Year 2016, Volume 17 , Issue 2, Pages 52 - 59 2016-04-05

Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi

Ahmet SONGUR [1] , Hüsniye KARATEKE [2] , Murat TOSUN [3] , Yücel GÖNÜL [4] , Ozan TURAMANLAR [5]


Amaç:

Erkek üreme sisteminin temel görevi sperm üretip, oluşturduğu bu spermleri dişi vajinasına iletmeye yardımcı olmaktır. Bu süreçte, testisler, sperm ve primer erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu üretirken; yardımcı kanallar, testislerdeki ya da yardımcı bezlerdeki salgıları depolayıp penis’e taşırlar. Çalışmamızın amacı; testislerin histomorfolojik olarak doğum sonrası dönemdeki farklı gelişim zamanlarında incelenmesini sağlamak ve Sertoli hücrelerinin oluşturduğu kan-testis bariyerinin gelişimin hangi döneminde oluştuğunu saptamaktır.


Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda postnatal dönemde bulunan 14., 30., 60. ve 90. günlerde Sprague-Dawley türü 24 erkek rat kullanıldı. Elde edilen testis kesitleri hemotoksilen-eozin ile Cadherin ve Claudin immun boyaları ile boyanarak kan-testis bariyerinin gelişimi ve histolojik yapılanması değerlendirildi. Ayrıca testislerin diğer bileşenleri olan spermatogoniumların, Sertoli hücrelerinin ve Leydig hücrelerinin gelişimi ile organizasyonu değerlendirildikten sonra gelişimsel süreçte seminifer tübüllerin histomorfolojik anlamda geçirmiş olduğu değişiklikler belirlendi.


Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre ratlarda sperm üretim sürecinin intrauterin hayatta başlamadığı ve hatta doğum sonrası 14. günde bile mevcut olmadığı görülmüştür.


Sonuç:

30. günden kısa süre önce başladığını düşündüğümüz spermatogenetik sürecin yaşa bağımlı bir paralellik gösterdiği ortaya konmuş olup kan-testis bariyerinin varlığı ile birlikte fonksiyonel anlamda testis yapılanmasının 60 günlük ratlarda mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bu yapılanma bulgularının ilerleyen günlerde fazla değişiklik göstermediği de belirlenmiştir.

