Year 2014, Volume 15 , Issue 3, Pages 279 - 282 2014-12-01

Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi
Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi

Mürşide TÜRK [1] , Pınar ÖZUĞUZ [2] , Gülkan SOLGUN [3] , Seval DOĞRUK KAÇAR [4]


Objective: To investigate tear function and conjunctival flora in patients with seborrheic blepharitis. Material and Methods: Twenty eyes of 10 patients with rosacea and 20 eyes of 10 patients with seborrheic dermatitis were included. Fifteen healthy individuals consisted control group. Samples were obtained in lower conjunctival sac and eyelid border without local anesthesia. Tear secretion and stability were measured with schirmer test and tear break up time (BUT). Results: In study group, 5 (25,0 %) patients were male, 15 (75,0 %) were female; in control group 6 (40,0 %) were male, 9 (60,0 %) were female. The mean BUT values were 7,25±2,59 seconds in study group; 10,8±1,57 seconds in control group and this difference was statistically significant (p=0,0001). The mean schirmer test results in study and control group were 10,2±4,6 mm ve 15,9±3,6 mm, respectively. It was significantly lower in study group (p=0,0003). Bacterial growth was observed in 2 (10,0 %) patients in study group. There was no bacterial growth in 18 (90,0 %) patients. Bacterial growth was detected in 7 (46,7 %) patients in control group, no bacteria grew in 8 (53,3 %) patients. Conclusion: Seborrheic blepharitis develops in patients with rosacea and seborrheic dermatitis and dry eye detects higher than normal individuals. If seborrheic blepharitis develop, flora can change. We believe that tetracycline therapy may be effective the flora of conjunctiva and eyelid border
Amaç: Rozasea ve seboreik dermatite bağlı seboreik blefaritte konjonktival flora ve gözyaşı fonksiyonlarının incelenmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna en az 2 ay oral tetrasiklin tedavisi alan rozasealı 10 olgunun 20 gözü ve topikal tedavi alan seboreik dermatitli 10 olgunun 20 gözü olmak üzere toplam 20 olgu dahil edildi. Aynı yaş ve cinsiyet dağılımına sahip sağlıklı 15 olgu kontrol grubunu oluşturdu. Tüm olgularda lokal anestezi uygulanmadan alt konjonktival fornikslerden steril eküvyonlu çubuk ile kültür alındı. Schirmer I testi ile gözyaşı sekresyonu ve gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) testi ile gözyaşı stabilitesi ölçüldü. Bulgular: Çalışma grubunda 20 olgunun 5’i (% 25,0) erkek, 15’i (% 75,0) kadın; kontrol grubunda 15 olgunun 6’sı (% 40,0) erkek, 9’u (% 60,0) kadındı. Yaş ortalamaları çalışma ve kontrol grubunda sırasıyla 51,6 ± 17,02 ve 50,6 ± 7,3 yıl olup, aralarında anlamlı fark yoktu (p=0,84). GKZ, çalışma grubunda 7,25±2,59 saniye; kontrol grubunda 10,8±1,57 saniye bulundu ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,0001). Schirmer testi sonuçları ise çalışma ve kontrol gruplarında sırasıyla 10,2 ± 4,6 mm ve 15,9 ± 3,6 mm olup çalışma grubunda anlamlı derecede düşük saptandı (p=0,0003). Çalışma grubunda 2 (% 10,0) olguda kültürde üreme saptandı. Onsekiz (% 90,0) olguda üreme olmadı. Kontrol grubunda ise 7 (%46,7) olguda üreme oldu, 8 (% 53,3) olguda üreme olmadı. Sonuç: Rozasea ve seboreik dermatit hastalarında seboreik blefarit sıklıkla gelişmektedir ve kuru göz insidansı normal bireylere göre daha fazladır. Seboreik blefarit gelişmesi halinde florada değişikliğin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tetrasiklin tedavisinin konjonktiva ve kapak kenarı florasında etkin olabileceğini düşünmekteyiz
 • Bernardes TF ,Bonfioli AA. Blepharitis. Seminars in Ophthalmology 2010;25(3):79-83.
 • Browning DJ, Proia AD. Ocular Rosacea. Surv Ophthalmol 1986;31(3):145-58.
 • Kır E, Özkan SB, Şavk E, Dündar SO. Akne rozaseada oküler bulguların değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2002;9(2):192-3.
 • Cumurcu T, Bulut Y, Yenişehirli G. Kronik blefarit, oküler rozasea ve kuru gözlü hastalardan izole edilen koagülaz negatif stafiolokokların tür tayini ve antibi- yotik duyarlılıkları. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2004;13(3):205-10.
 • Karalezli A, Borazan M, Dursun R, Kıyıcı H, Küçükerdönmez C, Akova YA. Impression cytology and ocular surface characteristics in patients with seborrhoeic 2011;89(2):137-41. Acta Ophthalmol
 • Adaş A, Coşar CB, Acar S. Akne rozasea hastalarında göz tutulumu. T Oft Gaz 2006;36(1):104-11.
 • Evren Ö, Karcı AA, Orhan İ, ve ark. Akne rozasealı hastalarda göz yaşı fonksiyonları ve meibomian bezi- nin lipid yapısının incelenmesi. T Oft Gaz 2006;36(2):450-6.
 • Quaterman MJ, Johnson DW, Abele DC, Lesher JL Jr, Hull DS, Davis LS. Ocular rosacea signs, symptoms and tear studies before and after treatment with doxycycline. Arch Ophthalmol 1997;133(1):49-54.
 • Akpek EK, Merchant A, Pinar V, Foster CS .Ocular rosacea patient characteristics and follow-up. Ophthalmology 1997;104(11):1863-7.
 • Zengin N, Tol H, Gündüz K, Okudan S, Balevi S, Endoğru H. Meibomian gland dysfunction and tear film abnormalities in rosacea. Cornea 1995;14(2):144
 • Coşkun M, Altıntaş AK, Simavlı H, ve ark. Normal konjonktival floranın analizi ve florokinolonlar ile penisilin türevlerine karşı antibiyogram duyarlılığının incelenmesi. Glo-Kat 2007;2(2):167-70.
 • Aguiar Moeller CT, Branco BC, Zorat Yu MC, et al. Evaluation of normal bacterial flora with two different culture media. Can J Ophthalmol 2005;40(4):448-53.
 • Ta CN, Shine WE, McCulley JP, et al. Effects of minocycline on the ocular flora of patients with acne rosaceaor 2003;22(6):545-8. blepharitis. Cornea
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mürşide TÜRK

