Year 2016, Volume 17 , Issue 2, Pages 48 - 51 2016-04-05

Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?

Erdal UYSAL [1] , Türkay KİRDAK [2] , Mehmet DOKUR [3] , Hasan BAKIR [4] , Ahmet GÜRER [5] , Başar AKSOY [6] , Mehmet İKİDAĞ [7] , Mehmet YÜZBAŞIOĞLU [8]


Amaç:

Akut apandisit, akut batına sebep olan en yaygın hastalıktır. Cerrahlar giderek artan oranda laparoskopik cerrahi tedaviyi akut apandisitte de tercih etmektedir. Ancak jeneralize peritonit, komplike apandisitlerde ve retroçekal apandisitlerde halen laparoskopik cerrahide kararsızlık yaşanmaktadır. Çalışmamızda retroçekal apandisit nedeniyle laparoskopik apendektomi ve açık apendektomi uygulanmış hastaların karşılaştırılması ve laparoskopinin bu vakalarda etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Akut retroçekal apandisit nedeniyle laparoskopik apandektomi ve açık apandektomi uygulanan 26 hasta çalışmaya alındı. Operasyon süresi, hastanede yatış süresi, komplikasyonlar ve maliyetler not edilerek karşılaştırıldı. Veriler ortalama ± Standart sapma (SD) olarak verilmiştir.

Bulgular:

Ortalama operasyon süresi laparoskopik apandektomi ve açık apandektomide sırasıyla 75± 20.3 SD dakika and 50± 11,4 SD dakika, p<0.001 olarak bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi laparoskopik apandektomi ve açık apandektomide sırasıyla 27.64± 13 SD and 28.72±10.9 SD saat, p>0.05 olarak bulundu. Toplam maliyet açık apandektomi grubunda anlamlı olarak azdı. Ortalama total maliyet açık apandektomi ve laparoskopik apandektomide sırasıyla $ 557±133.9 SD and $ 806 ±264.3 SD, p<0.01, olarak bulundu. İntraabdominal apse oranı her iki grupta benzerdi. Yara enfeksiyonu oranı ise bir hasta laparoskopik apandektomi, dört hasta açık apandektomi grubunda bulundu, p=0.012.

Sonuç:

Laparoskopik apandektomi retroçekal akut apandisitin tedavisinde güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir. Düşük yara enfeksiyonu oranı avantaj olarak görülmektedir. Açık apandektomi ise operasyon süresi ve total maliyet açısından laparoskopik apandektomiye göre üstün görülmektedir.

Retroçekal apandisit, Açık apendektomi, Laparoskopik apandektomi, Cerrahi
 • Kirshtein B, Bayme M, Domchik S, Mizrahi S, Lantsberg L. Complicated appendicitis: laparoscopic or conventional surgery? World J Surg. 2007;31 (4):744-9.
 • Cipe G, Idiz O, Hasbahceci M, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: where are we now? Chirurgia (Bucur). ;109(4):518-22. Ingraham AM, Cohen ME, Bilimoria KY, Pritts TA, Ko CY, Esposito TJ. Comparison of outcomes after laparoscopic versus open appendectomy for acute appendicitis at 222 ACS NSQIP hospitals. Surgery. 2010;148 (4):625-35.
 • Grunditz T, Rydén CI, Janzon L. Does the retrocecal position influence the course of acute appendicitis. Acta Chir Scand. ;149:707-10. Ball CG, Kortbeek JB, Kirkpatrick AW, Mitchell P. Laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis: an evaluation of postoperative factors. Surg Endosc. 2004;18 (6):969-73.
 • Li X, Zhang J, Sang L, et al. Laparoscopic versus conventional appendectomy--a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Gastroenterol. 2010;doi: 10.1186/1471-230X-10-129
 • Minné L, Varner D, Burnell A, Ratzer E, Clark J, Haun W. Laparoscopic vs open appendectomy. Prospective randomized study of outcomes. Arch Surg. 1997;132 (7) :708-11.
 • Bennett J, Boddy A, Rhodes M. Choice of approach for appendicectomy: a meta-analysis of open versus laparoscopic appendicectomy. Surg Laparosc. Endosc. Percutan Tech. ;17 (4):245-255. Minutolo V, Licciardello A, Di Stefano B, Arena M, Arena G, Antonacci V. Outcomes and cost analysis of laparoscopic versus open appendectomy for treatment of acute appendicitis: years experience in a district hospital. BMC Surg. 2014;doi: 1186/1471-2482-14-14
 • Krisher SL, Browne A, Dibbins A, Tkacz N, Curci M. Intraabdominal abscess after laparoscopic appandectomy for perforated appandicitis. Arc Surg 2001;136 (4):438-441.
 • Nataraja RM, Loukogeorgakis SP, Sherwood WJ, Clarke SA, Haddad MJ. The incidence of intraabdominal abscess formation following laparoscopic appendicectomy in children: a systematic review and meta-analysis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2013 ;23 (9):795-802.
 • Kolovrat M, Lovrić Z, Busić Z, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: our experience and literature review. Acta Med Croatica. 2012;66 (5):383-5.
 • Kurtz RJ, Heimann TM. Comparison of open and laparoscopic treatment of acute appendicitis. Am J Surg. 2001;182 (3):211
 • Wei HB, Huang JL, Zheng ZH, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective randomized comparison. Surg Endosc. 2010;24 (2):266-9.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal UYSAL

