Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bafa Gölü (Aydın)’ndeki Gümüş Balığı (Atherina boyeri) Popülasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi

Year 2021, Volume 11, Issue 1, 29 - 40, 15.06.2021
https://doi.org/10.31466/kfbd.831737

Abstract

Gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810), doğal olarak denizler ve lagün bölgelerinde yayılış gösteren örihalin bir türdür. Bu tür, balıkçılık amacıyla, resmȋ kuruluşların bilgisi olmadan doğal göllere ve yapay göletlere de taşınmış ve Türkiye’de, deniz ile doğrudan bağlantısı bulunmayan pek çok göl ve rezervuarda son yıllarda hızla yayılmıştır. Bu çalışmada, Bafa Gölü’nde, Eylül 2018 ve Mayıs 2019’da yapılan örnekleme çalışmalarından elde edilen toplam 2204 adet gümüş balığı bireyinin boy-ağırlık ilişkileri incelenmiştir. Balıkların total boy dağılımı, 5,0-10,7 cm arasında değişim göstermektedir. Ortalama total boy ise 7,51±0,023 cm olarak hesaplanmıştır. Bireylerin toplam ağırlık dağılımı 1,10-10,08 g arası değişim göstermekte olup, ağırlık ortalaması 3,32±0,033 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi eşitliği W=0,0082L2,9418, sh(b)=0,018 r=0,947 olarak hesaplanmıştır. Bafa Gölü gümüş balığı örneklerinde negatif allometrik büyüme modeli gözlenmiştir.