Author: Pınar ÖZUĞUZ

Author: Gülkan SOLGUN

Author: Seval DOĞRUK KAÇAR

Dates

Publication Date : December 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182178, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {279 - 282}, doi = {10.18229/ktd.38029}, title = {Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TÜRK, Mürşide and ÖZUĞUZ, Pınar and SOLGUN, Gülkan and KAÇAR, Seval DOĞRUK} }
APA TÜRK, M , ÖZUĞUZ, P , SOLGUN, G , KAÇAR, S . (2014). Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (3) , 279-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182178
MLA TÜRK, M , ÖZUĞUZ, P , SOLGUN, G , KAÇAR, S . "Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 279-282 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182178>
Chicago TÜRK, M , ÖZUĞUZ, P , SOLGUN, G , KAÇAR, S . "Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 279-282
RIS TY - JOUR T1 - Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi AU - Mürşide TÜRK , Pınar ÖZUĞUZ , Gülkan SOLGUN , Seval DOĞRUK KAÇAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 282 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi %A Mürşide TÜRK , Pınar ÖZUĞUZ , Gülkan SOLGUN , Seval DOĞRUK KAÇAR %T Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD TÜRK, Mürşide , ÖZUĞUZ, Pınar , SOLGUN, Gülkan , KAÇAR, Seval DOĞRUK . "Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 279-282 .
AMA TÜRK M , ÖZUĞUZ P , SOLGUN G , KAÇAR S . Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi. KTD. 2014; 15(3): 279-282.
Vancouver TÜRK M , ÖZUĞUZ P , SOLGUN G , KAÇAR S . Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 282-279.