Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE LEVELS AND RELATED FACTORS ABOUT ISOLATION PRECAUTION METHODS OF 3RD PERIOD STUDENTS OF FACULTY OF MEDICINE

Year 2021, Volume 22, Issue 3, 161 - 167, 17.05.2021
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.614340

Abstract

OBJECTIVE: Explaining the isolation control methods and giving importance to this issue in the preclinical period will help the doctor candidates to protect themselves and their patients during their risky business lives. The aim of this study is to evaluate the knowledge status, associated factors and training needs of the 3rd grade medical faculty students who were at preclinical period about isolation precaution methods.
MATERIAL AND METHODS: In this descriptive study, the questionnaire consisting of the questions which evaluated the general information of the students and the information about the isolation precaution methods was applied to the 3rd grade students of the Faculty of Medicine who wanted to participate in the study between October 2018 and February 2019.
RESULTS: 49.3% of the students were women; 50.7% of them were male. It was determined that the students, who were informed about the isolation precautions icons at the hospital (p= 0,045) and who received training on hand hygiene and isolation precautions (p= 0,025) knew the knowledge and practices regarding hand hygiene more accurately than others. Students who had a history of hospitalization (p= 0,014), were informed about the isolation precautions icons at the hospital (p= 0,017) and who received training on hand hygiene and isolation precautions (p= 0,000) knew the knowledge and practices regarding isolation precautions more accurately than others.
CONCLUSIONS: In order for knowledge and attitude to become a behaviour, training on issues that have a major place in infection control should be initiated as early as possible and the trainings should be renewed at regular intervals. It is very important that physicians who should be a role model in this subject and who need to protect themselves professionally in the preclinical period.

References

 • 1. Kaleli İ. Hastane infeksiyonları. Galenos Dergisi 2003;7 (83): 17-22.
 • 2. Yüceer S, Demir SG. Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesi ve Hemşirelik Uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36 (3): 226-32.
 • 3. Eggimann P, Pittet D. Infection control in the ICU, Chest 2001; 120(6): 2059‐93.
 • 4. Usluer G, Esen Ş, Dokuzoğuz B, et al. İzolasyon Önlemleri Kılavuzu, Türk hastane infeksiyonları ve kontrolü derneği, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10(2).
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (Editör: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı). SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01). 2. Baskı, Ankara: Pozitif Matbaa, 2016.
 • 6. Erden S, Bayrak Kahraman B, Bulut H. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4: 388-98.
 • 7. Ulutaşdemir N, İpekçi Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik öğrencilerinin hastane enfeksiyonlarından korunmaya yönelik bilgilerinin ve sağlık inanç kuramına göre davranışlarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(9): 87-101.
 • 8. Salemi C, Canola M, Eck E. Hand washing and physicians: how to get them together. Infection Control and Hospital Epidemiology 2002; 23(1): 32-5.
 • 9. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, et al. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16: 128-40.
 • 10. Arman D. Türkiye’de hastane infeksiyonları kontrolüne yönelik çalışmalar. In: Eraksoy H, Yenen Ofi, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Istanbul: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları, 2000:107-15.
 • 11. Jeffe DB, Mutha S, Kim LE, et al. Evaluation of a preclinical, educational and skills-training program to ımprove students' use of blood and body fluid precautions: one-year follow-up. Prev Med 1999; 29(5):365-73.
 • 12. Courington KR, Patterson SL, Howard RJ. Universal precautions are not universally followed. Arch Surg 1991;126(1):93-6.
 • 13. Freeman SW, Chambers CV. Compliance with universal precautions in a medical practice with a high rate of HIV Infection. J Am Board Fam Pract 1992;5(3):313-8.
 • 14. Jeong SY, Kim KM. Influencing factors on hand hygiene behavior of nursing students based on theory of planned behavior: A descriptive survey study. Nurse Education Today 2016; 36:159–64.
 • 15. Yıldırım N, Tapan B, Gayef A, et al. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2015; 25(2):93-100.
 • 16. Daniel B, Nagaraju B, Padmavathi GV, et al. A study to assess the effectiveness of structured teaching programme on care of patient with central venous access device among staff nurses in selected oncology hospital of Bangalore. Int J Med Med Sci Res 2013; 1: 1-5.
 • 17. Mankan T, Kaşıkçı MK. Hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi düzeyleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4(1):11-6.
 • 18. Cruz JP,Bashtawi MA. Predictors of hand hygiene practice among Saudi nursing students= Across-sectional self-reported study J Infect Public Health 2016;9(4):485-93.
 • 19. Doğu Ö, Karabay O. Hemşirelik ve ebelik intörn öğrencilerine enfeksiyon kontrol eğitim programı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;2(1):1-10.
 • 20. Diker S. Uşak il merkezi hastanesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçümü. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2003.
 • 21. Batı B, Özyürek P. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin santral venöz kateterler ile ilgili bilgi düzeyleri. Yoğun Bakım Dergisi 2015; 6: 34-8.
 • 22. Barrett R, Randle, J.Hand hygiene practices= nursing students' perceptions. J. Clin Nurs 2008; 17 (4): 1851–7.
 • 23. Kim KM, Kim MK, Chung YS, et al. Knowledge and performance of the universal precautions by nursing and medical students in Korea. Am J Infect Control 2001;29(5):295- 300. 167

