Year 2014, Volume 15 , Issue 2, Pages 92 - 98 2014-08-01

Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi
Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi

Ahmet DİRİCAN [1] , Yüksel KÜÇÜKZEYBEK [2] , Ayhan AYDIN [3] , Lutfiye DEMİR [4] , Alper CAN [5] , İbrahim Vedat BAYOGLU [6] , Murat AKYOl [7] , Samim YURTSEVEN [8] , İsil SOMALİ [9] , Ciğdem ERTEN [10] , Ahmet ALACACIOĞLU [11] , Fulya CAKALAGOĞLU UNAY [12] , Mustafa Oktay TARHAN [13]


Objective: Meta-analyses of randomized controlled trials was to determine the additional value of induction, concurrent, and/or adjuvant chemotherapy to radiation in the treatment of locally advanced nasopharyngeal carcinoma (NPC) with regard to the overall survival (OS) Material and Methods: A total of 28 patients with loacally advanced NPC were included for this trial. Docetaxel (75 mg/m2 on Day 1) and cisplatin (75 mg/m2 on Day 1) were administered every 21 days, after or before which concurrent chemoradiotherapy (CCRT) was administered. etkinliği ve toksite profili retrospektif olarak değerlendirildi The docetaxel/cisplatin regime and the toxicity profile were Bulgular: Objektif yanıt oranı (ORR) % 75 saptandı (13
Giriş: Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizlerinde lokal ileri nazofaringeal karsinomada (NPC) indüksiyon, konkürrent ve/veya adjuvant kemoterapinin radyoterapiye ilave edilmesi overall survival (OS) ile ilişkili bulunmuştur. Gereç ve Yöntem: Toplam 28 lokal ileri NPC li hasta çalış- maya dahil edildi. Dosetaksel (75 mg/m2/ 1.gün ) ve sisplatin (75 mg/m2/ 1.gün ) 21 günde bir konkürrent kemoradyoterapi öncesinde veya sonrasında verildi. Adjuvant veya indüksiyon dosetaksel/sisplatin rejiminin etkinliği ve toksite profili retrospektif olarak değerlendirildi Bulgular: Objektif yanıt oranı (ORR) % 75 saptandı (13 parsiyel yanıt, 8 tam yanıt). Stabil hastalık (SD) 7 (% 25) hastada saptanırken progresif hastalık saptanmadı. İndüksiyon kemoterapi alan hastalarda progresyonsuz sağ kalım (PFS) 18.7 ay saptandı ve adjuvant kemoterapi alan grupta ise anlamlılığa ulaşmadı. 3 yıllık PFS oranları sırasıyla % 20 ve % 66,9 saptandı (p:0.79). Median OS indüksiyon kemoterapi grubunda 25.36 ay ve adjuvant alan grupta anlamlılığa ulaşmadı. Sırasıyla 3 yıllık OS aranları % 26,7 ve % 72,2 saptandı (p:0.231). Sonuç: Bizim çalışmamızda konkürrent kemoradyoterapiye adjuvant kemoterapinin ilavesi geçmiş bilgilerle karşılaştırıldığında ilave fayda getirmediği gösterildi. Bu hipotezin araştırılması için daha ileri çalışmalar gereklidir
 • Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 200 Int J Cancer 2010;127(12):2893-917.
 • Chang ET, Adami HO. The enigmatic epidemiology of nasopharyngeal carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(10):1765-77. Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG.
 • Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998;16(4):1310-7.
 • Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri P, et al. Superiority of five year survival with chemo-radiotherapy vs radiotherapy in patients with locally advanced nasopharyngeal cancer. Intergroup (0099) (SWOG 8892, RTOG 8817, ECOG 2388) Phase III study. Final
 • Report (abstract 905). Proc Am Soc Clin Oncol 2001;20:227a.
 • Akman F. Chemoradiotherapy in local advanced head and neck cancer. Turkiye Klinikleri J Med Oncol- Special Topics 2010;3(1):36-40.
 • Keskin S, Bavbek S. Induction chemotherapy in lokally advanced head and neck cancer. Turkiye Kli- nikleri J Med Oncol-Special Topics 2010;3(1):32-5.
 • Hui EP, Ma BB, Leung SF, et al. Randomized phase II trial of concurrent cisplatin-radiotherapy with or without neoadjuvant docetaxel and cisplatin in advanced nasopharyngeal carcinoma. J Clin Oncol 2009;27(2):242-9.
 • Chen Y, Liu MZ, Liang SB, et al. Preliminary results of a prospective randomized trial comparing concurrent chemotherapy with radiotherapy alone in patients with carcinoma in endemic regions of china. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;71(5):1356-64. plus adjuvant locoregionally advanced nasopharyngeal
 • Lee AW, Tung SY, Chua DT, et al. Randomized trial of chemotherapy vs radiotherapy alone for regionally plus advanced nasopharyngeal carcinoma. J Natl Cancer Inst 2010;102(15):1188-98. concurrent-adjuvant
 • Langendijk JA, Leemans CR, Buter J, et al. The additional value of chemotherapy to radiotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma: a meta- analysis of the published literature. J Clin Oncol 2004;22(22):4604-12.
 • Chua DT, Ma J, Sham JS, et al. Long-term survival after cisplatin-based induction chemotherapy and radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: A Pooled Data Analysis of Two Phase III Trials J Clin Oncol 2005; 23(6):1118-24.
 • Ma J, Mai HQ, Hong MH, et al. Results of a prospective randomized trial comparing neoadjuvant chemotherapy plus radiotherapy with radiotherapy alone in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal 2001;19(5):1350. J Clin Oncol
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet DİRİCAN