References

 • Acarlı, D., Kara, A., and Bayhan, B. (2014). Length-weight relations for 29 fish species from Homa Lagoon, Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 44(3), 249–257.
 • Altun, Ö. (1986). Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan Gümüş balığı (Atherina (Hepsetia) boyeri Risso, 1810) nın biyolojisi ve ontogenetik gelişmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ss:47.
 • Andreu-Soler, A., Oliva-Paterna, F. J., Fernandez-Delgado, C., and Torralva, M. (2003). Age and growth of the sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810), in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Journal of Applied Ichthyology, 19, 202-208.
 • Bartulovic, V., Glamuzina B., Conides A., Dulcic J., Lucic, D., Njire J., and Kozul, V. (2004). Age, growth, mortality and sex ratio of sand smelt, Atherina boyeri Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the estuary of the Mala Neretva River (middle-eastern Adriatic, Crotia), Journal of Applied Ichthyology, 20, 427-430.
 • Billard, R. (1997). Les poissons d'eau douce des rivières de France. Identification, inventaire et répartition des 83 espèces. Lausanne, Delachaux & Niestlé, 192.
 • Copp, G. H., Kováč, V., Ojaveer, H., and Rosenthal, H. (2005). The introduction, establishment, dispers aland impact of introduced non-native fishes. Journal Applied of Ichthology, Blackwell Verlag Berlin 21, 241.
 • Creech, S. (1992). A study of the population of Atherina boyeri Risso, 1810 in Aberthaw Lagoon, on the Bristol Channel, in South Wales, Journal of Fish Biology, 41, 277-286.
 • Çiçek, E., Fricke, R., Sungur, S., and Eagderi, E. (2018). Endemic freshwater fishes of Turkey. FishTaxa, 3 (4), 1–39.
 • DSI. (2005). Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması. Ankara, Turkey: General Directorate of State Hydraulic Works (in Turkish).
 • Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., and Turan, D. (2006). Türkiye İç Sularında Yayılış Alanı Genişleyen Bir Balık Türü: Atherina boyeri, Risso 1810. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 6-8 Eylül 2006, Sinop.
 • Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., Gençoğlu, L., and Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 28:105-140.
 • Ekmekçi, F. G., Yalçın Özdilek Ş., and Kırankaya, Ş. G. (2010). İstilacı Bir Balık Türü Olan Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)’nın Hirfanlı Baraj Gölü’ndeki Populasyonunun Üreme, Beslenme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK–TOVAG Project Report (No: 107O718). Ankara, Turkey: TÜBİTAK (in Turkish).
 • Fernandez-Delgado, C., Hernando, J. A., Herrera, M., and Bellido, M. (1988). Life history patterns of the sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in the estuary of the Guadalquivir River, Spain, Estuarine, Coastal and Shelf Science 27, 697-706.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, N. R., and Özuluğ, M. (2014). Freshwater Fishes. In : The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean, Smith, K. G., Barrios, V., Darwall, W. R. T. & Numa, C. (Eds.), Cambridge (UK), Malaga (Spain) and Gland (Switzerland) : IUCN.
 • Garcia, C. B., Buarte J. O., Sandoval, N., Von Schiller, D., and Mello, N. P. (1989). Length-weight relationships of demersal fishes from The Gulf of Salamanca, Colombia. Fishbyte, 21: 30–32.
 • Gaygusuz, Ö. (2006). İznik Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nın Üreme ve Büyüme Biyolojisi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 45.
 • Geldiay, R., and Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları no: 46 Ders Kitabı Dizini no: 16 Bornova-İzmir 644 s.
 • Gençoğlu, L., and Ekmekçi, F. G. (2016). Growth and reproduction of a marine fish, Atherina boyeri (Risso 1810), in a freshwater ecosystem. Turkish Journal of Zoology, 40(4), 1-9.
 • Haimovici, M., and Velasco, G. (2000). Length-weight relationship of marine fishes from southern Brazil. The ICLARM Quarterly, 23(1), 14–16.
 • İlhan, A., İlhan, D. (2015). Marmara Gölü (Manisa) ve Homa Lagünü (İzmir)’nden yakalanan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’nın boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyonu. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 25-34.
 • İlhan, A., and Sarı, H. M. (2015). Length-Weight Relationships of Fish Species in Marmara Lake, West Anatolia, Turkey. Croatian Journal of Fisheries, 73(1), 30-32. http://dx.doi.org/10.14798/73.1.784
 • Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, F. G., Yalçın-Özdilek, Ş., Yoğurtçuoğlu, B., and Gençoğlu, L. (2014). Condition, Length-Weight and Length-Length Relationships for Five Fish Species from Hirfanlı Reservoir, Turkey. Journal of FisheriesSciences.com 8(3): 208-213. DOI: 10.3153/jfscom.201426
 • Koutrakis, E. T., Kamidis, N. I., and Leonardos, I. D. (2004). Age,growth and mortality of a semi-isolated lagoon population of sand smelt, Atherina boyeri (Risso,1810) (Pisces: Atherinidae) in an estuarine system of northern Greece, Journal of Applied Ichthyology, 20, 382-388.
 • Küçük, F., Güçlü, S. S., Gülle, İ., Güçlü, Z., Çiçek, N. L., and Diken, G. (2012). Reproductive features of big Scale-sand Smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810), an exotic fish in Lake Eğirdir (Isparta, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 729-733.
 • Kottelat, M., and Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland, 646.
 • Leonardos, I. (2001). Ecology and Exploitation Pattern of a Landlocked Population of Sand Smelt, Atherina boyeri (Risso 1810), in Trichonis Lake (western Grace), J. Appl. Ichthyol,17, 262-266.
 • Leonardos, I., Sinis, A. (2000). Age, growth and mortality of Atherina boyeri Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the Mesolongi and Etolikon lagoons (W. Greece), Fisheries Research, 45, 81-91.
 • Muus, B. J., and Nielsen, J. G. (1999). Sea fish. Scandinavian Fishing Year Book, Hedehusene, Denmark, 340.
 • Özeren, S. C. (2009). Age, Growth and Repruductive Biology of the Sand Smelt Atherina boyeri, Risso 1810 (Pisces: Atherinidae) in Lake İznik, Turkey. Journal of Fisheries International, 4(2), 34-39.
 • Quignard, J. P., and Pras, A. (1986). Atherinidae. p. 1207-1210. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 3.
 • Partal, N., Özdilek, Ş. Y., and Ekmekçi, F. G. (2016). The Introduction of a Marine Species Atherina boyeri into Bayramiç Reservoir, Çanakkale. Natural and Engineering Sciences, 4(2), 141-152.
 • Petrakis, G., and Stergiou, K. I. (1995). Weight–length relationships for 33 fish species in Greek waters. Fisheries Research, 21, 465–469.
 • Ricker, W. E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 1–382.
 • Saç, G., Aydoğan, K., Özuluğ, O., and Özuluğ, M. (2016). Resettlement of Atherina boyeri Risso, 1810 in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). FishTaxa, 1(1), 27-28.
 • Sarı H. M., and Bilecenoğlu, M. (2002). Threatened fishes of the world: Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes, 65, 318.
 • Sarı, H. M., Balık, S., Bilecenoğlu, M., and Türe, G. (1999). Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology in the Middle East, 18, 67-76.
 • Sezen, B. (2005). İzmir Homa Lagünü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 70.
 • Sokal, R. R., and Rohlf, F. J. (1987). Introduction to Biostatistics, 2 nd Edition. Freeman, New York, 363.
 • Tarkan, A. S., Marr, S. M., and Ekmekçi, F. G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. Fishes in Mediterranean Environments, 3, 28.
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç., and Özuluğ, M. (2006). Length-weight relationship of fishes from the Marmara region (NW-Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 22, 271-273.
 • Tesch, F. W. (1971). Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in fresh waters. W. E. Ricker (Ed.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 99–130.
 • Tomasini, J. A., and Laugier, T., (2002). Male reproductive strategy and reserve allocation in sand smelt from brackish lagoons of southern France. Journal of Fish Biology, 60, 521-531.
 • Vizzini, S., and Mazzola, A., (2005). Feeding ecology of the sand smelt Atherina boyeri (Risso 1810) (Osteichthyes, Atherinidae) in the western Mediterranean: evidence for spatial variability based on stable carbon and nitrogen isotopes, Environmental Biology of Fishes, 72, 259-266.
 • Yağcı, M. A., Alp, A., Yağcı, A., Cesur, M., and Bilgin, F. (2015). Growth and reproduction of sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in Lake Egirdir, Isparta, Turkey. Indian Journal of Fisheries, 62(1), 1-5.

