Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 186 - 195 2019-06-30

Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi
Determination of catch composition of feathered European pilchard – Big-scale Sand Smelt handline used in Çanakkale Region

Alkan ÖZTEKİN [1] , Uğur ÖZEKİNCİ [2] , Adnan AYAZ [3] , Uğur ALTINAĞAÇ [4]


Bu çalışma Nisan 2015- Mart 2018 yılları arasında Çanakkale kıyılarında gerçekleştirilmiştir. Çapari takımında 11, 12, 13, 14 numara iğneler kullanılmıştır. Çaparilerde tüy rengi olarak beyaz, kırçıllı, sarı, yeşil, turuncu renkler kullanılmıştır. Köstek kalınlığı olarak 0,10 mm misina ve ana beden kalınlığı olarak 0,15 mm misina kullanılmıştır. Köstek boyu 10 cm ve köstekler arası mesafe 15 cm olacak şekilde takımlar donatılmıştır. Akıntı durumuna göre 100-500 gr ağırlık kullanılmıştır. Hedef tür olan Atherina boyeri (Gümüş) (414; %70,29) adet olarak en fazla yakalanan türdür. Diğer hedef tür olan Sardina pilchardus (Sardalye) ise 13 adet (%2,21) yakalanmıştır. Hedef dışı tür olarak ise en fazla yakalanan tür Scomber japonicus (Kolyoz) (59; %10,02) olarak belirlenmiştir. Sardalye-gümüş çaparisi ile yapılan avcılıkta 427(%72,5) adet hedef tür yakalanmış iken 162 (%27,5) adet hedef dışı birey yakalanmıştır. Sardalye-gümüş çaparisinde kullanılan iğne numarasına göre av verimi değerlendirildiğinde en fazla 12 numara iğne ile (168 adet) avcılık yapılmış iken en az en küçük iğne olan 14 numara iğne ile (123 adet) avcılık yapılmıştır. Kullanılan tüy rengine göre av verimi değerlendirildiğinde ise en fazla beyaz renk ile (200 adet) bireyin avcılığı yapılmış iken en az yeşil renk ile (81 adet) birey yakalanmıştır.

This study was made in the Çanakkale coast between April 2015 and March 2018. Number 11, 12, 13, 14 hooks were used in the feathered handline. The colors are white, gray, yellow, green, orange and mixed color used as feather color. Leaders with 10 cm length and 0.10 mm diameter which were equipped with hooks were knotted to 0.15 mm diameter mainline and distance between leaders were 15 cm. According sea stream, 100-500 gr weight is used. The target species Atherina boyeri (Risso, 1810) (Big-scale sand smelt) (414; 70.29%) are the most commonly caught species. The other target species, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (European pilchard), was caught 13 individuals (2.21%). As the non-target species, the most caught species was Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) (Chub mackerel )(59) (10.02%). 427 target species (72.5%) and 162 non-target species (27.5%) were caught in this target feathered handline. According to this study, number 12 hook has maximum catch rate (168 individuals) and number 14 has minimum catch rate (123 individuals). According to catch effect of feathers color, white color has maximum catch rate (200 individual) and green color has minimum catch rate (81 individuals).

