Research Article
BibTex RIS Cite

Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin Yaş Tayininde Kullanılan Omur ve Otolit Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 705 - 715, 15.12.2021
https://doi.org/10.31466/kfbd.988223

Abstract

Bu çalışmada, Yedikır Baraj Gölü (YBG)’nde yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin yaş tayininde kullanılan omur ve otolit yöntemlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılarak, yaş tayini için ideal yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnekler Aralık 2015 ve Nisan 2017 tarihleri arasında Yedikır Baraj Gölü’nden yakalanmıştır. Yaş tayini için 235 örnekten omur ve otolit alınmış, ayrıca seçilen 65 örneğe ait otolitler kesit alma tekniğine tabi tutulmuştur. Omur, bütün otolit ve kesit alınmış otolitte bir okuyucu tarafından 3 tekrarlı yaş okuması gerçekleştirilmiştir. Yaş tayini uyumunun tespit edilmesinde yüzde uyum (YU), ortalama yüzde hata (OYH) ve değişim katsayısı (DK) kullanılmıştır. Populasyon genelinde yaş dağılımı 0-5 yaş olarak gözlenmiştir. Baskın yaş sınıfı omur (%61.70), bütün otolit (%61.25) ve kesit otolit (%43.08) için 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Omur ve otolit yöntemleri karşılaştırıldığında en yüksek yüzde uyum %84.69 ile otolitte tespit edilmiştir. Bütün otolit-omur, bütün otolit-kesit alınmış otolit ve kesit alınmış otolit-omur yaşları karşılaştırıldığında, en yüksek yüzde uyumun bütün otolit ve kesit alınmış otolit arasında olduğu saptanmıştır (%78.5). Perca fluviatilis’in YBG populasyonunda yaş tayini için otolitlerin omura göre daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bütün otolit ve kesit otolit yöntemlerinden birinin tercih edilmesi gerektiği durumlarda ise bütün otolitin kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

References

 • Anonim, (2018). Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59553/yedikugular-kus-cenneti.html (Erişim tarihi: 16.05.2018)
 • Baker, T. T., and Timmons, L. S. (1991). Precision of ages estimated from five bony structures of Arctic Char (Salvelinus alpinus) from the Wood River System, Alaska. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 48(6), 1007-1014.
 • Banda, F. (2014). A Comparative analysis of Perca fluviatilis population dynamics from two Lakes in New Zealand (Master Thesis). New Zealand: Auckland University of Technology, Auckland.
 • Beamish, R. J., and Fournier, D. A. (1981). A method for comparing the precision of a set of age determinations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38, 982-983.
 • Beğburs, C. R. (2010, June). Investigation of growth features of perch (Perca fluviatilis L. 1758) population in Ürkmez Dam Lake (Izmir-Turkey). 2nd International Symposium on Sustainable Develeopment (pp. 693-699). Sarajevo, Bosnia.
 • Ceccuzzi, P., Terova, G., Brambilla, F., Antonini, M., and Saroglia, M. (2011). Growth, diet, and reproduction of European perch Perca fluviatilis L. in Lake Varese, Northwestern Italy. Fisheries Science, 77(4), 533-545.
 • Ceyhan, T., ve Akyol, O. (2006). Marmara Denizi lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) balıklarının yaş dağılımı ve çatal boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 369-372.
 • Chang, W. Y. B. (1982). A statistical method for evaluating the reproducibility of age determination. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(8), 1208-1210.
 • Craig, J. F. (2000). Percid fishes, systematic, ecology and exploitation. Oxford: Blackwell Science.
 • Das, M. (1994). Age determination and longevity in fishes. Gerontology, 40(2-4), 70-96.
 • Dwyer, K. S., Walsh, S. J., and Campana, S. E. (2003). Age determination, validation and growth of Grand Bank yellowtail flounder (Limanda ferruginea). International Council for the Exploration of the Sea Journal of Marine Science, 60(5), 1123–1138.
 • Heibo, E., and Magnhagen, C. (2005). Variation in age and size at maturity in perch (Perca fluviatilis L.), compared across lakes with different predation risk. Ecology Freshwater Fish, 14(4), 344–351.
 • Holmgren, K., and Appelberg, M. (2001). Effects of environmental factors on size related growth efficiency of perch, Perca fluviatilis. Ecology of Freshwater Fish, 10(4), 247-256.
 • Jatmiko, I., Haddy, J., and Williams, M. (2013). Comparison of age estimates from various hard parts for redfın perch, Perca fluviatilis, In Tasmania. Indonesian Fisheries Research Journal, 19(1), 47-54.
 • Jellyman, D. J. (1980). Age, growth and reproduction of perch, Perca fluviatilis L., in Lake Pounui. New Zealand Journal of Marine & Freshwater Research, 14(4), 391-400.
 • Karataş, M. (2010). Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Ankara: Öncü Basımevi Nobel Yayın No:4.
 • Linløkken, A., Kleiven, E., and Matzow, D. (1991). Population structure, growth and fecundity of perch (Perca fluviatilis L.) in an acidified river system in Southern Norway. Hydrobiologia, 220(3), 179-188.
 • Linløkken, A., and Seeland, P. A. H. (1996). Growth and production of perch (Perca fluviatilis L.) responding to biomass removal. Annales Zoologici Fennici, 33, 427-435.
 • Maraşlıoğlu, F. (2007). Yedikır Baraj Gölü (Amasya-Türkiye) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Olin, M., Vinni, M., Lehtonen, H., Rask, M., Ruuhijärvi, J., Saulamo, K., and Ala-Opas, P. (2010). Environmental factors regulate the effects of roach Rutilus rutilus and pike Esox lucius on perch Perca fluviatilis population in small boreal borest lakes. Journal of Fish Biology, 76(6), 1277-1293.
 • Polat, N., Bostancı, D., and Yılmaz, S. (2004). Age analysis on different bony structures of perch (Perca fluviatilis L. 1758) inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra, Samsun). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(3), 465-469.
 • Sarvala, J., and Helminen, H. (1996). Year-class fluctuations of perch (Perca fluviatilis) in Lake Pyhäjärvi, Southwest Finland. Annales Zoologici Fennici, 33, 389-396.
 • Saygın, S. (2013). Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki tatlısu levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nde güvenilir yaş tayini ve büyüme özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Saygın, S., Yılmaz, S., Yazıcıoğlu, O., and Polat, N. (2015). Comparative age determination from different bony structures of perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) in Lake Ladik (Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 8(1), 21-27.
 • Secor, D. H., Dean, J. M., and Laban, E. H. (1992). Otolith removal and preparation for microstructural examination. Otolith microstructural examination and analysis. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 117, 19-57.
 • Thorpe, J. E. (1977). Morphology, physiology, behaviour and ecology of Perca fluviatilis L. and Perca flavescens Mitchill. Journal of The Fisheries Research Board of Canada, 34(10), 1504-1514.
 • Troynikov, V. S., Gorfine, H.K., Ložys, L., Pūtys, Z., Jakubavičiūtė, E., and Day, R. W. (2011). Parameterization of European perch Perca fluviatilis length-at-age data using stochastic Gompertz Growth Models. Journal of Fish Biology, 79(7), 1940–1949.
 • Tyler, A. V., Beamish, R. J., and McFarlane, G. A. (1989). Implications of age determination errors to yield estimates. Effects of ocean variability on 84 recruitment and an evaluation of parameters used in stock assessment models. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 108, 27-35.
 • Yılmaz, S. (2006). Samsun ili tatlı sularında yaşayan bazı ekonomik balık populasyonlarında yaş belirleme. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Comparison of Vertebra and Otolith Methods Used in Age Determination of European Perch (Perca fluviatilis L., 1758)