Morfometri, Kan-testis bariyeri, İmmünohistokimya, Sertoli hücreleri, Spermatogenezis
 • Hess Ra and Franca L. Spermatogenesis and Cycle of the Seminiferous Epithelium In: Molecular Mechanisms in Spermatogenesis (Ed: Cheng CY). Landes Bioscience and Springer Science+Business Medicine LLC, Texas USA. 2008:1-14.
 • Kıerszenbaum AL. Spermatogenesis In: Histoloji ve Hücre Biyolojisi (Patolojiye Giriş) Çeviri Ed: Prof. Dr. Demir R. 1.baskı, Ankara: Palme Yayıncılık, 2006:531-550.
 • Xiao X, Mruk DD and Cheng CY. c-Yes regulates cell adhesion at the apical ectoplasmic specialization-blood-testis barrier axis via its effects on protein recruitment and distribution. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013; 304(2):145-59.
 • Alberts B, Johnson A, Lewis J et al. Germ Hücreleri ve Döllenme In: Hücrenin Moleküler Biyolojisi, 4.baskı, Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Şti, 2008:1127-1156.
 • Su W, Mruk DD, Cheng C. Filamin A, A regulator of blood- testis barrier assembly during post-natal development. Spermatogenesis. 2012;2(2): 73-78.
 • Mok KW, Mruk DD, Lee WM et al. A study to assess the assembly of a functional blood-testis barrier in developing rat testes. Spermatogenesis. 2011;1(3):270-280.
 • Mülazımoğlu SB, İde T ve Aslan S. Küçük Deney Hayvanlarından Rat (Ratlarda Üreme), Ankara: Matris Tanıtım Baskı Hizmetleri, Soylu SM, Küçük Deney Hayvanlarından Rat (Rat Fizyolojisi), Ankara: Matris Tanıtım Baskı Hizmetleri, 2012.
 • Storey BT. Sperm capacitation and the acrosome reaction, Annals of the New York Academy of Sciences. 1991;Volume 637: 473.
 • Tosun M. İnsan Gonadlarının İntrauterin Gelişiminin Histolojik Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Embriyoloji (TIP) Anabilim Dalı, Doktora Tezi- Konya, 1998.
 • Antony CT, Glenn BK and Skinner MK. Effect of an extracellular matrix on the hormonal regulation Sertoli cell function, Cell Biology of the Testis and Epididymis, Ann of the NY Acad of Sciences. 1987;Volume 513, 413-414.
 • Mruk DD, Cheng CY Sertoli-Sertoli and Sertoli-Germ Cell Interactions and Their Significance in Germ Cell Movement in the Seminiferous Epithelium during Spermatogenesis, Endocrine Reviews. 2004;25(5):747-806.
 • Yılmaz A Spermatogonial Kök Hücreleri ve Transplantasyonu (Spermatogonial stem cells and transplantation). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009;46 (2): 145-154.
 • Morrow CM, Tyagi G, Simon L et al. Claudin 5 Expression in Mouse Seminiferous Epithelium Is Dependent upon the Transcription Factor Ets Variant 5 and Contributes to Blood- Testis Barrier Function. Biol Reprod. 2009;81(5):871-879.
 • Li MW, Mruk DD, Lee WM et al. Connexin 43 is critical to maintain the homeostasis of the blood–testis barrier via its effects on tight junction reassembly. Proc Natl Acad Sci USA. ;19;107(42):17998-8003.
 • Florin A, Maire M, Bozec A et al. Androgens and postmeiotic germ cells regulate claudin-11 expression in rat Sertoli cells. Endocrinology. 2005;146(3):1532-40.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet SONGUR

Author: Hüsniye KARATEKE

Author: Murat TOSUN

Author: Yücel GÖNÜL

Author: Ozan TURAMANLAR

Dates

Publication Date : April 5, 2016

Bibtex @ { kocatepetip182719, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {52 - 59}, doi = {10.18229/ktd.20024}, title = {Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {SONGUR, Ahmet and KARATEKE, Hüsniye and TOSUN, Murat and GÖNÜL, Yücel and TURAMANLAR, Ozan} }
APA SONGUR, A , KARATEKE, H , TOSUN, M , GÖNÜL, Y , TURAMANLAR, O . (2016). Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi , 17 (2) , 52-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17442/182719
MLA SONGUR, A , KARATEKE, H , TOSUN, M , GÖNÜL, Y , TURAMANLAR, O . "Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 52-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17442/182719>
Chicago SONGUR, A , KARATEKE, H , TOSUN, M , GÖNÜL, Y , TURAMANLAR, O . "Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 52-59
RIS TY - JOUR T1 - Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi AU - Ahmet SONGUR , Hüsniye KARATEKE , Murat TOSUN , Yücel GÖNÜL , Ozan TURAMANLAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 59 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi %A Ahmet SONGUR , Hüsniye KARATEKE , Murat TOSUN , Yücel GÖNÜL , Ozan TURAMANLAR %T Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD SONGUR, Ahmet , KARATEKE, Hüsniye , TOSUN, Murat , GÖNÜL, Yücel , TURAMANLAR, Ozan . "Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 2 (April 2016): 52-59 .
AMA SONGUR A , KARATEKE H , TOSUN M , GÖNÜL Y , TURAMANLAR O . Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi. KTD. 2016; 17(2): 52-59.
Vancouver SONGUR A , KARATEKE H , TOSUN M , GÖNÜL Y , TURAMANLAR O . Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2016; 17(2): 59-52.