Author: Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Author: Ayhan AYDIN

Author: Lutfiye DEMİR

Author: Alper CAN

Author: İbrahim Vedat BAYOGLU

Author: Murat AKYOl

Author: Samim YURTSEVEN

Author: İsil SOMALİ

Author: Ciğdem ERTEN

Author: Ahmet ALACACIOĞLU

Author: Fulya CAKALAGOĞLU UNAY

Author: Mustafa Oktay TARHAN

Dates

Publication Date : August 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182202, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {92 - 98}, doi = {10.18229/ktd.72831}, title = {Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi}, key = {cite}, author = {DİRİCAN, Ahmet and KÜÇÜKZEYBEK, Yüksel and AYDIN, Ayhan and DEMİR, Lutfiye and CAN, Alper and BAYOGLU, İbrahim Vedat and AKYOl, Murat and YURTSEVEN, Samim and SOMALİ, İsil and ERTEN, Ciğdem and ALACACIOĞLU, Ahmet and UNAY, Fulya CAKALAGOĞLU and TARHAN, Mustafa Oktay} }
APA DİRİCAN, A , KÜÇÜKZEYBEK, Y , AYDIN, A , DEMİR, L , CAN, A , BAYOGLU, İ , AKYOl, M , YURTSEVEN, S , SOMALİ, İ , ERTEN, C , ALACACIOĞLU, A , UNAY, F , TARHAN, M . (2014). Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (2) , 92-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17402/182202
MLA DİRİCAN, A , KÜÇÜKZEYBEK, Y , AYDIN, A , DEMİR, L , CAN, A , BAYOGLU, İ , AKYOl, M , YURTSEVEN, S , SOMALİ, İ , ERTEN, C , ALACACIOĞLU, A , UNAY, F , TARHAN, M . "Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 92-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17402/182202>
Chicago DİRİCAN, A , KÜÇÜKZEYBEK, Y , AYDIN, A , DEMİR, L , CAN, A , BAYOGLU, İ , AKYOl, M , YURTSEVEN, S , SOMALİ, İ , ERTEN, C , ALACACIOĞLU, A , UNAY, F , TARHAN, M . "Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 92-98
RIS TY - JOUR T1 - Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi AU - Ahmet DİRİCAN , Yüksel KÜÇÜKZEYBEK , Ayhan AYDIN , Lutfiye DEMİR , Alper CAN , İbrahim Vedat BAYOGLU , Murat AKYOl , Samim YURTSEVEN , İsil SOMALİ , Ciğdem ERTEN , Ahmet ALACACIOĞLU , Fulya CAKALAGOĞLU UNAY , Mustafa Oktay TARHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 98 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi %A Ahmet DİRİCAN , Yüksel KÜÇÜKZEYBEK , Ayhan AYDIN , Lutfiye DEMİR , Alper CAN , İbrahim Vedat BAYOGLU , Murat AKYOl , Samim YURTSEVEN , İsil SOMALİ , Ciğdem ERTEN , Ahmet ALACACIOĞLU , Fulya CAKALAGOĞLU UNAY , Mustafa Oktay TARHAN %T Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD DİRİCAN, Ahmet , KÜÇÜKZEYBEK, Yüksel , AYDIN, Ayhan , DEMİR, Lutfiye , CAN, Alper , BAYOGLU, İbrahim Vedat , AKYOl, Murat , YURTSEVEN, Samim , SOMALİ, İsil , ERTEN, Ciğdem , ALACACIOĞLU, Ahmet , UNAY, Fulya CAKALAGOĞLU , TARHAN, Mustafa Oktay . "Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 2 (August 2014): 92-98 .
AMA DİRİCAN A , KÜÇÜKZEYBEK Y , AYDIN A , DEMİR L , CAN A , BAYOGLU İ , AKYOl M , YURTSEVEN S , SOMALİ İ , ERTEN C , ALACACIOĞLU A , UNAY F , TARHAN M . Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi. KTD. 2014; 15(2): 92-98.
Vancouver DİRİCAN A , KÜÇÜKZEYBEK Y , AYDIN A , DEMİR L , CAN A , BAYOGLU İ , AKYOl M , YURTSEVEN S , SOMALİ İ , ERTEN C , ALACACIOĞLU A , UNAY F , TARHAN M . Metastatik Olmayan İleri Evre Nazofaringeal Kanserde İndüksiyon veya Adjuvant Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(2): 98-92.