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2021, Volume 22, Issue 3, 161 - 167, 17.05.2021
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.614340

Abstract

AMAÇ: Preklinik dönemde izolasyon kontrol önlemlerinin (İKÖ) anlatılması ve bu konuya önem verilmesi doktor adaylarının riskli meslek hayatları boyunca kendilerini ve hastalarını korumalarını sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin İKÖ methodları hakkındaki bilgi durumlarının, ilişkili faktörlerin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmada, Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinden çalışmaya katılmak isteyen öğrencilere Ekim 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında, genel bilgilerini ve İKÖ konusunda bilgi durumlarını değerlendiren sorulardan oluşan anket, kampüs ortamında uygulandı.
BULGULAR: Öğrencilerin %49,3’ü kadın; %50,7 erkekti. İKÖ hakkında hastane ziyaretlerinde bilgilendirme yapılan (p=0,045) ve el hijyeni ve İKÖ ile ilgili eğitim alan (p=0,025) öğrencilerin, el hijyenine dair bilgi ve uygulamaları diğerlerine göre daha doğru bildikleri belirlendi. Hastanede yatma öyküsü bulunan (p=0,014), İKÖ hakkında hastane ziyaretlerinde bilgilendirme yapılan (p=0,017) ve el hijyeni ve İKÖ ile ilgili eğitim alan (p=0,000) öğrencilerin, İKÖ’ye dair bilgi ve uygulamaları diğerlerine göre daha fazla doğru bildiği belirlendi.
SONUÇ: Bilgi ve tutumun davranış haline dönüşebilmesi için enfeksiyon kontrolünde başlıca yere sahip olan konularla ilgili eğitimlere mümkün olduğunca erken başlanmalı ve belirli aralıklarla eğitimler yenilenmelidir. Bu konuda rol model olması gereken ve mesleki olarak kendini de koruması gereken hekimlerin preklinik dönemde bu eğitimleri almaları çok önemlidir.

