Year 2014, Volume 15 , Issue 3, Pages 283 - 287 2014-12-01

Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri
Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri

Gülnihal EMREM DOĞAN [1] , Fatma SAATÇİ [2] , Mustafa KELEŞ [3]


Objective: Peritoneal dialysis (PD) one of renal replacement therapy in patients with end stage renal disease. To prevent the infection of peritoneal membran, maintaining of oral and dental health of these patients is very important. In previous studies, we aimed to evaulate the oral and dental health statuses of PD patients with taking into account the effect of educational levels. Material and Methods: Total 59 PD patients were included. The number of decayed, missing and filled teeth and sum of these teeth were detected with DMFT index to evaulate dental health status. Oral hygiene status and habits were calculated with plaque index (PI), debris index (DI) values and freguency of tooth brushing. Patients were divided according to their education level as; noneducated, primary and high school. Results: Noneducated patients had higher DMFT, decay teeth, missing teeth, PI and DI (p=0,040; p=0,0001; p=0,002; p=0,017; p=0,004, respectively), but lower filled teeth (p=0,025) values than high school patients. Frequency of toothbrushing was lower in noneducated patients than primary school patients and high school patients and lower in primary school patients than high school patients (p=0,0001, for all). Noneducated patients had more decay teeth than primary school patients (p=0,001) and primary school patients had more decay and missing teeth than high school patients (p=0,003, p=0,014, respectively). Conclusion: In our study PD patients with higher educational level were more careful to their oral hygiene and hadbetter oral hygiene and dental health scores
Amaç: Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılan renal replasman yöntemlerinden biridir. PD’de periton membranın enfeksiyon kapmasını önlemek açısından bu hastalarda ağız ve diş sağlığının sağlanması son derece önemlidir. Çalışmamızda PD hastalarının ağız ve diş sağlığı durumlarının eğitim seviyeleri dikkate alınarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 59 PD hastası dahil edildi. Hastaların diş sağlığı durumları; çürük (decay) (D), çekilmiş (missing) (M) ve dolgulu (filled) (F) dişlerinin toplamından oluşan DMFT indeksi ile kaydedildi. Hastaların ağız hijyeni durumlarını ve alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla plak indeksi (Pİ), debris indeksi (Dİ) ve diş fırçalama alışkanlıkları kaydedildi. Hastalar eğitim seviyelerine göre okuryazarlığı olmayan, ilköğretim ve lise mezunları olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bulgular: Okuryazarlığı olmayan hastaların DMFT, çürük diş, çekilmiş diş, Pİ ve Dİ değerleri lise mezunlarına göre anlamlı derecede daha fazlaydı (sırasıyla: p=0,040; p=0,0001; p=0,002; p=0,017; p=0,004). Dolgulu diş sayıları ise anlamlı derecede daha azdı (p=0,025). Okuryazarlığı olmayan hastaların diş fırçalama sıklığı, ilköğretim ve lise mezunu hastalara göre, ilköğretim mezunu hastaların da lise mezunu hastalara göre istatistiksel olarak daha azdı (p=0,0001 hepsi için). Okuryazarlığı olmayan hastaların çürük diş sayısı ilköğretim mezunlarına göre daha fazlaydı (p=0,001). İlköğretim mezunu hastalarının da çürük ve çekilmiş diş sayıları lise mezunu hastalara göre istatistiksel olarak daha fazlaydı (sırasıyla: p=0,003; p=0,014). Sonuç: Çalışmamızda PD hastalarının eğitim seviyesi arttıkça ağız hijyenlerine daha çok dikkat ettikleri, daha iyi ağız hijyeni ve diş sağlığı skorlarına sahip oldukları gözlenmiştir
 • Gavalda C, Bagan J, Scully C, Silvestre F, Milian M, Jimenez Y. Renal hemodialysis patients: oral, salivary, dental and periodontal findings in 105 adult cases. Oral Dis 1999;5(4):299-302.
 • Bayraktar G, Kazancioglu R, Bozfakioglu S, Yildiz A, Ark E. Evaluation of salivary parameters and dental status in adult hemodialysis patients. Clin Nephrol 2004;62(5):380-3.
 • Thorman R, Neovius M, Hylander B. Clinical findings in oral health during progression of chronic kidney disease to end-stage renal disease in a Swedish 2009;43(2):154-9. Scand J Urol Nephrol
 • Bastos JA, Diniz CG, Bastos MG, et al. Identification of periodontitis in patients with and without chronic kidney disease. Arch Oral Biol 2011;56(8):804-11. of
 • Bayraktar G, Kurtulus I, Kazancioglu R, et al. Evaluation of periodontal parameters in patients undergoing peritoneal dialysis or hemodialysis. Oral Dis 2008;14(2):185-9.
 • Al-Wahadni A, Al-Omari MA. Dental diseases in a Jordanian population on renal dialysis. Quintessence Int 2003;34(5):343-7.
 • Bots CP, Poorterman JH, Brand HS, et al. The oral health status of dentate patients with chronic renal failure undergoing dialysis therapy. Oral Dis 2006;12(2):176-80.
 • Epstein SR, Mandel I, Scopp IW. Salivary composition and calculus formation in patients undergoing 1980;51(6):336-8. J Periodontol patients. Int J Dent
 • Silness J, Loe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal condtion. Acta Odontol Scand 1964;22(1):121-35.
 • Gurkan A, Kose T, Atilla G. Oral health status and oral hygiene habits of an adult Turkish population on dialysis. Oral Health Prev Dent 2008;6(1):37-43.
 • Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005;366(9499):1809
 • Horowitz AM, Kleinman DV. Oral health literacy: the new imperative to better oral health. Dent Clin North Am 2008;52(2):333-44.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülnihal EMREM DOĞAN

Author: Fatma SAATÇİ

Author: Mustafa KELEŞ

Dates

Publication Date : December 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182179, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {283 - 287}, doi = {10.18229/ktd.17692}, title = {Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Gülnihal EMREM and SAATÇİ, Fatma and KELEŞ, Mustafa} }
APA DOĞAN, G , SAATÇİ, F , KELEŞ, M . (2014). Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (3) , 283-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182179
MLA DOĞAN, G , SAATÇİ, F , KELEŞ, M . "Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 283-287 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17401/182179>
Chicago DOĞAN, G , SAATÇİ, F , KELEŞ, M . "Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 283-287
RIS TY - JOUR T1 - Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri AU - Gülnihal EMREM DOĞAN , Fatma SAATÇİ , Mustafa KELEŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 287 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri %A Gülnihal EMREM DOĞAN , Fatma SAATÇİ , Mustafa KELEŞ %T Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD DOĞAN, Gülnihal EMREM , SAATÇİ, Fatma , KELEŞ, Mustafa . "Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 283-287 .
AMA DOĞAN G , SAATÇİ F , KELEŞ M . Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri. KTD. 2014; 15(3): 283-287.
Vancouver DOĞAN G , SAATÇİ F , KELEŞ M . Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 287-283.