 • Akamca, A., (2004). Çapraz ve Düz iğneli Dip Pareketalarında Avlama Etkinliği ve Tür Seçiciliği. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Adana.
 • Akyasan, E., Öztekin, A., Altınağaç, U., Aya,z A., (2016). Effects of Different Feather Colours in Chub mackerel (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) Handline Used at Gökçeada Region on Fishing Eficiency. Marine Science and Technology Bulletin, 5 (1), 1-5.
 • Beşiroğlu, A., (2013). Renkler hakkında bazı gerçekler. URL-1:https://www.balikoltamda.com/wp-content/uploads/2017/07/Renkler.pdf, (Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2017).
 • Cheung, W. W., Watson, R., and Pauly, D., (2013). Signature of ocean warming in global fisheries catch. Nature 497, 365–368. doi: 10.1038/nature12156 FAO-FIGIS., (2005). A world overview of species of interest to fisheries. Chapter: Pomatomus saltatrix. Retrieved on 21 June 2005, from www.fao.org/figis/servlet/species?fid=3102. 3p. FIGIS Species Fact Sheets. Species Identification and Data Programme-SIDP, FAO-FIGIS.
 • Çekiç, M., Başusta N. 2004.” İskenderun Körfezi'nde Kullanılan Pareketa Takımlarında Yem Çeşidi ve İğne Büyüklüğünün Tür Seçimine Etkisi,” E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 21, 73-77.
 • Doyuk, S.A., (2006). Çanakkale Bölgesi'nde Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Gönener, S., Samsun O., (1996).” The comparison of catch composition of loglines designed different shapes (in Turkish)”, E.Ü. Fisheries and Aquatic Sciences, 13,131-148.
 • Gurbet, R., (1989).” Trawl fishing and nets (in Turkish)”, Journal of Fisheries Science, 6, 102-111.
 • IUCN., (2016). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.1 IUCN 2016. IUCN Red List of Threatened Species.. Downloaded on 15 July 2016.
 • Kale, S., (2008). Kuzey Ege Denizi’nde Kupez Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonu, Seçiciliği ve Hedef Dışı Av Oranları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Kaykaç, H., Ulaş, A., Metin, C., (2003). Olta Balıkçılığında Düz ve Çapraz iğnelerin Av Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20, 227-231.
 • Kottelat, M., Freyhof, J., (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp.
 • Odabaşı, O., (2014). Çanakkale Bölgesinde Kullanılan Paragat Takımlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Öztürk G., (2010). Sepet ile Avcılıkta Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Pope, J.A., Margetts, A. R., Hamley, J. M., ve Aykuz, E. F., (1975). Selectivity of fishing gear. FAO Fish. Tech. Pap. No. 41(Rev. 1). 46 pp., Manual of methods for fish stock assessment. FAO Fish. Tech. Pap.
 • Riede, K., f(2004). Global register of migratory species - from global to regional scales. Final Report of the R&D-Projekt 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany. 329 p.
 • Wildekamp, R.H.,Romand, R., Scheel, J.J., (1986). Cyprinodontidae. p. 165-276. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels, MRAC; Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 2.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3914-9788
Author: Alkan ÖZTEKİN (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2207-0168
Author: Uğur ÖZEKİNCİ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4839-9244
Author: Adnan AYAZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3638-9834
Author: Uğur ALTINAĞAÇ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number Tübitak 214O582 no’lu proje
Thanks Bu çalışma Tübitak 214O582 no’lu proje tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { kfbd568015, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {186 - 195}, doi = {10.31466/kfbd.568015}, title = {Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZTEKİN, Alkan and ÖZEKİNCİ, Uğur and AYAZ, Adnan and ALTINAĞAÇ, Uğur} }
APA ÖZTEKİN, A , ÖZEKİNCİ, U , AYAZ, A , ALTINAĞAÇ, U . (2019). Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 186-195 . DOI: 10.31466/kfbd.568015
MLA ÖZTEKİN, A , ÖZEKİNCİ, U , AYAZ, A , ALTINAĞAÇ, U . "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 186-195 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kfbd/issue/45378/568015>
Chicago ÖZTEKİN, A , ÖZEKİNCİ, U , AYAZ, A , ALTINAĞAÇ, U . "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 186-195
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi AU - Alkan ÖZTEKİN , Uğur ÖZEKİNCİ , Adnan AYAZ , Uğur ALTINAĞAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31466/kfbd.568015 DO - 10.31466/kfbd.568015 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 195 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.568015 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.568015 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi %A Alkan ÖZTEKİN , Uğur ÖZEKİNCİ , Adnan AYAZ , Uğur ALTINAĞAÇ %T Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi %D 2019 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 9 %N 1 %R doi: 10.31466/kfbd.568015 %U 10.31466/kfbd.568015
ISNAD ÖZTEKİN, Alkan , ÖZEKİNCİ, Uğur , AYAZ, Adnan , ALTINAĞAÇ, Uğur . "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 / 1 (June 2019): 186-195 . https://doi.org/10.31466/kfbd.568015
AMA ÖZTEKİN A , ÖZEKİNCİ U , AYAZ A , ALTINAĞAÇ U . Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi. KFBD. 2019; 9(1): 186-195.
Vancouver ÖZTEKİN A , ÖZEKİNCİ U , AYAZ A , ALTINAĞAÇ U . Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 9(1): 195-186.