Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ

Year 2020, Volume 12, Issue 22, 139 - 150, 29.05.2020
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.596690

Abstract

Bu araştırma, G8 ülkelerinde ekonomik büyüme ve savunma harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede G8 ülkelerinin ekonomik büyüme ile savunma harcamalarının genel görünümü değerlendirilmiştir. G8 ülkelerinin 2000-2016 dönemindeki ekonomik büyüme ile savunma harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişki Durbin-Hausman ve Engle-Granger Eş Bütünleşme testleri ile analiz edilmiş ve bu değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmüştür. Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi’nde ise değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı saptanmıştır. 

References

 • ALNIAK, O. M. (2001). Savunma Sanayii ve Tedarik Hakkında Düşünceler, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Basım Evi, No 41: 57-58.
 • ASLAN, M. H. (1998). Hizmet ekonomisi (1.Baskı). Alfa Yayınevi. İstanbul.
 • BULUTOĞLU, K. (1988). Kamu Ekonomisine Giriş (4.Baskı). Filiz Kitabevi. İstanbul.
 • ÇAPAN, İ.Z. (2009). Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980 Sonrası Türkiye Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • GÜMÜŞDAŞ, E. (2010). Türkiye’de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri.. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
 • KAPUSUZOĞLU, A. ve Karan, M. B. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi İle Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3: 57-68.
 • KARACA, O. (2003). Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2): 247-255.
 • NAZLIOĞLU, Ş. (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • ÖZSÜMER, M.B. (18 Ocak 2014). MINT Ülkeleri: Türkiye ‘Yeni Devletler’ Arasında. Yalova Çizgi- Akkent Gazetesi. http://yalovacizgi.com/tr-tr/kose-yazilari/
 • PESARAN, H. M., (2006), “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure”, Econometrica,74(4): 967- 1012.
 • PESARAN, H.,M., & TAKASHI, Y. (2008). “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142: 50–93.
 • TEMÜR, T. (2013). Türkiye’de Uygulanan Dış Ticaret Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik.
 • TÜBİTAK. (1998). Savunma Sanayii Ve Tedarik, Ülkemizin Bilim Ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları. TÜBİTAK Yayınları. Ankara.
 • USLU, F. Ş. (2007). Türkiye’de Savunma Sanayii Harcamalarının Finansmanı. Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ankara.
 • WESTERLUND, J. (2008). “Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect”, Journal of Applied Econometrics, 23:193-223.

Year 2020, Volume 12, Issue 22, 139 - 150, 29.05.2020
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.596690

Abstract

References

 • ALNIAK, O. M. (2001). Savunma Sanayii ve Tedarik Hakkında Düşünceler, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Basım Evi, No 41: 57-58.
 • ASLAN, M. H. (1998). Hizmet ekonomisi (1.Baskı). Alfa Yayınevi. İstanbul.
 • BULUTOĞLU, K. (1988). Kamu Ekonomisine Giriş (4.Baskı). Filiz Kitabevi. İstanbul.
 • ÇAPAN, İ.Z. (2009). Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980 Sonrası Türkiye Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • GÜMÜŞDAŞ, E. (2010). Türkiye’de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri.. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
 • KAPUSUZOĞLU, A. ve Karan, M. B. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi İle Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3: 57-68.
 • KARACA, O. (2003). Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2): 247-255.
 • NAZLIOĞLU, Ş. (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • ÖZSÜMER, M.B. (18 Ocak 2014). MINT Ülkeleri: Türkiye ‘Yeni Devletler’ Arasında. Yalova Çizgi- Akkent Gazetesi. http://yalovacizgi.com/tr-tr/kose-yazilari/
 • PESARAN, H. M., (2006), “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure”, Econometrica,74(4): 967- 1012.
 • PESARAN, H.,M., & TAKASHI, Y. (2008). “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142: 50–93.
 • TEMÜR, T. (2013). Türkiye’de Uygulanan Dış Ticaret Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik.
 • TÜBİTAK. (1998). Savunma Sanayii Ve Tedarik, Ülkemizin Bilim Ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları. TÜBİTAK Yayınları. Ankara.
 • USLU, F. Ş. (2007). Türkiye’de Savunma Sanayii Harcamalarının Finansmanı. Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ankara.
 • WESTERLUND, J. (2008). “Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect”, Journal of Applied Econometrics, 23:193-223.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Zeynep KÖSE (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Filiz GÖLPEK
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9213-1478
Türkiye


Fırat Cem DOĞAN
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2398-1484
Türkiye

Publication Date May 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 22

Cite

Bibtex @research article { kilisiibfakademik596690, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2020}, volume = {12}, number = {22}, pages = {139 - 150}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.596690}, title = {SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Köse, Zeynep and Gölpek, Filiz and Doğan, Fırat Cem} }
APA Köse, Z. , Gölpek, F. & Doğan, F. C. (2020). SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 12 (22) , 139-150 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.596690
MLA Köse, Z. , Gölpek, F. , Doğan, F. C. "SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 12 (2020 ): 139-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/54510/596690>
Chicago Köse, Z. , Gölpek, F. , Doğan, F. C. "SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 12 (2020 ): 139-150
RIS TY - JOUR T1 - SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ AU - Zeynep Köse , Filiz Gölpek , Fırat Cem Doğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.596690 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.596690 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 150 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.596690 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.596690 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ %A Zeynep Köse , Filiz Gölpek , Fırat Cem Doğan %T SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ %D 2020 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 12 %N 22 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.596690 %U 10.20990/kilisiibfakademik.596690
ISNAD Köse, Zeynep , Gölpek, Filiz , Doğan, Fırat Cem . "SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 12 / 22 (May 2020): 139-150 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.596690
AMA Köse Z. , Gölpek F. , Doğan F. C. SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2020; 12(22): 139-150.
Vancouver Köse Z. , Gölpek F. , Doğan F. C. SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2020; 12(22): 139-150.
IEEE Z. Köse , F. Gölpek and F. C. Doğan , "SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol. 12, no. 22, pp. 139-150, May. 2020, doi:10.20990/kilisiibfakademik.596690