Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 274 - 289 2020-12-15

Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi
Landscape Design Project of Gölbucagı-Bogaz District of Bartın River for Recreational Use

Nurhan KOÇAN [1] , Nüket ANKARALI [2]


İnsanoğlu yaşam sürecinin başından itibaren suya çeşitli nedenlerle ihtiyaç duymuş ve yerleşim amaçlı ilk tercihlerini su kaynaklarına yakın alanlarda yapmıştır. Değişik nitelik ve boyutlarda olan bu istek ve ihtiyacı karşılayabilecek kaynak ve alanlar ise dünyanın farklı yerleşim alanlarında ve kültürlerinde geniş bir yelpaze içesinde bulunmaktadır. Su kaynakları rekreasyon amacı için de peyzaj mimarlığı disiplinin ayrı bir çalışma konusu olmuştur. Ekolojik planlamalar yanı sıra kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri bu alanlar için önemli temel teşkil etmektedir. Akarsu ve nehir kenarı peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri aracılığı ile ekolojik ve mekânsal anlamda daha kaliteli mekanlar yaratılacağı bir gerçektir. Çalışmada dünya ve ülkemiz örneğinde farklı akarsu ve nehir kaynaklarının planlama ve tasarımına yönelik araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalardan elde edilen bilgilerin analizi sonucunda Bartın Nehri Gölbucağı Boğaz Kesimi için rekreasyonel alan kullanım planlamasına yönelik değerlendirmeler yapılmış ve alanın peyzaj tasarım projesi çizilmiştir. AutoCad2014, Photoshop CS5, Sketchup ve Lumion yazılımları projelerin çizimi, üç boyutlu gösterimleri ve sunumu aşamalarında kullanılmıştır. Üretilen sonuç projenin ülkemiz ve dünya kentlerindeki nehir kenarı düzenleme çalışmalarına fikir vereceği düşünülmektedir.
From the beginning of human life, people have needed water for various reasons and they have made their first preference in order to settle in areas close to water resources. The resources and areas that can meet this desire and need in different qualities and dimensions, are in a wide range for different settlement areas and cultures of the world. Water resources have also been a separate study topic within the landscape architecture discipline for the recreational purpose. Landscape planning and design principles that will provide effective and efficient use of resources and ecological planning are important task for these areas. It is a fact that rivers will create better quality spaces in ecological and spatial point through landscape planning and design principles. In this study different river resources in our world and our country have been evaluated based on the planning and design principles. As a result of the analysis of the information obtained from the researches, evaluations were made for recreational area usage planning for the Gölbucağı Boğaz District of Bartın River and the landscape design project of the area was drawn. The AutoCad2014, Photoshop CS5, Sketchup and Lumion software were referred used for drawing and 3D presentation phases of the projects. It is thought that the result of the project will give an idea about the river side regulation works for our country and world cities.
 • Anonim, (1995). Bartın ve Turizm. İl Turizm Müdürlüğü Yayınları No: 2, Bartın.
 • Anonim, (1998). Cumhuriyetimizin 75. Yılında Bartın. İl Özel İdare Müdürlüğü, Bartın.
 • Anonim, (2001). Bartın Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma Raporu. Ege Plan Şti. yayını, Ankara.
 • Anonim, (2005). 2004 Yılı Bartın İli Çevre Durum Raporu. Bartın Valiliği İl Çevre Müdürlüğü yayını, Bartın.
 • Anonim, (2006). Zonguldak, Bartın, Karabük Planlama Bölgesi 1:100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. JEO-TEK and UTTA Ltd. İş. Ortaklığı, Ankara.
 • An, A., (1994). Eskişehir Porsuk Çayı Çevre Düzenlemesi Üzerine Bir Çalışma, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Arslan M, Barış E, Erdoğan E, Dilaver Z, 2005. Korunan Alanlarda Yeşil Yol Planlama Örnekleri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta.
 • Berberoglu, U., (2004). Haliç Kıyılarındaki Yeni Düzenlemeler ve Kıyı Parklarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Demirca, A., (1999). Bartın Çayı Ağzı-Amasra-Çakraz Koyu Arasının Kıyı Jeomorfolojisi. Yüksek İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Erkin, E., (1978). Bartın (Zonguldak) Analitik Etütler. İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Fairbrother, N., (1976). The Natural of Landscape Design. The Architectural Press, London.
 • Hattapoğlu, Z., (2004). Su Olgusunun Yerleşmeler Evrimindeki Yeri ve Günümüzde Bir Kentsel Tasarım Elemanı Olarak Yeniden Yorumlanması, MSÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Kılıçaslan, Ç., (2004). Akarsuların Kentsel Gelişme-Dönüşüm Süreci İçinde Çeşitli Kullanımlar Yönünden Etkileşimlerinin İzmir Kenti Örneğinde Ortaya Konulması, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmamış).
 • Musayev, E., (2003). Kentsel Kıyı Dolgu Alanları Kullanımı Çerçevesinde Yalova 17 Ağustos Kıyı Parkının Peyzaj Planlama ve Tasarım Açısından İrdelenmesi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Önen, M., (2006). Kentsel Kıyı Mekanı Olarak Akarsuların Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin İrdelenmesi: Eskişehir Porsuk Çayı ve İstanbul Kurbağalı Dere Örneği, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmamış).
 • Simsonds, J. O, (1994). Garden Cities 21, Creating Livable Urban Environment, Fasla, 554.
 • Şengül, E., (1995). Mimari-Su İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Şişman, E., E. ve Yetim, L., (2004). Tekirdağ Kentinde Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (1):35-41.
 • Turoğlu, H. Ve Özdemir, H., (2005). Bartın’da Sel ve Taşkınlar Sebepler, Etkiler, Önleme ve Zarar Azaltma Önerileri. Çantay Yayınevi, İstanbul. Tzolova.
 • Uzun, T., (2001). Kıyı Bölgelerinde Arazi Planlaması, YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Yılmaz, H., (2001). Bartın Kenti ve Yakın Çevresi Biyotoplarının Haritalanması. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Basılmamış).
 • Yılmaz, B. ve Cengiz, B., (2003). Turizm ve Rekreasyon Potansiyeli Bağlamında Bartın Çayı ve Yakın Çevresi Peyzaj Değerlerinin Koruma Öncelikli İrdelenmesi. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Sayfa: 159-168, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9433-7007
Author: Nurhan KOÇAN (Primary Author)
Institution: BARTIN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9433-7008
Author: Nüket ANKARALI
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2018-FEN-CY-001
Dates