Length-Weight Relationship of the Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) Population Distributed in Lake Bafa (Aydın)

Year 2021, Volume 11, Issue 1, 29 - 40, 15.06.2021
https://doi.org/10.31466/kfbd.831737

Abstract

Big-scale sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810), is a species of euryhaline that spreads naturally in seas and lagoon areas. This species has also been moved to natural lakes and ponds for fishing purposes without the knowledge of official bodies, and in recent years sand smelt fish have spread rapidly in many lakes and reservoirs in Turkey that are not directly connected to the sea. A total of 2204 individuals of Atherina boyeri were studied in terms of size and weight parameters in September 2018 and May 2019 in Bafa Lake. The total size distribution of the fish varied between 5.0-10.7 cm. The average total length was calculated as 7.51±0.023 cm. The total weight distribution of the individuals varied between 1.10-10.08 g and the average weight was calculated as 3.32±0.033 g. The length–weight relationship equation was estimated as W=0.0082L2.9418, se(b)=0.018 r=0.947 for Bafa Lake. The samples of send smelt from Bafa Lake showed negative allometric growth.

References

 • Acarlı, D., Kara, A., and Bayhan, B. (2014). Length-weight relations for 29 fish species from Homa Lagoon, Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 44(3), 249–257.
 • Altun, Ö. (1986). Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan Gümüş balığı (Atherina (Hepsetia) boyeri Risso, 1810) nın biyolojisi ve ontogenetik gelişmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ss:47.
 • Andreu-Soler, A., Oliva-Paterna, F. J., Fernandez-Delgado, C., and Torralva, M. (2003). Age and growth of the sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810), in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Journal of Applied Ichthyology, 19, 202-208.
 • Bartulovic, V., Glamuzina B., Conides A., Dulcic J., Lucic, D., Njire J., and Kozul, V. (2004). Age, growth, mortality and sex ratio of sand smelt, Atherina boyeri Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the estuary of the Mala Neretva River (middle-eastern Adriatic, Crotia), Journal of Applied Ichthyology, 20, 427-430.
 • Billard, R. (1997). Les poissons d'eau douce des rivières de France. Identification, inventaire et répartition des 83 espèces. Lausanne, Delachaux & Niestlé, 192.
 • Copp, G. H., Kováč, V., Ojaveer, H., and Rosenthal, H. (2005). The introduction, establishment, dispers aland impact of introduced non-native fishes. Journal Applied of Ichthology, Blackwell Verlag Berlin 21, 241.
 • Creech, S. (1992). A study of the population of Atherina boyeri Risso, 1810 in Aberthaw Lagoon, on the Bristol Channel, in South Wales, Journal of Fish Biology, 41, 277-286.
 • Çiçek, E., Fricke, R., Sungur, S., and Eagderi, E. (2018). Endemic freshwater fishes of Turkey. FishTaxa, 3 (4), 1–39.
 • DSI. (2005). Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması. Ankara, Turkey: General Directorate of State Hydraulic Works (in Turkish).
 • Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., and Turan, D. (2006). Türkiye İç Sularında Yayılış Alanı Genişleyen Bir Balık Türü: Atherina boyeri, Risso 1810. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 6-8 Eylül 2006, Sinop.
 • Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., Gençoğlu, L., and Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 28:105-140.
 • Ekmekçi, F. G., Yalçın Özdilek Ş., and Kırankaya, Ş. G. (2010). İstilacı Bir Balık Türü Olan Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)’nın Hirfanlı Baraj Gölü’ndeki Populasyonunun Üreme, Beslenme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK–TOVAG Project Report (No: 107O718). Ankara, Turkey: TÜBİTAK (in Turkish).
 • Fernandez-Delgado, C., Hernando, J. A., Herrera, M., and Bellido, M. (1988). Life history patterns of the sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in the estuary of the Guadalquivir River, Spain, Estuarine, Coastal and Shelf Science 27, 697-706.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, N. R., and Özuluğ, M. (2014). Freshwater Fishes. In : The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean, Smith, K. G., Barrios, V., Darwall, W. R. T. & Numa, C. (Eds.), Cambridge (UK), Malaga (Spain) and Gland (Switzerland) : IUCN.
 • Garcia, C. B., Buarte J. O., Sandoval, N., Von Schiller, D., and Mello, N. P. (1989). Length-weight relationships of demersal fishes from The Gulf of Salamanca, Colombia. Fishbyte, 21: 30–32.
 • Gaygusuz, Ö. (2006). İznik Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nın Üreme ve Büyüme Biyolojisi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 45.
 • Geldiay, R., and Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları no: 46 Ders Kitabı Dizini no: 16 Bornova-İzmir 644 s.
 • Gençoğlu, L., and Ekmekçi, F. G. (2016). Growth and reproduction of a marine fish, Atherina boyeri (Risso 1810), in a freshwater ecosystem. Turkish Journal of Zoology, 40(4), 1-9.
