Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 27 - 35 2020-06-15

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik'in (Brassicaceae) Anatomik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey

Sibel ULCAY [1] , Gülcan ŞENEL [2]


Bu çalışmada, tıbbi bir bitki olan Capsella bursa-pastoris (L.) Medik'in anatomik özelliklerini ortaya konulması amaçlanmıştır. C. bursa-pastoris taksonuna ait örnekler Haziran 2018 tarihinde Tokat ve çevresinden toplanmıştır. Toplanan örnekler % 70 alkol içerisine yerleştirilmiş ve sabitlenmiştir. Anatomik araştırma için bitkinin kök, gövde ve yaprak sapından (petiyol) kesitler alınmıştır. Yaprakların hem enine hem de yüzeysel kesitleri elle alınmıştır. Bitkinin kök enine kesitinin en dış kısmındaki peridermis hücreleri 2-3 sıradır. Gövde kesitinde, kollenkima epidermisin hemen altında, 7-8 sıradan oluşan sürekli bir halka biçimindedir. Sklerenkima, intervasküler bir halka oluşturmaktadır. Yaprağın alt ve üst yüzeylerindeki epidermis hücreleri tek sıra halindedir. Yapraklar bifasial tiptedir. Palizat parankima hücreleri 1-2 sıradır. Sünger parankiması 3-4 tabakalıdır. C. bursa-pastoris'in yaprağının alt yüzeydeki epidermal hücre kenarları, üst yüzey hücre kenarlarına göre daha dalgalıdır. Stomalar anizositiktir. Taksonun petiyol orta damar bölgesindeki vasküler demet büyük olup vasküler demet sayısı 4-5’dir. Vasküler demetler sklerenkimatik bir kınla çevrelenmiştir. Petiyol epidermisi tek tabakalı olup kütikula tabakası bulunmaktadır. Taksonun meyvesi kalp şeklinde olup striate (çizgili) desenlidir. Tohum şekli eliptik, çizgili şekilli, hücre şeklinde, hücre duvarı kalınlaşması çok belirgindir. Süslemeler retikülate (ağsı)’dir. Yaprak abaksiyal ve adaksiyial yüzeyinde vaks gözlenmiştir. Korolla yüzeyi çok yoğun boyuna kütikular kıvrımlar göstermektedir. Sepal yüzeyde bol miktarda yelken papilla bulunmaktadır. Sonuç olarak, C. pastoris’in kök, gövde, yaprak anatomik özellikleri ile meyve, tohum, yaprak, sepal ve petal mikromorfolojik özellikleri ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

In this study, we aimed to reveal the anatomical features of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., a medicinal plant. Samples of C. pastoris taxon were collected from Tokat and its environs in June 2018. The collected samples were placed in 70% alcohol and fixed. Transversal section sections were taken from the root, stem and petiole of the plant for anatomical research. Both transversal section and superficial sections were taken of the leaves by hand. There were 2-3 rows of periderm cells on the outermost part of the root transversal section section of the plant. In the stem transversal section, the collenchyma was in the form of a continuous ring of 7-8 rows, just below epidermis. Sclerenchyma forms an intervascular ring. The epidermis cells on the lower and upper surfaces of the leaf were single-row. The leaves were bifacial type. Palisade parenchyma cells were in 1-2 rows. The sponge parenchyma was 3-4 stratified The epidermal cell edges of the lower surface of the leaf of C. bursa-pastoris were wavier than the upper surface cell edges. Stomata were anisocytic. The vascular bundle in the petiole mid-vessel region of the taxon was large and 4-5 of them. The vascular bundles were surrounded by a sclerenchymatic scabbard. The petiole epidermis was monolayer and had cuticle on the surfaces. The fruit of the taxon was heart-shaped and had a striate pattern. Seed shape was elliptical, striate- undulate cell shaped, cell wall thickening was very pronounced. Ornamentations were reticulate. Wax was observed on the abaxial and adaxial surface of the leaf. Corolla surface showed very intense longitudinal cuticular folds. Sepal surface had plenty of sail-shaped papillae. As a result, the root, stem, leaf anatomical features, and fruit, seed, leaf sepal and petal micromorphological features of C. bursa-pastoris had been revealed in detail.