Publication Date : December 15, 2020

Bibtex @research article { kfbd709130, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {274 - 289}, doi = {10.31466/kfbd.709130}, title = {Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi}, key = {cite}, author = {Koçan, Nurhan and Ankaralı, Nüket} }
APA Koçan, N , Ankaralı, N . (2020). Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 274-289 . DOI: 10.31466/kfbd.709130
MLA Koçan, N , Ankaralı, N . "Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi" . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 274-289 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kfbd/issue/57177/709130>
Chicago Koçan, N , Ankaralı, N . "Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 274-289
RIS TY - JOUR T1 - Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi AU - Nurhan Koçan , Nüket Ankaralı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31466/kfbd.709130 DO - 10.31466/kfbd.709130 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 274 EP - 289 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.709130 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.709130 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi %A Nurhan Koçan , Nüket Ankaralı %T Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi %D 2020 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 10 %N 2 %R doi: 10.31466/kfbd.709130 %U 10.31466/kfbd.709130
ISNAD Koçan, Nurhan , Ankaralı, Nüket . "Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 10 / 2 (December 2020): 274-289 . https://doi.org/10.31466/kfbd.709130
AMA Koçan N , Ankaralı N . Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi. KFBD. 2020; 10(2): 274-289.
Vancouver Koçan N , Ankaralı N . Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 10(2): 274-289.
IEEE N. Koçan and N. Ankaralı , "Bartın Nehri Gölbucağı-Boğaz Kesimi Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Peyzaj Tasarım Projesi", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 274-289, Dec. 2020, doi:10.31466/kfbd.709130