PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ottoman Women in Western Women Travellers Imagination

Year 2015, Issue 29, 71 - 90, 01.06.2015

Abstract

Ottoman woman represents one of the most important eastern image for orientalist travellers.Many travellers who visited the Ottoman Empire revealed the shape of a female image in their works in such a way that forming in their minds as they think the ottoman woman is a sexual thing hiding behind the veil. In terms of the information provided about the Ottoman women, woman travellers are separeted from male travellers in many ways.Information given by western woman travelers although there are traces of orientalist is more objective than information given by male travellers.This has been effective in correcting the false information about the Ottoman woman.Woman travellers , may be directly involved in the lives of Ottoman women with the advantage of being woman, transfer their observations without unprejudiced with following Ottoman women’s harem life, entertainment life, clothing styles, the marriage process.

References

 • Akgündüz, Ahmet (2012). Tüm Yönleriyle Osmanlı’da Harem, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Akman, Filiz Barın (2011). Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • Craven, Elizabeth (1939). 1786’da Türkiye, (Çev. Reşad Ekrem Koçu), İstanbul: Çığır Yayınevi.
 • Davis, Fanny (2009). Osmanlı Hanımı, (Çev. Bahar Tırnakçı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ellison, Grace (2009). İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar, (Çev. Neşe Akın), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Evren, Burçak, Dilek Girgin Can (1997). Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Faroqhi, Suraiya (2002). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev. Elif Kılıç), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Fontmagne, La Baronne Durand De (1977). Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, (Çev. Celal Altuntaş), İstanbul: Tercüman Yayınları.
 • Garnett, Lucy M. J. (2009) Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri, (Çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Oğlak Yayıncılık
 • Hanım, Melek (1999). Haremden Mahrem Hatıralar, (Çev. İsmail Yerguz), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Hornby, Lady (2007). Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul, (Çev. Kerem Işık), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Kabbani, Rana (1993). Avrupa’nın Doğu İmajı, (Çev. Serpil Tuncer), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Montagu, Lady (1998). Şark Mektupları, (Çev. Ahmet Refik), İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Montagu, Mary (1939). 1717-1718’de (Lale Devri Başlarında) Türkiye, (Çev. Reşad Ekrem Koçu), İstanbul: Çığır Kitabevi.
 • Müller, Georgina Adelaide (2010). Ondokuzuncu Asır Biterken İstanbul’un Saltanatlı Günleri, (Çev. Hamdiye Betül Kara), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Neave, Dorina L. (2008). Sultan Abdülhamit Devrinde İstanbul’da Gördüklerim, (Çev.Neşe Akın), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Ortaylı, İlber (2008). Osmanlı Sarayında Hayat, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Ortaylı, İlber (2010). Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Pardoe, Julia (2010). Sultanlar Şehri İstanbul, (Çev. M. Banu Büyükkal), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Peirce, Leslie P. (2012). Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, (Çev.Ayşe Berktay), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Rilke, Anna Grosser (2011). Avrupa Saraylarından Yıldız’a İstanbul’da Bir Hoş Seda, (Çev. Deniz Banoğlu), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Said, Edward (2013). Şarkiyatçılık, (Çev. Berna Ülner), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sancar, Aslı (2010). Osmanlı Kadını Efsane ve Gerçek, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Saz, Leyla (2010). Anılar, 19. Yüzyılda Saray Haremi, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
 • Şahin, Gürsoy (2007). İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı, İstanbul: Gökkubbe Yayınları.
 • Tnayre, Marcelle (1998). Bir Kadın Gezgin Tnayre’nin Günlüğü Osmanlı İzlenimleri ve 31 Mart Olayı, (Çev. Engin Sunar), İstanbul: Aksoy Yayıncılık.
 • Uluçay, M. Çağatay (2013). Harem, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2014). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • KOSBED, 2015, 29 : 71 - 90
 • OTTOMAN WOMEN IN WESTERN WOMEN TRAVELLERS IMAGINATION Selçuk DÜĞER •