References

 • 1. Kaleli İ. Hastane infeksiyonları. Galenos Dergisi 2003;7 (83): 17-22.
 • 2. Yüceer S, Demir SG. Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesi ve Hemşirelik Uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36 (3): 226-32.
 • 3. Eggimann P, Pittet D. Infection control in the ICU, Chest 2001; 120(6): 2059‐93.
 • 4. Usluer G, Esen Ş, Dokuzoğuz B, et al. İzolasyon Önlemleri Kılavuzu, Türk hastane infeksiyonları ve kontrolü derneği, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10(2).
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (Editör: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı). SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01). 2. Baskı, Ankara: Pozitif Matbaa, 2016.
 • 6. Erden S, Bayrak Kahraman B, Bulut H. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4: 388-98.
 • 7. Ulutaşdemir N, İpekçi Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik öğrencilerinin hastane enfeksiyonlarından korunmaya yönelik bilgilerinin ve sağlık inanç kuramına göre davranışlarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(9): 87-101.
 • 8. Salemi C, Canola M, Eck E. Hand washing and physicians: how to get them together. Infection Control and Hospital Epidemiology 2002; 23(1): 32-5.
 • 9. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, et al. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16: 128-40.
 • 10. Arman D. Türkiye’de hastane infeksiyonları kontrolüne yönelik çalışmalar. In: Eraksoy H, Yenen Ofi, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Istanbul: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları, 2000:107-15.
 • 11. Jeffe DB, Mutha S, Kim LE, et al. Evaluation of a preclinical, educational and skills-training program to ımprove students' use of blood and body fluid precautions: one-year follow-up. Prev Med 1999; 29(5):365-73.
 • 12. Courington KR, Patterson SL, Howard RJ. Universal precautions are not universally followed. Arch Surg 1991;126(1):93-6.
 • 13. Freeman SW, Chambers CV. Compliance with universal precautions in a medical practice with a high rate of HIV Infection. J Am Board Fam Pract 1992;5(3):313-8.
 • 14. Jeong SY, Kim KM. Influencing factors on hand hygiene behavior of nursing students based on theory of planned behavior: A descriptive survey study. Nurse Education Today 2016; 36:159–64.
 • 15. Yıldırım N, Tapan B, Gayef A, et al. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2015; 25(2):93-100.
 • 16. Daniel B, Nagaraju B, Padmavathi GV, et al. A study to assess the effectiveness of structured teaching programme on care of patient with central venous access device among staff nurses in selected oncology hospital of Bangalore. Int J Med Med Sci Res 2013; 1: 1-5.
 • 17. Mankan T, Kaşıkçı MK. Hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi düzeyleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4(1):11-6.
 • 18. Cruz JP,Bashtawi MA. Predictors of hand hygiene practice among Saudi nursing students= Across-sectional self-reported study J Infect Public Health 2016;9(4):485-93.
 • 19. Doğu Ö, Karabay O. Hemşirelik ve ebelik intörn öğrencilerine enfeksiyon kontrol eğitim programı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;2(1):1-10.
 • 20. Diker S. Uşak il merkezi hastanesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçümü. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2003.
 • 21. Batı B, Özyürek P. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin santral venöz kateterler ile ilgili bilgi düzeyleri. Yoğun Bakım Dergisi 2015; 6: 34-8.
 • 22. Barrett R, Randle, J.Hand hygiene practices= nursing students' perceptions. J. Clin Nurs 2008; 17 (4): 1851–7.
 • 23. Kim KM, Kim MK, Chung YS, et al. Knowledge and performance of the universal precautions by nursing and medical students in Korea. Am J Infect Control 2001;29(5):295- 300. 167

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Published Date MAYIS 2021
Journal Section Articles
Authors

Duygu AYHAN BAŞER (Primary Author)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5153-2184
Türkiye


Hilal AKSOY
0000-0002-3330-9317
Türkiye


Özge MIHCI This is me
0000-0001-8539-5213


Mustafa CANKURTARAN This is me
0000-0002-8213-7515

Publication Date May 17, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { kocatepetip614340, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {161 - 167}, doi = {10.18229/kocatepetip.614340}, title = {TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ayhan Başer, Duygu and Aksoy, Hilal and Mıhcı, Özge and Cankurtaran, Mustafa} }
APA Ayhan Başer, D. , Aksoy, H. , Mıhcı, Ö. & Cankurtaran, M. (2021). TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Kocatepe Tıp Dergisi , CİLT: 22 SAYI: 3 MAYIS 2021 ÖZEL SAYISI , 161-167 . DOI: 10.18229/kocatepetip.614340
MLA Ayhan Başer, D. , Aksoy, H. , Mıhcı, Ö. , Cankurtaran, M. "TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Kocatepe Tıp Dergisi 22 (2021 ): 161-167 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/62277/614340>
Chicago Ayhan Başer, D. , Aksoy, H. , Mıhcı, Ö. , Cankurtaran, M. "TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 22 (2021 ): 161-167
RIS TY - JOUR T1 - TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Duygu Ayhan Başer , Hilal Aksoy , Özge Mıhcı , Mustafa Cankurtaran Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.614340 DO - 10.18229/kocatepetip.614340 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 167 VL - 22 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.614340 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.614340 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Duygu Ayhan Başer , Hilal Aksoy , Özge Mıhcı , Mustafa Cankurtaran %T TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 22 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.614340 %U 10.18229/kocatepetip.614340
ISNAD Ayhan Başer, Duygu , Aksoy, Hilal , Mıhcı, Özge , Cankurtaran, Mustafa . "TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 22 / 3 (May 2021): 161-167 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.614340
AMA Ayhan Başer D. , Aksoy H. , Mıhcı Ö. , Cankurtaran M. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. KTD. 2021; 22(3): 161-167.
Vancouver Ayhan Başer D. , Aksoy H. , Mıhcı Ö. , Cankurtaran M. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2021; 22(3): 161-167.
IEEE D. Ayhan Başer , H. Aksoy , Ö. Mıhcı and M. Cankurtaran , "TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Kocatepe Tıp Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 161-167, May. 2021, doi:10.18229/kocatepetip.614340

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.