 • Haimovici, M., and Velasco, G. (2000). Length-weight relationship of marine fishes from southern Brazil. The ICLARM Quarterly, 23(1), 14–16.
 • İlhan, A., İlhan, D. (2015). Marmara Gölü (Manisa) ve Homa Lagünü (İzmir)’nden yakalanan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’nın boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyonu. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 25-34.
 • İlhan, A., and Sarı, H. M. (2015). Length-Weight Relationships of Fish Species in Marmara Lake, West Anatolia, Turkey. Croatian Journal of Fisheries, 73(1), 30-32. http://dx.doi.org/10.14798/73.1.784
 • Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, F. G., Yalçın-Özdilek, Ş., Yoğurtçuoğlu, B., and Gençoğlu, L. (2014). Condition, Length-Weight and Length-Length Relationships for Five Fish Species from Hirfanlı Reservoir, Turkey. Journal of FisheriesSciences.com 8(3): 208-213. DOI: 10.3153/jfscom.201426
 • Koutrakis, E. T., Kamidis, N. I., and Leonardos, I. D. (2004). Age,growth and mortality of a semi-isolated lagoon population of sand smelt, Atherina boyeri (Risso,1810) (Pisces: Atherinidae) in an estuarine system of northern Greece, Journal of Applied Ichthyology, 20, 382-388.
 • Küçük, F., Güçlü, S. S., Gülle, İ., Güçlü, Z., Çiçek, N. L., and Diken, G. (2012). Reproductive features of big Scale-sand Smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810), an exotic fish in Lake Eğirdir (Isparta, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 729-733.
 • Kottelat, M., and Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland, 646.
 • Leonardos, I. (2001). Ecology and Exploitation Pattern of a Landlocked Population of Sand Smelt, Atherina boyeri (Risso 1810), in Trichonis Lake (western Grace), J. Appl. Ichthyol,17, 262-266.
 • Leonardos, I., Sinis, A. (2000). Age, growth and mortality of Atherina boyeri Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the Mesolongi and Etolikon lagoons (W. Greece), Fisheries Research, 45, 81-91.
 • Muus, B. J., and Nielsen, J. G. (1999). Sea fish. Scandinavian Fishing Year Book, Hedehusene, Denmark, 340.
 • Özeren, S. C. (2009). Age, Growth and Repruductive Biology of the Sand Smelt Atherina boyeri, Risso 1810 (Pisces: Atherinidae) in Lake İznik, Turkey. Journal of Fisheries International, 4(2), 34-39.
 • Quignard, J. P., and Pras, A. (1986). Atherinidae. p. 1207-1210. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 3.
 • Partal, N., Özdilek, Ş. Y., and Ekmekçi, F. G. (2016). The Introduction of a Marine Species Atherina boyeri into Bayramiç Reservoir, Çanakkale. Natural and Engineering Sciences, 4(2), 141-152.
 • Petrakis, G., and Stergiou, K. I. (1995). Weight–length relationships for 33 fish species in Greek waters. Fisheries Research, 21, 465–469.
 • Ricker, W. E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 1–382.
 • Saç, G., Aydoğan, K., Özuluğ, O., and Özuluğ, M. (2016). Resettlement of Atherina boyeri Risso, 1810 in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). FishTaxa, 1(1), 27-28.
 • Sarı H. M., and Bilecenoğlu, M. (2002). Threatened fishes of the world: Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes, 65, 318.
 • Sarı, H. M., Balık, S., Bilecenoğlu, M., and Türe, G. (1999). Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology in the Middle East, 18, 67-76.
 • Sezen, B. (2005). İzmir Homa Lagünü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 70.
 • Sokal, R. R., and Rohlf, F. J. (1987). Introduction to Biostatistics, 2 nd Edition. Freeman, New York, 363.
 • Tarkan, A. S., Marr, S. M., and Ekmekçi, F. G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. Fishes in Mediterranean Environments, 3, 28.
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç., and Özuluğ, M. (2006). Length-weight relationship of fishes from the Marmara region (NW-Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 22, 271-273.
 • Tesch, F. W. (1971). Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in fresh waters. W. E. Ricker (Ed.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 99–130.
 • Tomasini, J. A., and Laugier, T., (2002). Male reproductive strategy and reserve allocation in sand smelt from brackish lagoons of southern France. Journal of Fish Biology, 60, 521-531.
 • Vizzini, S., and Mazzola, A., (2005). Feeding ecology of the sand smelt Atherina boyeri (Risso 1810) (Osteichthyes, Atherinidae) in the western Mediterranean: evidence for spatial variability based on stable carbon and nitrogen isotopes, Environmental Biology of Fishes, 72, 259-266.
 • Yağcı, M. A., Alp, A., Yağcı, A., Cesur, M., and Bilgin, F. (2015). Growth and reproduction of sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 in Lake Egirdir, Isparta, Turkey. Indian Journal of Fisheries, 62(1), 1-5.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Öykü OFLUOĞLU>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8587-9103
Türkiye


