Year 2019, Volume 11 , Issue 20, Pages 231 - 245 2019-05-29

AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ

İsmail BEKCİ [1] , Ali APALI [2]


Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunan belgeler arasında en fazla vakıf muhasebesi ile ilgili belgeler yer almaktadır. Bu belgelerden “Aydın Sancağı’na ait EV.5..15477” yer kodlu belge özelinde Osmanlı Devleti’nde vakıf muhasebesi çalışmanın konusunu oluştururken, belgenin transkripsiyonunun yapılarak elde edilen verilerin muhasebe tarihi disiplini çerçevesinde incelenmesi ise çalışmanın amacını oluşturmuştur. yer sınırı, 1275 (H.) tarihi çalışmanın zaman sınırı ve vakıf muhasebesi de çalışmanın konu sınırı olarak belirlenmiştir. Söz konusu belge çözümlendiğinde, vakıfların gelirleri ve bu gelirlerden dellaliye, cabi, kâtip, müfettiş kesintilerinin yapıldığı, belgedeki kayıtların bazen müfredatlı bazen de icmal şeklinde muhasebe işlemlerinin yapılmasının yanında merdiven sistemi ile kayıtlanan belgede bazı muhasebe hatalarının da olduğu tespit edilmiştir. 

Aydın Sancağı, Tire Kazası, Vakıf Muhasebesi, Muhasebe Tarihi
 • BARKAN Ö. L., (1963). “Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 23(1-2): 239-296.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivleri EV.D…/15477-0-0 Kodlu Defter.
 • CAN A. V., ZEYTİN M. (2010). “Osmanlı Dönemine Vakıf Muhasebesi ve Elvan Bey Oğlu Sinan Bey Vakfı Örneği”, 8. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 485-495.DURMUŞ M. E., BEKTAŞ İ. (2017). “Osmanlı’da Muhasebe Usulu ve Vakıf Muhasebe Kayıtları Okuma Kılavuzu”, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2): 196-208.
 • ELİTAŞ C., GÜVEMLİ O., AYDEMİR O., ERKAN M., ÖZCAN U., OĞUZ M., (2008), Osmanlı İmparatorluğunda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, Ankara.
 • GÜVEMLİ O., GÜVEMLİ, B. (2016). “Osmanlı Kayıt Kültüründe Vakıf Muhasebesi ve Devlet Muhasebe Sistemi”, Vakıflar Dergisi, 45: 9-21.
 • FERAĞ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.12, s.393, http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c12/c120199.pdf.
 • KURT İ., Para Vakıflarının Muhasebesi, www.isav.org.tr/img/20140225__2782251239.pdf, erişim: 01.01.2019.
 • ÜLKER Y., TORAMAN, C. (2012), “Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Hayatında Para Vakıflarının Rolü ve Muhasebe Uygulamaları, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 55-84.
 • ORBAY K., (2004), Vakıf Muhasebe Defterlerinde Ayni Toplanan Tarımsal Gelirler ve Ayni Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda, Osmanlı Araştırmaları, XXIV: 289-301.
 • ORBAY K., (2005), Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları, Vakıflar Dergisi: XXIX, 27-41.
 • ÖZERHAN Y., ERKAN M., NAZLIOĞLU B., (2013), “Osmanlı Arşivinde Merdiven Yöntemi ile Yazılmış Muhasebe Defter ve Raporları”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5, 88-120.
 • SEMİZ Y., (2016). “Osmanlı Devleti’nde Para Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(1): 89-101.
 • SIRIM V., (2017). “Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar, Osmanlı Örneği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(6): 173-188.
 • TÜRKÇE SÖZLÜK, (2011). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Business Finance
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-9862-737X
Author: İsmail BEKCİ (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3521-0150
Author: Ali APALI
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 29, 2019

Bibtex @research article { kilisiibfakademik532088, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {231 - 245}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.532088}, title = {AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ}, key = {cite}, author = {BEKCİ, İsmail and APALI, Ali} }
APA BEKCİ, İ , APALI, A . (2019). AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 231-245 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.532088
MLA BEKCİ, İ , APALI, A . "AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 231-245 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/532088>
Chicago BEKCİ, İ , APALI, A . "AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 231-245
RIS TY - JOUR T1 - AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ AU - İsmail BEKCİ , Ali APALI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.532088 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.532088 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 245 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.532088 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.532088 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ %A İsmail BEKCİ , Ali APALI %T AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.532088 %U 10.20990/kilisiibfakademik.532088
ISNAD BEKCİ, İsmail , APALI, Ali . "AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (May 2019): 231-245 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.532088
AMA BEKCİ İ , APALI A . AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 231-245.
Vancouver BEKCİ İ , APALI A . AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 245-231.