Year 2019, Volume 11 , Issue 20, Pages 196 - 205 2019-05-29

SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK

İsmail DURSUNOĞLU [1]


Siyasal kültür, bireyin veya toplumun, siyasal düşünce ve davranışlarını belirleyen siyasal yapı, gelenek ve eğilimler toplamıdır. En basit ifadeyle kültürün siyasal yönüdür. Siyasal kültürün oluşmasında bireylerin, siyasal sistem karşısındaki inanç, tutum ve faaliyetlerinin rolü bulunmaktadır. Siyasal kültür, bilme-algılama-inanma boyutu, duygusal boyut ve değerlendirme boyutu şeklinde üç evrede değerlendirilmektedir. Her bölgenin kendine özgü siyasal kültürü, seçmen tercihlerini dolayısıyla seçim sonuçlarını belirleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Siyasal kültür, farklı yöntem ve çalışmalarla açıklanabilir bir kavramdır. Bu çalışmaların başında bir bölge üzerinde, alan araştırması yapılarak sonuçların değerlendirilmesi gelmektedir. Ancak bu çalışmada, siyasal kültürün bir sonucu olarak kabul edilen seçim sonuçları üzerinden siyasal kültür analizi yapılmaktadır. Çalışmada 1991-2015 yılları arasındaki genel seçim sonuçları, Yozgat-Bayburt örneği üzerinden karşılaştırma yapılarak ortaya konulmaktadır. Çalışmada “farklı coğrafi bölgelerde yer alan Yozgat ve Bayburt illerinin siyasal kültürleri benzerdir” varsayımı seçim sonuçları üzerinden değerlendirilmektedir.

Kültür, Siyasal Kültür, Seçim, Yozgat, Bayburt
  • ALMOND Gabriel ve VERBA Sidney (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press
  • ÇAM Esat (2011), Siyaset Bilimine Giriş, 10.Baskı, İstanbul: Der Yayınları
  • DURSUNOĞLU İsmail (2018), Siyasal Davranış, Ankara: İmaj Yayınevi
  • HEYWOOD Andrew (2014), Siyaset, Ankara: Liberte
  • ÖZTEKİN Ali (2007), Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi
  • PARLA Taha (2008), Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Atatürk’ün Nutku C:1, İstanbul: Deniz Yayınları
  • SİTEMBÖLÜKBAŞI Şaban (1997), Siyasal Kültürün Kavramsallaştırılmasında Bazı Güçlükler, SDÜ İİBF Dergisi, 2, 249-266
  • URL1:www.ysk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.04.2018)
  • URL2:https://secim.haberler.com (28.03.2018)
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-9831-1119
Author: İsmail DURSUNOĞLU
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 29, 2019

Bibtex @research article { kilisiibfakademik454764, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {196 - 205}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.454764}, title = {SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK}, key = {cite}, author = {DURSUNOĞLU, İsmail} }
APA DURSUNOĞLU, İ . (2019). SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 196-205 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.454764
MLA DURSUNOĞLU, İ . "SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 196-205 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/454764>
Chicago DURSUNOĞLU, İ . "SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 196-205
RIS TY - JOUR T1 - SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK AU - İsmail DURSUNOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.454764 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.454764 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 205 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.454764 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.454764 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK %A İsmail DURSUNOĞLU %T SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.454764 %U 10.20990/kilisiibfakademik.454764
ISNAD DURSUNOĞLU, İsmail . "SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (May 2019): 196-205 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.454764
AMA DURSUNOĞLU İ . SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 196-205.
Vancouver DURSUNOĞLU İ . SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 205-196.