Year 2019, Volume 11 , Issue 20, Pages 82 - 105 2019-05-29

KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Nesip ÖĞÜN [1] , Ali TATAR [2]


16 Ağustos 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyetinin ilan edilmesinin hemen ardından, 1963 yılında Makarios’un güç ve yetki paylaşımı düzenlemesini iptal eden anayasal değişiklik teklifi üzerine adada toplumsal olaylar başlamış ve adayı bölünmeye götüren bu süreç, içinde bulunduğumuz 2018 yılına kadar geçen sürede henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır. Adanın kuzeyinde 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edilmiş ancak Türkiye haricinde herhangi bir ülke tarafından tanınmamıştır. İzolasyonları sonlandırmak ve uluslararası sisteme dahil olabilmek için 2004 yılında Annan Planı olarak bilinen anlaşmaya karşılıklı yapılan halkoylamasında “evet” diyerek, sorunun çözümü konusunda adım atmış olan KKTC halkına, Kıbrıs Rum Kesimi halkı olumsuz cevap verince mevcut statüko devam etmek durumunda kalmıştır. Aradan geçen onca yıla rağmen herhangi bir çözüme ulaşılamamasının KKTC halkı tarafından mevcut konjönktür içerisinde nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. KKTC halkına ait demografik faktörlerin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumlar açısından herhangi bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek de ikincil amaçlardandır. Bu araştırmada KKTC’de yaşayan bireylerin Kıbrıs sorununa ilişkin inanç ve tutumları ile demografik değişkenler arasında farklılık olup olmayacağı ölçümlenmiştir. 1974 öncesi yerleşikler (Kıbrıs kökenliler) ile 1974 sonrası adaya gelenler (Türkiye kökenliler) temel demografik değişken olarak ele alınmıştır. Kıbrıs sorununa ilişkin inanç ve tutumların algılanmasında bu iki grup arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı bu araştırmada cevabı aranan sorulardan biri olmuştur. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak “ilişkisel tarama metodu” kullanılmıştır.

KKTC, Müzakere, Çözüm
 • http://www.mfa.gov.tr/bm-kapsamli-cozum-plani-_annan-plani_.tr.mfa
 • Akgün, Sibel, (2014), “Kıbrıs’ta Yeni Müzakere Heyecanı”, SETA Perspektif, Sayı:35, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140227170921_kibris%E2%80%99ta-yeni-muzakere-heyecani-pdf.pdf
 • Artuç, İbrahim, (1989), “Kıbrıs’ta Savaş ve Barış”, İstanbul: Kastaş A.Ş. Yayınları.
 • Atun, Ata, (2005), “Akritas Planı nasıl bir plandı”, http://www.ataatun.org/akritas-plani-nasil-bir-plandi.html
 • Aydoğdu, Ahmet, (2005), Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları, Asil Yayınları, Ankara
 • Bilge, A. Suat, (1969), “Kıbrıs Uyuşmazlığı”, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1965), Sevinç, Ankara 1969, s. 400-403
 • Cerrahoğlu, Zehra, (1998), “Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu İle İlgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler (1968-1990)”, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Çerçi, Faris, (2000), “Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbar’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri-III”, Erciyes Ünv., Kayseri, 2000
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c034/mm__01034039ss0387.pdf
 • http://www.mfa.gov.tr/no_73---1-mayis_-2004_-gkry_nin-ab_ye-katilimi-hk_.tr.mfa
 • https://www.kktcb.org/tr/besli-kibris-konferansinin-1-oturumu-tamamlandi-5806
 • Guterres'in Akıncı ve Anastasiadis'le yapacağı toplantı bu gece! http://www.kibrispostasi.com/mobile/index.php?redirect=0&news_id=222436
 • Keser, Ulvi, (2011), “21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımaları”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XI/23, (2011/Güz), s.s.93-121
 • Konferans başarısız, https://haberkibris.com/son-dakika-konferans-basarisizlikla-sonlandi-2017-07-07.html
 • Muâhedât Mecmuası, (2008), Cilt IV, TTK Yayınları, Ankara, s.183-201
 • Yalçınkaya, Alaeddin, (1998), “Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu”, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basım Evi.
Primary Language tr
Subjects International Relations
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-5866-1341
Author: Mehmet Nesip ÖĞÜN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6695-1437
Author: Ali TATAR (Primary Author)
Institution: AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 29, 2019

Bibtex @research article { kilisiibfakademik459354, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {82 - 105}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.459354}, title = {KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÖĞÜN, Mehmet Nesip and TATAR, Ali} }
APA ÖĞÜN, M , TATAR, A . (2019). KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 82-105 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.459354
MLA ÖĞÜN, M , TATAR, A . "KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 82-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/459354>
Chicago ÖĞÜN, M , TATAR, A . "KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 82-105
RIS TY - JOUR T1 - KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet Nesip ÖĞÜN , Ali TATAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.459354 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.459354 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 105 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.459354 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.459354 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet Nesip ÖĞÜN , Ali TATAR %T KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.459354 %U 10.20990/kilisiibfakademik.459354
ISNAD ÖĞÜN, Mehmet Nesip , TATAR, Ali . "KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (May 2019): 82-105 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.459354
AMA ÖĞÜN M , TATAR A . KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 82-105.
Vancouver ÖĞÜN M , TATAR A . KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 105-82.