Kocatepe Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Medical Journal

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Cover Image


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Issue 3 - Jul 1, 2020
 1. KÜNT TORAKS TRAVMASI GEÇİREN HASTALARDA OLUŞAN AKCİĞER KONTÜZYONU İLE HEMOTORAKS / PNÖMOTORAKS ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 217 - 221
  Ahmet DUMANLI
 2. SENSITIVITIES OF THE ELECTRODIAGNOSTIC TESTS IN IDIOPATHIC MILD CARPAL TUNNEL SYNDROME
  Pages 222 - 229
  Selma EROĞLU , Lale AKTEKİN , Hatice BODUR
 3. SURGIAL RESULT OF PATIENTS UNDERGOING POSTERIOR CERVICAL LAMINOFORAMINOTOMY : RETROSPEKTIVE STUDY
  Pages 230 - 235
  Serhat YİLDİZHAN , Mehmet Gazi BOYACI , Adem ASLAN
 4. PROTECTIVE EFFECT OF NIGELLA SATIVA OIL ON CARBOPLATIN INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS
  Pages 236 - 243
  Züleyha ERİŞGİN , Melahat ATASEVER , Muserref Seyma CEYHAN , Suna OMEROGLU , Kadir CETİNKAYA
 5. McFARLANE RAT DORSAL CİLT FLEP MODELİNDE AMNİOMAX’IN NEKROZ ÖNLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 244 - 250
  Tolga Turan DUNDAR , Kemalettin YILDIZ , Zeynep TOSUNER , Semih Lütfi MİHRAPOĞLU , Serkan KİTİŞ
 6. GRAVES HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK: MPV VE RDW
  Pages 251 - 257
  Erhan BOZKURT , Selvihan BEYSEL , Merve HAFIZOĞLU , Oğuz Han KOCA , Ayhan VURMAZ , Serkan GÖKASLAN
 7. ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  Pages 258 - 263
  Nazlı ŞENSOY , Şerife ÖZDİNÇ , Oğuzhan YILMAZ , Muhammet Deniz ÇETİN , Dilara TOLA , Perihan DOĞANTEKİN , Güler KURT , Berkay Erden
 8. KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ
  Pages 264 - 269
  Gökhan MARALCAN , Uğur YÜZÜGÜLDÜ , Mehmet Nuri KONYA , Murat YEŞİL , Özal ÖZCAN , İsmet DOĞAN
 9. BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 270 - 275
  Tuba Berra SARITAŞ , Volkan SAVICI , Senanur Evşan ÇİNKILIÇ , Handan ÖNAL , Yunus ATAKLI , Merve KÖKTÜRK , Duygu SARIKAYA
 10. REFLÜ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARIN SES HANDİKAP İNDEKSİ ÖLÇÜMÜ
  Pages 276 - 280
  Şahin ULU , Murat AKICI , Mümtaz ERAKIN , Selçuk KUZU
 11. A RARE CASE IN CHILDREN: LUDWIG ANGINA
  Pages 281 - 284
  Ayşegül BÜKÜLMEZ , Abdülkadir BUCAK , Pelin BALIKOĞLU , Abdullah KINAR , Çiğdem ÖZER GÖKASLAN
 12. CİDDİ HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN PARATİROİD ADENOMU VE PARATİROİD KARSİNOMA OLGUSU
  Pages 285 - 288
  Türkan PAŞALI KİLİT , Kevser I ONBAŞ , Filiz ÖZYİĞİT , Gül Sena TOPAL
Indexes and Platforms
Dizinler (İndexing)
Yazarlara Bilgi