Kocatepe Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Medical Journal

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Cover Image


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Volume 21 - Issue 4 - Oct 14, 2020
 1. PERİODONTAL SAĞLIĞIN İN VİTRO FERTİLİZASYON SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 289 - 294
  Nurcan ALTAŞ , Hilal USLU TOYGAR , Ülkem CİLASUN , Banu KUMBAK AYGÜN , Becen DEMİR
 2. HASTANEMİZDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ KULLANMA DURUMU
  Pages 295 - 300
  Şule ÇİLEKAR , Ersin Günay
 3. PTERJİUM CERRAHİSİ İÇİN NEDEN BEKLENİR?
  Pages 301 - 305
  Mustafa DOĞAN , Mehmet Cem SABANER , Esma Norman ÖZDAMAR , Güliz Fatma YAVAŞ , Reşat DUMAN
 4. OVAREKTOMİZE SIÇANLARDA KAN VE TİBİA KEMİK DOKULARINDA AKUT DÖNEMDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN BİYOKİMYASAL, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 306 - 311
  Murat BALOĞLU , Ebru GÖKALP-ÖZKORKMAZ
 5. TİMOMA VE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
  Pages 312 - 318
  Suphi AYDIN , Koray AYDOĞDU , Leyla ACAR , Erkmen GÜLHAN , Göktürk FINDIK , Ülkü YAZICI , Funda DEMİRAĞ , İrfan TAŞTEPE , Sadi KAYA , Ahmet DUMANLI
 6. ASTIM HASTASI ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK, KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 319 - 326
  Sehra Birgül BATMAZ
 7. AN INVESTIGATION ON THE HEALTHCARE USE OF ELDERLY INDIVIDUALS IN TERMS OF SOME VARIABLES: A CROSS-SECTIONAL RESEARCH
  Pages 327 - 331
  Deniz SAY SAHİN
 8. HEMOVİJİLANSDA GÖZ ARDI ETTİĞİMİZ BİR HALKA: KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN HASTANE İÇERİSİNDE TAŞIMASINDA GÖREVLİ PERSONELLER
  Pages 332 - 337
  İ̇brahim EKER , Fatma TÜRKER
 9. KAPLICA TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ
  Pages 338 - 344
  Hasan TOKTAŞ , Ümit DÜNDAR , Hilal YEŞİL YESİL, Kezban YAZAR , Selma EROĞLU , Murat KORKMAZ
 10. HASTANEMİZDE İNTRAVENÖZ YOLLA YERLEŞTİRİLEN İMPLANTE EDİLEBİLİR VENÖZ ERİŞİM PORTU UYGULAMALARININ SONUÇLARI
  Pages 345 - 352
  Fehim Can SEVİL
 11. THE EFFECT OF BLOOD BIOCHEMISTRY AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS ON THE DEVELOPMENT OF PSEUDOANEURYSM
  Pages 353 - 358
  Aydın TUNCAY , Rifat OZMEN , Deniz ELCİK , Halis YILMAZ , Joma SULAİMAN
 12. MULTİPL SKLEROZ’DA K VİTAMİNİNİN ROLÜ VAR MIDIR?
  Pages 362 - 369
  Merve ÖZDEMİR , Aylin AYAZ
 13. TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN VOKAL KORD PARALİZİSİ
  Pages 359 - 361
  Hıdır ESME , Hasan DOĞAN , Ferdane Melike DURAN
Indexes and Platforms
Dizinler (İndexing)
Yazarlara Bilgi