 • Referans1 Al-Snafi, A. E. (2015). The Chemical Constituents and Pharmacological Effects of Capsella bursa-pastoris a review. International Journal of Pharmacology and Toxicology, 5(2), 76-81.
 • Referans2 Davis, P.H. (1965). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, 1, 343-344.
 • Referans3 Delfan, B., Baharvand-Ahmadi, B., Bahmani, M., Mohseni, N., Saki, K., Rafieian-Kopaei, M., Shahsavari, S., Naghdi, N., Taherikalani, M., Ghafourian, S. (2015). An Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used in Treatment of Kidney Stones and Kidney Pain in Lorestan Province Iran. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 8, 4.
 • Referans4 Güler, B., Kümüştekin, G., Uğurlu, E. (2016). Contribution to the Traditional Uses of Medicinal Plants of Turgutlu (Manisa – Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 176, 102–108.
 • Referans5 Karaismailoğlu, M. C. (2016). Addition to Characters of Endemic Aubrieta canescens subsp. canescens Bornm. (Brassicaceae) From Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 45(3), 509-515.
 • Referans6 Karaismailoğlu, M. C. (2019). Notes on the Taxonomical, Morphological and Mucilage Features of Capsella bursa-pastoris Medik. and Capsella rubella Reuter Taxa (Brassicaceae). Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, Vol: 20 Issue: 1.
 • Referans7 Kyslychenko, V. S., Kuznietsova V. Y., Kolisnyk Y. S., Sushchuk, N. A. (2016). The Anatomical Study of Shepherd’s Purse Herb. News of Pharmacy, 3(87).
 • Referans8 Metcalfe CR, Chalk L 1957. Anatomy of The Dicotyledons (Leaves, Stem and Wood in Relation to Taxonomy with Notes on Economic Uses). Oxford University Press, Amen House, London 1, 79-87.
 • Referans9 Mutl,u B., Karakus, S. (2015). A New Species of Sisymbrium (Brassicaceae) from Turkey: Morphological and Molecular Evidence. Turkish Journal of Botany 39: 325-333.
 • Referans10 Satil, F., Kaya, A., Ünal, M. (2018). Fruit, Seed and Pollen Morphology of Chorispora Dc. Species (Brassicaceae) of Turkey. Bangladesh Journal of Botany 47(3), 459-466.
 • Referans11 Selvi, S., Paksoy., M. E. (2013). Comparative Anatomy of Stem and Leaf of Ricotia L. Growing in Turkey. Bangladesh Journal of Botany 42(1): 123-130.
 • Referans12 Vardar, Y. (1987). Botanikte Preparasyon Teknikleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı İşleri, İzmir, No 1.
 • Referans13 Yiğit, N. (2016). Micromorphological Studies on Plants and Their Importance, (Developments in Science and Engineering, R. Efe., L. Matchavariani., A. Yaldir., L. Levai (Ed.). 113-124
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2878-1721
Author: Sibel ULCAY (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8967-7290
Author: Gülcan ŞENEL
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

Bibtex @research article { kfbd653641, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {27 - 35}, doi = {10.31466/kfbd.653641}, title = {A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey}, key = {cite}, author = {Ulcay, Sibel and Şenel, Gülcan} }
APA Ulcay, S , Şenel, G . (2020). A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 27-35 . DOI: 10.31466/kfbd.653641
MLA Ulcay, S , Şenel, G . "A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey" . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 27-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kfbd/issue/54926/653641>
Chicago Ulcay, S , Şenel, G . "A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 27-35
RIS TY - JOUR T1 - A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey AU - Sibel Ulcay , Gülcan Şenel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31466/kfbd.653641 DO - 10.31466/kfbd.653641 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 35 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.653641 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.653641 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey %A Sibel Ulcay , Gülcan Şenel %T A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey %D 2020 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 10 %N 1 %R doi: 10.31466/kfbd.653641 %U 10.31466/kfbd.653641
ISNAD Ulcay, Sibel , Şenel, Gülcan . "A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 27-35 . https://doi.org/10.31466/kfbd.653641
AMA Ulcay S , Şenel G . A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey. KFBD. 2020; 10(1): 27-35.
Vancouver Ulcay S , Şenel G . A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 27-35.