İrmak KURTUL> (Primary Author)
EGE UNIVERSITY
0000-0002-3566-9172
Türkiye


Hasan SARI>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1000-514X
Türkiye


Ali İLHAN>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7666-1804
Türkiye

Supporting Institution Ege Üniversitesi
Project Number 2018/SAUM/001
Thanks Bu çalışma, makale yazarlarından Emine Öykü OFLUOĞLU’nun Lisans Tezi çalışmasının bir kısmını içermekte olup, Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi destekli, Ege Üniversitesi EBİLTEM projesi olan “Değişen Ekolojik Koşulların Bafa Gölü Balık Popülasyonlarına ve Balıkçılığa Etkisi” başlıklı, 2018/SAUM/001 numaralı araştırmadan elde edilen örneklerin incelenmesi kapsamında yapılmıştır. Çalışmamıza proje desteği sağlayan Ege Üniversitesi’ne ve ayrıca çalışmamız için gerekli yasal izinleri veren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkürü bir borç biliriz.
Publication Date June 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 11, Issue 1

Cite

APA Ofluoğlu, Ö. , Kurtul, İ. , Sarı, H. & İlhan, A. (2021). Bafa Gölü (Aydın)’ndeki Gümüş Balığı (Atherina boyeri) Popülasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 29-40 . DOI: 10.31466/kfbd.831737