Author: Türkay KİRDAK

Author: Mehmet DOKUR

Author: Hasan BAKIR

Author: Ahmet GÜRER

Author: Başar AKSOY

Author: Mehmet İKİDAĞ

Author: Mehmet YÜZBAŞIOĞLU

Dates

Publication Date : April 5, 2016

Bibtex @ { kocatepetip182718, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {48 - 51}, doi = {10.18229/ktd.43910}, title = {Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?}, key = {cite}, author = {UYSAL, Erdal and KİRDAK, Türkay and DOKUR, Mehmet and BAKIR, Hasan and GÜRER, Ahmet and AKSOY, Başar and İKİDAĞ, Mehmet and YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet} }
APA UYSAL, E , KİRDAK, T , DOKUR, M , BAKIR, H , GÜRER, A , AKSOY, B , İKİDAĞ, M , YÜZBAŞIOĞLU, M . (2016). Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?. Kocatepe Tıp Dergisi , 17 (2) , 48-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17442/182718
MLA UYSAL, E , KİRDAK, T , DOKUR, M , BAKIR, H , GÜRER, A , AKSOY, B , İKİDAĞ, M , YÜZBAŞIOĞLU, M . "Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 48-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17442/182718>
Chicago UYSAL, E , KİRDAK, T , DOKUR, M , BAKIR, H , GÜRER, A , AKSOY, B , İKİDAĞ, M , YÜZBAŞIOĞLU, M . "Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 48-51
RIS TY - JOUR T1 - Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi? AU - Erdal UYSAL , Türkay KİRDAK , Mehmet DOKUR , Hasan BAKIR , Ahmet GÜRER , Başar AKSOY , Mehmet İKİDAĞ , Mehmet YÜZBAŞIOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 51 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi? %A Erdal UYSAL , Türkay KİRDAK , Mehmet DOKUR , Hasan BAKIR , Ahmet GÜRER , Başar AKSOY , Mehmet İKİDAĞ , Mehmet YÜZBAŞIOĞLU %T Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi? %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD UYSAL, Erdal , KİRDAK, Türkay , DOKUR, Mehmet , BAKIR, Hasan , GÜRER, Ahmet , AKSOY, Başar , İKİDAĞ, Mehmet , YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet . "Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 2 (April 2016): 48-51 .
AMA UYSAL E , KİRDAK T , DOKUR M , BAKIR H , GÜRER A , AKSOY B , İKİDAĞ M , YÜZBAŞIOĞLU M . Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?. KTD. 2016; 17(2): 48-51.
Vancouver UYSAL E , KİRDAK T , DOKUR M , BAKIR H , GÜRER A , AKSOY B , İKİDAĞ M , YÜZBAŞIOĞLU M . Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi?. Kocatepe Tıp Dergisi. 2016; 17(2): 51-48.