Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 131 - 149 2020-06-15

Smart Vehicle Parking System with Increased Security Level
Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi

Ayşegül ÖZDEMİR [1] , Onur Özdal MENGİ [2]


How safe are the car parks? Who owns the vehicle we parked with? It is important to find answers to such questions. To find answers to these questions, there was a need for a smart parking system in communal areas and public spaces where high security is required. For this reason, a parking lot has been designed that recognizes vehicles, does not allow the vehicle that it does not recognize, and addresses the vehicle that parked. RFID (Radio Frequency Identification) technology is used for vehicle acceptance at the entrance of this parking lot. This technology ensures the identification of vehicles and the acceptance of recognized vehicles. Also, in smart parking system developed, vehicles are directed to empty spaces, time loss is reduced and parking management without human intervention is provided. Vehicles are accepted to the car park sections starting from the smallest car park section. Infrared sensors are used for the control of barrier systems and occupancy control of parking areas. The mechanical drive of the barriers is provided by servo motors. Vehicle acceptance, opening order of barriers, steering and control of servo motors are carried out by the microcontroller. Thus, a reliable and economical parking system has been introduced. In addition, a way has been opened for the applicability of this system in different areas.

Araçlarımızı park ettiğimiz otoparklar ne kadar güvenli? Yanına park ettiğimiz araç kime ait? Bu gibi sorulara cevap bulmak önemli bir problemdir. Bu sorulara cevap bulmak için, ortak yaşam alanlarında ve yüksek güvenlik gereken kamusal alanlarda akıllı otopark sistemi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle araçları tanıyan, tanımadığı aracın içeri girmesine müsaade etmeyen ve park eden aracı adresleyen bir otopark tasarlanmıştır. Bu otoparkın girişinde araç kabulü için RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekansı Tanımlama) teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji araçların kimliklerinin tanınması ve tanınan araçların kabulünü sağlamaktadır. Ayrıca geliştirilen akıllı otopark sisteminde, araçlar boş alanlara yönlendirilmekte, zaman kaybı azaltılmakta, insan müdahalesiz otopark yönetimi sağlanmaktadır. Araçlar otopark bölümlerine en küçük numaralı otopark bölümünden başlayarak kabul edilmektedir. Bariyer sistemlerinin kontrolü ve park alanlarının doluluk kontrolü için kızılötesi sensörler kullanılmaktadır. Bariyerlerin mekanik tahriki ise servo motorlarla sağlanmaktadır. Araç kabulü, bariyerlerin açılış sırası, yönlendirme ve servo motorların kontrolü mikro denetleyici tarafından yapılmaktadır. Böylece güvenilir ve ekonomik bir otopark sistemi ortaya konmuştur. Ayrıca bu sistemin değişik alanlarda da uygulanabilirliği için bir yol açılmıştır.
 • Bhuptani, M. and Moradpour, S. (2005). RFID Field Guide:Deploying Radio Frequency Identification Systems, Sun Microsystems Press , New Jersey.
 • Chen, N-K., Chen, J-L., Chang,(2008), T9-H., Lu, H-F.,Reliable ALE middleware for RFID network applications, Wiley InterScience
 • E. Eckermann (2001) World History of the Automobile.
 • Harwey LEHPAMER,(2008), RFID Design Principles, Artech House Microwave Library, United States of America
 • JHA A. R. ,(2000), Infrared Technology Applications to Electrooptics Photonic Devices and Sensors, John Wiley & Sons, Inc, Canada.
 • Roberts,C.M,(2006) ,Radio Frequency Identificaiton (RFID),Computers&security, pp 18-36.
 • Saatçioğlu,Y (2006),RFID Fırsatlar, Engeller ve Örnek uygulamaları
 • SEN.P.C.,2012,Principles of Electric Machines and Power Electronic, Wiley, Ontario, Canada
 • Syed A,Ilyas M.,(2008), RFID Handbook Applications, Technology,Security, and Privacy, CRC Press
 • Want R, (2006),An Introduction to RFID Technology, IEEE Pervasive Computing Intel Research, Santa Clara.
 • Warren J.,David, Adams J.,Molle H,(2014),Arduino Robotic, Apress
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5258-2204
Author: Ayşegül ÖZDEMİR
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5669-0766
Author: Onur Özdal MENGİ (Primary Author)
Institution: Giresun Universty
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 1919B011903536
Thanks 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 13.03.2020 tarihinde başlayan 1919B011903536 başvuru numaralı ‘Akıllı Otopark Sistemi’ başlıklı projeye desteklerinden dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) BİDEB birimine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : June 15, 2020

Bibtex @research article { kfbd732637, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {131 - 149}, doi = {10.31466/kfbd.732637}, title = {Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Ayşegül and Mengi̇, Onur Özdal} }
APA Özdemi̇r, A , Mengi̇, O . (2020). Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 131-149 . DOI: 10.31466/kfbd.732637
MLA Özdemi̇r, A , Mengi̇, O . "Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi" . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 131-149 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kfbd/issue/54926/732637>
Chicago Özdemi̇r, A , Mengi̇, O . "Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 131-149
RIS TY - JOUR T1 - Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi AU - Ayşegül Özdemi̇r , Onur Özdal Mengi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31466/kfbd.732637 DO - 10.31466/kfbd.732637 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 149 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.732637 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.732637 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi %A Ayşegül Özdemi̇r , Onur Özdal Mengi̇ %T Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi %D 2020 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 10 %N 1 %R doi: 10.31466/kfbd.732637 %U 10.31466/kfbd.732637
ISNAD Özdemi̇r, Ayşegül , Mengi̇, Onur Özdal . "Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 131-149 . https://doi.org/10.31466/kfbd.732637
AMA Özdemi̇r A , Mengi̇ O . Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi. KFBD. 2020; 10(1): 131-149.
Vancouver Özdemi̇r A , Mengi̇ O . Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 131-149.