Batılı Kadın Seyyahlar İmgeleminde Osmanlı Kadını

Year 2015, Issue 29, 71 - 90, 01.06.2015

Abstract

Osmanlı Kadını, Oryantalist seyyahlar için Doğunun en önemli simgelerinden birini temsil etmiştir. Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden birçok seyyah peçenin arkasına saklanmış cinsel bir obje olarak tasavvur ettiği Osmanlı kadınını, düşündüğü şekilde göremese de eserlerinde zihninde şekillendirdiği biçimde bir kadın imgesi ortaya koymuştur. Osmanlı kadını ile ilgili verilen bilgiler açısından kadın seyyahlar, erkek seyyahlardan bir çok yönden ayrılmıştır.Yer yer Oryantalist izlere rastlansa da Batılı kadın seyyahların verdikleri bilgiler, erkek seyyahların verdikleri bilgilere göre daha objektif olup, Osmanlı kadını hakkında yerleşik-yanlış bilgilerin düzeltilmesinde de etkili olmuştur. Kadın olmalarının avantajı ile Osmanlı kadının hayatına direkt olarak müdahil olabilen kadın seyyahlar, Osmanlı kadınının Harem hayatını, eğlence hayatını, giyim-kuşam tarzlarını ve evlilik süreçlerini izleyerek, gözlemlerini daha önyargısız bir söylemle eserlerinde aktarmışlardır

References

 • Akgündüz, Ahmet (2012). Tüm Yönleriyle Osmanlı’da Harem, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Akman, Filiz Barın (2011). Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • Craven, Elizabeth (1939). 1786’da Türkiye, (Çev. Reşad Ekrem Koçu), İstanbul: Çığır Yayınevi.
 • Davis, Fanny (2009). Osmanlı Hanımı, (Çev. Bahar Tırnakçı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ellison, Grace (2009). İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar, (Çev. Neşe Akın), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Evren, Burçak, Dilek Girgin Can (1997). Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Faroqhi, Suraiya (2002). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev. Elif Kılıç), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Fontmagne, La Baronne Durand De (1977). Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, (Çev. Celal Altuntaş), İstanbul: Tercüman Yayınları.
 • Garnett, Lucy M. J. (2009) Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri, (Çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Oğlak Yayıncılık
 • Hanım, Melek (1999). Haremden Mahrem Hatıralar, (Çev. İsmail Yerguz), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Hornby, Lady (2007). Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul, (Çev. Kerem Işık), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Kabbani, Rana (1993). Avrupa’nın Doğu İmajı, (Çev. Serpil Tuncer), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Montagu, Lady (1998). Şark Mektupları, (Çev. Ahmet Refik), İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Montagu, Mary (1939). 1717-1718’de (Lale Devri Başlarında) Türkiye, (Çev. Reşad Ekrem Koçu), İstanbul: Çığır Kitabevi.
 • Müller, Georgina Adelaide (2010). Ondokuzuncu Asır Biterken İstanbul’un Saltanatlı Günleri, (Çev. Hamdiye Betül Kara), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Neave, Dorina L. (2008). Sultan Abdülhamit Devrinde İstanbul’da Gördüklerim, (Çev.Neşe Akın), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Ortaylı, İlber (2008). Osmanlı Sarayında Hayat, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Ortaylı, İlber (2010). Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Pardoe, Julia (2010). Sultanlar Şehri İstanbul, (Çev. M. Banu Büyükkal), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Peirce, Leslie P. (2012). Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, (Çev.Ayşe Berktay), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Rilke, Anna Grosser (2011). Avrupa Saraylarından Yıldız’a İstanbul’da Bir Hoş Seda, (Çev. Deniz Banoğlu), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Said, Edward (2013). Şarkiyatçılık, (Çev. Berna Ülner), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sancar, Aslı (2010). Osmanlı Kadını Efsane ve Gerçek, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Saz, Leyla (2010). Anılar, 19. Yüzyılda Saray Haremi, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
 • Şahin, Gürsoy (2007). İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı, İstanbul: Gökkubbe Yayınları.
 • Tnayre, Marcelle (1998). Bir Kadın Gezgin Tnayre’nin Günlüğü Osmanlı İzlenimleri ve 31 Mart Olayı, (Çev. Engin Sunar), İstanbul: Aksoy Yayıncılık.
 • Uluçay, M. Çağatay (2013). Harem, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2014). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • KOSBED, 2015, 29 : 71 - 90
 • OTTOMAN WOMEN IN WESTERN WOMEN TRAVELLERS IMAGINATION Selçuk DÜĞER •

Details

Other ID JA24SF58MY
Journal Section Articles
Authors

Selçuk DÜĞER This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 29

Cite

APA Düğer, S. (2015). Batılı Kadın Seyyahlar İmgeleminde Osmanlı Kadını . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (29) , 71-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/25690/271121

**