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 705 - 715, 15.12.2021
https://doi.org/10.31466/kfbd.988223

Abstract

In this study, it was aimed to detect the ideal age determination method by making comparative analyzes of vertebrae and otolith used in age determination of European Perch (Perca fluviatilis L., 1758) living in Yedikır Dam Lake (YDL). Individuals were caught from YDL between December 2015 and April 2017. Vertebrae and otoliths were taken from 235 samples for age determination, and otoliths from 65 selected samples were subjected to sectioning technique. A triplicate reading of the vertebra, whole otoliths, and cross-sectioned otoliths was performed by one reader. Percent agreement, avarage percent error and coefficient of variation were used to ageing precision. The age distribution of the population in general was 0-5 years. The dominant age class was 0 (zero) for vertebra (61.70%), whole otolith (61.25%) and sectioned otolith (43.08%). When the vertebral and otolith methods were compared, the highest percent agreement (PA) was determined for otolith with 84.69%. When whole otolith-vertebrae, whole otolith-sectioned otoliths and cross-sectioned otolith-vertebral ages were compared, the highest PA was found between whole and sectioned otoliths (78.5%). It has been determined that otoliths give better results than vertebra for age determination of Perca fluviatilis in the YBG population. It has been concluded that whole otoliths can be used when one of the otolith and sectioned-otolith methods should be preferred.

