Year 2014, Volume 15 , Issue 3, Pages 274 - 278 2014-12-01

Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Latif DURAN [1] , Ethem ACAR [2] , Yıldıray ÇELENK [3] , Alev KARACA [4] , Yücel YAVUZ [5]


Objective: This study aimed to assess some demographical and clinical aspects and laboratory findings of patients presenting with the complaint of renal colic to the emergency department. Material and Methods: The study included a total of 150 adult patients presenting to the emergency department of our University hospital with the complaint of renal colic between January 2009 and January 2010. The data were derived from the patient files of our hospital. Demographical data, time of admission, clinical findings together with laboratory and radiologic findings of patients were assessed. Mean values were calculated as mean value ± standard deviation. Results: Of the patients 91 (68,4 %) were male and the mean age was 38,9±16,5 years. Most of the patients were admitted in October (n= 22, 16,6 %). The most common complaint of the patients was flank pain. The erythrocytes was revealed in 72,2 % of the patients by the urinalysis. Calculus formation was determined in 71 (53,4 %) of the patients. The urinary system ultrasonography (USG) was applied to 39,1 % of the patients and localized renal calculus was detected in 52,0 % of those patients. It was identified that the most common region of localization was the ureter and detected in 29 of the patients (40,9 %). Conclusion: Ultrasonography is considerably a valuable method in identifying renal complications that might lead to dysfunctions in these patients. However, the absence of hematuria does not necessarily rule out the renal colic. We think that emergency physicians should rule out the urinary obstruction in such kind of patients
Amaç: Bu çalışmada acil servise renal kolik ile başvuran hastaların bazı demografik ve klinik özelliklerinin ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında Üniversite hastanesi acil servisine renal kolik nedeniyle başvuran, erişkin, 150 hastayı kapsamaktadır. Veriler, hastanemizin hasta dosyalarından elde edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, başvuru zamanı, klinik bulguları, laboratuvar ve radyolojik verileri değerlendirildi. Ortalama değerler, ortalama ± standart sapma olarak verildi. Bulgular: Hastaların 91’i (% 68,4) erkekti ve yaş ortalamaları 38,9±16,5 yıl idi. En fazla hasta başvurusu ekim ayında oldu (n= 22, % 16,6). Hastaların en sık şikayeti yan ağrısı idi. Yapılan idrar analizinde hastaların % 72,2’ sinde eritrosit tespit edildi. Hastaların 71’inde (% 53,4) taşın lokalizasyonu belirlendi. Üriner sistem ultrasonografi (USG)’si uygulanan hastalarda (n=52, % 39,1) taşın görülme oranı % 52,0 idi. Tespit edilen en sık taş yerleşim yerinin 29 hasta (% 40,9) ile üreter olduğu belirlendi. Sonuç: USG, bu hastalarda böbreğin işlev kaybına sebep olabilecek komplikasyonları saptamak için oldukça değerli bir yöntemdir. Renal kolikli hastalarda mutlak hematüri olmayabilir. Acil hekimlerinin bu tür hastalarda üriner obstrüksiyonu dışlamaları gerektiğini düşünmekteyiz
 • Taylor EN, Curhan GC. Effect of dietary modifica- tion on urinary stone risk factors. Kidney Int 2006;69(6):1093.
 • Atuğ F, Canoruç N. Tekrarlayan üriner sistem kalsiyum taslarının metabolik değerlendirmesi ve medikal yaklaşımlar. Dicle Tıp Dergisi 2006;33(1):48
 • Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ(Editors). Campbell's Urology. In: Menon M, Resnick MI. Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and medical management. 8th Edition, Philadelphia, Saunders, 2002:3227-92.
 • Akıncı H. Karabük devlet hastanesine basvuran ürolojik acil olguların analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;35(1):17-20.
 • Aktas C, Yencilek E, Ay D, et al. Comparison of computerized spiral tomography with ultrasonogra- phy for detection of ureteral calculi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2010;10(1):12-4.
 • Yiğit Ö, Isık S. Seasonal distribution of renal colic visits to emergency department. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2008;8(3):110-3.
 • Uluocak N, Erdemir F, Atılgan D, ve ark. Tokat ilinde üriner sistem tas hastalığı prevalansı. Turkish Journal of Urology 2010;36(1):81-6.
 • Temeltas G, Asan Ç, Müezzinoğlu T, Büyüksu C. An evaluation of the efficacy of lornoxicam in acute renal colic treatment. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15(1):1-3.
 • Chauhan V, Eskin B, Allegra JR, Cochrane DG. Effect of season, age, and gender on renal colic incidence. Am J Emerg Med 2004;22(7):560-3.
 • Müslümanoğlu AY, Tepeler A. Renal kolik, tanı ve tedavisi. Marmara Medical Journal 2008;21(2):187
 • Eskelinen M, Ikonen J, Lipponen P. Usefulness of history-taking, physical examination and diagnostic scoring in acute renal colic. Eur Urol 1998;34(6):467
 • Bozkurt Y, Ece A, Yolbas D, ve ark. Pediatrik ürolithiazis: değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi dergisi 2009;11(2):21-5. hastaya ait verilerin
 • Hamm M, Wawroschek F, Weckermann D, et al. Unenhanced helical computed tomography in the evaluation 2001;39(4):460-5. flank pain. Eur Urol
 • Platt JF, Rubin JM, Ellis JH. Acute renal obstruc- tion: evaluation with intra-renal duplex Doppler and conventional US. Radiology 1993;186(3):685-8.
 • Özden C, Gökkaya CS, Günay D,ve ark. Akut renal kolikli hastalarda dilaltı piroksikam ve intranazal dezmopressin kombine tedavisinin etkisi. İnönü Üni- versitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(1):29-32.
 • Wolf SJ. Nephrolithiasis: http://www.medscape. com/article/456872- overview. Date last updated: Jan 23 20 Search accessed on 26.01.2012.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Latif DURAN

Author: Ethem ACAR

Author: Yıldıray ÇELENK

Author: Alev KARACA

Author: Yücel YAVUZ

Dates

Publication Date : December 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182177, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {274 - 278}, doi = {10.18229/ktd.80191}, title = {Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DURAN, Latif and ACAR, Ethem and ÇELENK, Yıldıray and KARACA, Alev and YAVUZ, Yücel} }
APA DURAN, L , ACAR, E , ÇELENK, Y , KARACA, A , YAVUZ, Y . (2014). Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (3) , 274-278 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182177
MLA DURAN, L , ACAR, E , ÇELENK, Y , KARACA, A , YAVUZ, Y . "Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 274-278 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182177>
Chicago DURAN, L , ACAR, E , ÇELENK, Y , KARACA, A , YAVUZ, Y . "Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 274-278
RIS TY - JOUR T1 - Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi AU - Latif DURAN , Ethem ACAR , Yıldıray ÇELENK , Alev KARACA , Yücel YAVUZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 274 EP - 278 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi %A Latif DURAN , Ethem ACAR , Yıldıray ÇELENK , Alev KARACA , Yücel YAVUZ %T Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD DURAN, Latif , ACAR, Ethem , ÇELENK, Yıldıray , KARACA, Alev , YAVUZ, Yücel . "Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 274-278 .
AMA DURAN L , ACAR E , ÇELENK Y , KARACA A , YAVUZ Y . Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. KTD. 2014; 15(3): 274-278.
Vancouver DURAN L , ACAR E , ÇELENK Y , KARACA A , YAVUZ Y . Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 278-274.