Year 2020, Volume 21 , Issue 2, Pages 157 - 161 2020-05-11

MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ
STRESS LEVEL AND BURNOUT IN WORKERS IN THE MARBLE BUSINESS: EXAMPLE OF A FACTORY

Murat Demirezen [1] , Yiğit Şenol [2]


AMAÇ: İş stresi, kişinin görevini yerine getirme esnasında gerek kişinin kendine has olan yapısından gerekse çalışılan iş yerinden ya da yapılan işten kaynaklanan durumlara vermiş olduğu tepkidir. Çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen diğer bir unsur olan tükenmişlik sendromu hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere sahip bir durumdur. Bu çalışmanın amacı ve literatüre olan katkısı mermer sektöründe çalışan işçilerin stres düzeyi ve tükenmişlik durumunu etkileyen faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu araştırma, mermer sektöründe çalışan işçilerde stresi ve tükenme durumunu değerlendirmek amacıyla bir mermer fabrikasında çalışan 140 kişiden 110 kişiye (%78.57) sosyodemografik anket formu, Öz Bildirim Stres Ölçeği, Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan işçilerin yüksek ruhsal strese sahip olanların tükenmişlik seviyesinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r=0.375, p=0.0001).
SONUÇ: Ruhsal stresi yüksek olan işçilerin tespit edilip özellikle stres yönetimi konusunda eğitim ve motive edici destek verilmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

OBJECTIVE: Work stress is the reaction of the person to his / her own structure during the performance of his / her job and to the situations arising from the workplace or the work performed. Burnout syndrome, which is another factor that negatively affects working life, has negative effects both individually and organizationally. The aim of this study and its contribution to the literature is to determine the factors affecting the stress level and burnout status of the workers working in the marble sector.
MATERIAL AND METHODS: This study was carried out by using sociodemographic questionnaire form, Self-Report Stress Scale, Burnout Scale from 110 to 140 people (%78.57) working in a marble factory in order to evaluate the stress and burnout status of workers working in marble sector.
RESULTS: It was concluded that the burnout level of the workers who participated in the study was high (r = 0.375, p = 0.0001).
CONCLUSIONS: It was concluded that workers with high mental stress would be identified and it would be beneficial to provide training and motivating support especially in stress management.

 • Kaplanoğlu E., (2014) Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Sonuçları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Manisa.
 • Güçlü N., (2001) G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 91-109
 • Aydın İ., (2008) İş Yaşamında Stres, PEGEM Akademi, Ankara.
 • Sürgevil, O. (2006). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları
 • Maslach C, Jackson SE. Manual of Maslach Burnout Inventory. İkinci baskı, California, Consulting Psychologists Press, 1981, s.1-17.
 • Aslan H, Aslan RO, Kesepara C. Kocaeli'nde bir grup sağlık çalışanında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu. Toplum ve Hekim 1997;12:24-9.
 • Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Tatar, A., Saltukoğlu, G., & Özmen, E. (2018). Development of a Self Report Stress Scale Using Item Response Theory-I: Item Selection, Formation of Factor Structure and Examination of Its Psychometric Properties. Archives of Neuropsychiatry, 55(2), 161.
 • Pu J, Zhou X, Zhu D, Zhong X, Yang L, Wang H, Zhang Y, Fan S, Liu L, Xie P;China Neurologist Association. Gender differences in psychological morbidity,burnout, job stress and job satisfaction among Chinese neurologists: a national cross-sectional study. Psychol Health Med. 2017 Jul;22(6):680-692.
 • Cañadas-De la Fuente GA, Ortega E, Ramirez-Baena L, De la Fuente-Solana EI, Vargas C, Gómez-Urquiza JL. Gender, Marital Status, and Children as Risk Factors for Burnout in Nurses: A Meta-Analytic Study. Int J Environ Res Public Health. 2018 Sep 25;15(10). pii: E2102.
 • Eskildsen A, Fentz HN, Andersen LP, Pedersen AD, Kristensen SB, Andersen JH. Perceived stress, disturbed sleep, and cognitive impairments in patients with work-related stress complaints: a longitudinal study. Stress. 2017 Jul;20(4):371-378.
 • Stults-Kolehmainen MA, Sinha R. The effects of stress on physical activity and exercise. Sports Med. 2014 Jan;44(1):81-121.
 • Boo S, Oh H. Women's Smoking: Relationships Among Emotional Labor,Occupational Stress, and Health Promotion. Workplace Health Saf. 2019 Mar2:2165079918823214.
 • Ezenwaji IO, Eseadi C, Okide CC, Nwosu NC, Ugwoke SC, Ololo KO, Oforka TO, Oboegbulem AI. Work-related stress, burnout, and related sociodemographic factors among nurses: Implications for administrators, research, and policy. Medicine(Baltimore). 2019 Jan;98(3):e13889.
 • Kawada T, Otsuka T. Change in job stress and job satisfaction over a two-year interval using the Brief Job Stress Questionnaire. Work. 2014;49(1):107-11.
 • Li Y, Sun X, Ge H, Liu J, Chen L. The Status of Occupational Stress and Its Influence the Quality of Life of Copper-Nickel Miners in Xinjiang, China. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jan 27;16(3). pii: E353.
 • Tatsuse T, Sekine M, Yamada M. The Contributions Made by Job Satisfaction and Psychosocial Stress to the Development and Persistence of Depressive Symptoms: A 1-Year Prospective Study. J Occup Environ Med. 2019 Mar;61(3):190-196.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Published Date NİSAN 2020
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3198-7077
Author: Murat Demirezen (Primary Author)
Institution: TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2220-4595
Author: Yiğit Şenol
Institution: TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2020

Bibtex @research article { kocatepetip542437, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {157 - 161}, doi = {10.18229/kocatepetip.542437}, title = {MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demirezen, Murat and Şenol, Yiğit} }
APA Demirezen, M , Şenol, Y . (2020). MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ . Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (2) , 157-161 . DOI: 10.18229/kocatepetip.542437
MLA Demirezen, M , Şenol, Y . "MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ" . Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 157-161 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/54261/542437>
Chicago Demirezen, M , Şenol, Y . "MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 157-161
RIS TY - JOUR T1 - MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ AU - Murat Demirezen , Yiğit Şenol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.542437 DO - 10.18229/kocatepetip.542437 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 161 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.542437 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.542437 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ %A Murat Demirezen , Yiğit Şenol %T MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.542437 %U 10.18229/kocatepetip.542437
ISNAD Demirezen, Murat , Şenol, Yiğit . "MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 2 (May 2020): 157-161 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.542437
AMA Demirezen M , Şenol Y . MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ. KTD. 2020; 21(2): 157-161.
Vancouver Demirezen M , Şenol Y . MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(2): 157-161.