References

 • Anonim, (2018). Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/TR,59553/yedikugular-kus-cenneti.html (Erişim tarihi: 16.05.2018)
 • Baker, T. T., and Timmons, L. S. (1991). Precision of ages estimated from five bony structures of Arctic Char (Salvelinus alpinus) from the Wood River System, Alaska. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 48(6), 1007-1014.
 • Banda, F. (2014). A Comparative analysis of Perca fluviatilis population dynamics from two Lakes in New Zealand (Master Thesis). New Zealand: Auckland University of Technology, Auckland.
 • Beamish, R. J., and Fournier, D. A. (1981). A method for comparing the precision of a set of age determinations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38, 982-983.
 • Beğburs, C. R. (2010, June). Investigation of growth features of perch (Perca fluviatilis L. 1758) population in Ürkmez Dam Lake (Izmir-Turkey). 2nd International Symposium on Sustainable Develeopment (pp. 693-699). Sarajevo, Bosnia.
 • Ceccuzzi, P., Terova, G., Brambilla, F., Antonini, M., and Saroglia, M. (2011). Growth, diet, and reproduction of European perch Perca fluviatilis L. in Lake Varese, Northwestern Italy. Fisheries Science, 77(4), 533-545.
 • Ceyhan, T., ve Akyol, O. (2006). Marmara Denizi lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) balıklarının yaş dağılımı ve çatal boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 369-372.
 • Chang, W. Y. B. (1982). A statistical method for evaluating the reproducibility of age determination. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(8), 1208-1210.
 • Craig, J. F. (2000). Percid fishes, systematic, ecology and exploitation. Oxford: Blackwell Science.
 • Das, M. (1994). Age determination and longevity in fishes. Gerontology, 40(2-4), 70-96.
 • Dwyer, K. S., Walsh, S. J., and Campana, S. E. (2003). Age determination, validation and growth of Grand Bank yellowtail flounder (Limanda ferruginea). International Council for the Exploration of the Sea Journal of Marine Science, 60(5), 1123–1138.
 • Heibo, E., and Magnhagen, C. (2005). Variation in age and size at maturity in perch (Perca fluviatilis L.), compared across lakes with different predation risk. Ecology Freshwater Fish, 14(4), 344–351.
 • Holmgren, K., and Appelberg, M. (2001). Effects of environmental factors on size related growth efficiency of perch, Perca fluviatilis. Ecology of Freshwater Fish, 10(4), 247-256.
 • Jatmiko, I., Haddy, J., and Williams, M. (2013). Comparison of age estimates from various hard parts for redfın perch, Perca fluviatilis, In Tasmania. Indonesian Fisheries Research Journal, 19(1), 47-54.
 • Jellyman, D. J. (1980). Age, growth and reproduction of perch, Perca fluviatilis L., in Lake Pounui. New Zealand Journal of Marine & Freshwater Research, 14(4), 391-400.
 • Karataş, M. (2010). Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Ankara: Öncü Basımevi Nobel Yayın No:4.
 • Linløkken, A., Kleiven, E., and Matzow, D. (1991). Population structure, growth and fecundity of perch (Perca fluviatilis L.) in an acidified river system in Southern Norway. Hydrobiologia, 220(3), 179-188.
 • Linløkken, A., and Seeland, P. A. H. (1996). Growth and production of perch (Perca fluviatilis L.) responding to biomass removal. Annales Zoologici Fennici, 33, 427-435.
 • Maraşlıoğlu, F. (2007). Yedikır Baraj Gölü (Amasya-Türkiye) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Olin, M., Vinni, M., Lehtonen, H., Rask, M., Ruuhijärvi, J., Saulamo, K., and Ala-Opas, P. (2010). Environmental factors regulate the effects of roach Rutilus rutilus and pike Esox lucius on perch Perca fluviatilis population in small boreal borest lakes. Journal of Fish Biology, 76(6), 1277-1293.
 • Polat, N., Bostancı, D., and Yılmaz, S. (2004). Age analysis on different bony structures of perch (Perca fluviatilis L. 1758) inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra, Samsun). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(3), 465-469.
 • Sarvala, J., and Helminen, H. (1996). Year-class fluctuations of perch (Perca fluviatilis) in Lake Pyhäjärvi, Southwest Finland. Annales Zoologici Fennici, 33, 389-396.
 • Saygın, S. (2013). Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki tatlısu levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nde güvenilir yaş tayini ve büyüme özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Saygın, S., Yılmaz, S., Yazıcıoğlu, O., and Polat, N. (2015). Comparative age determination from different bony structures of perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) in Lake Ladik (Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 8(1), 21-27.
 • Secor, D. H., Dean, J. M., and Laban, E. H. (1992). Otolith removal and preparation for microstructural examination. Otolith microstructural examination and analysis. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 117, 19-57.
 • Thorpe, J. E. (1977). Morphology, physiology, behaviour and ecology of Perca fluviatilis L. and Perca flavescens Mitchill. Journal of The Fisheries Research Board of Canada, 34(10), 1504-1514.
 • Troynikov, V. S., Gorfine, H.K., Ložys, L., Pūtys, Z., Jakubavičiūtė, E., and Day, R. W. (2011). Parameterization of European perch Perca fluviatilis length-at-age data using stochastic Gompertz Growth Models. Journal of Fish Biology, 79(7), 1940–1949.
 • Tyler, A. V., Beamish, R. J., and McFarlane, G. A. (1989). Implications of age determination errors to yield estimates. Effects of ocean variability on 84 recruitment and an evaluation of parameters used in stock assessment models. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 108, 27-35.
 • Yılmaz, S. (2006). Samsun ili tatlı sularında yaşayan bazı ekonomik balık populasyonlarında yaş belirleme. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Canan İmamoğlu 0000-0001-9923-1316

Nazmi Polat 0000-0001-9785-9927

Semra Saygın 0000-0002-3249-5074

Melek Özpiçak 0000-0003-3506-4242

Savaş Yılmaz 0000-0003-2859-4886

Publication Date December 15, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA İmamoğlu, C., Polat, N., Saygın, S., Özpiçak, M., et al. (2021). Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin Yaş Tayininde Kullanılan Omur ve Otolit Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 11(2), 705-715. https://doi.org/10.31466/kfbd.988223