandırması
  Pages 205 - 213
  Ferdi ÖZBİLGİN , Cengiz TEPE
 16. Kömür Kaynaklı CO2 Emisyonlarının Tahminine Yönelik Model Geliştirilmesi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
  Pages 214 - 229
  İzzet KARAKURT , Gökhan AYDIN
 17. Au/CuPc/n-Si/In Schottky Diyotunun Üretilmesi ve Akım-Gerilim Karakteristiklerinden Diyot Parametrelerinin Araştırılması
  Pages 230 - 242
  Serkan EYMUR , Nihat TUĞLUOĞLU