Year 2020, Volume 1 , Issue 39, Pages 79 - 90 2020-06-30

Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Ümit ŞENGEL [1] , Burhanettin ZENGİN [2] , Merve IŞKIN [3]


Geçmişten bugüne turizm endüstrisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, turizm eğitimi veren kurumlarda da artışlar meydana gelmiştir.  Ancak bu eğitim kurumlarını tercih eden öğrenciler zamanla bölüm veya meslek değiştirmeye yönelmektedir. Bu çalışmada, turizm öğrencilerinin mesleki beklenti, mesleki bağlılık ve meslek değiştirme eğilimlerinin belirlenmesi, bu kavramları belirleyen betimleyici değişkenlerin ortaya konması ve kavramların ilişki düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı mevcut çalışmada, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Sakarya Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerinden elde edilen 320 anket analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, ailede turizm eğitimi alan bireylerin olup olmaması ve ebeveynlerin meslekleri öğrencilerin turizm öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklenti bağımlılık ve değiştirme eğilimlerinde belirleyici olabilmektedir. Ayrıca bu üç kavram arasında belli düzeylerde korelasyonlar da tespit edilmiştir.  

Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık, Meslek Değiştirme Eğilimi, Turizm Öğrencileri
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya
 • Avcı, N. (2011), Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1): 7-18
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H. ve Demirel O. N. (2012), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 17-25
 • Dawson, M., Abbott, J, ve Shoemaker, S. (2011). The Hospitality Culture Scale: A Measure Organizational Culture and Personal Attributes, International Journal of Hospitality Management, 30: 290-300.
 • Eren, D., Özgül, E. ve Kaygısız, N. Ç. (2013), Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35(2): 15-27
 • Eser, Z. (2002). Turizm Eğitimine Üç Açılı Yaklaşım: Profesyonel Eğitim, Mesleki Beceri Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi, Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri, II. Cilt, Ankara: 144.
 • Hergüner, G., Arslan, S. ve Dündar, H. (2002). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersini Algılama Düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11:44-58.
 • Mısırlı, İ. (2002), Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1): 39-55.
 • Seçer, H. Ş. (2007), Mesleki Yaşam Modelinin Oluşturulması ve Mesleki Analizlerde Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3): 65-86.
 • Teng, C. C. (2008). The Effects of Personality Traits and Attitudes on Student Uptake in Hospitality Employment, International Journal of Hospitality Management, 27: 76-86.
 • Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005), Türkiye’de Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): 11-32.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1284-836X
Author: Ümit ŞENGEL
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Author: Burhanettin ZENGİN
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4748-0422
Author: Merve IŞKIN
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kosbed524192, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {79 - 90}, doi = {10.35343/kosbed.524192}, title = {Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Şengel, Ümit and Zengi̇n, Burhanettin and Işkın, Merve} }
APA Şengel, Ü , Zengi̇n, B , Işkın, M . (2020). Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 79-90 . DOI: 10.35343/kosbed.524192
MLA Şengel, Ü , Zengi̇n, B , Işkın, M . "Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 79-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/55815/524192>
Chicago Şengel, Ü , Zengi̇n, B , Işkın, M . "Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 79-90
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma AU - Ümit Şengel , Burhanettin Zengi̇n , Merve Işkın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.524192 DO - 10.35343/kosbed.524192 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 90 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.524192 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.524192 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma %A Ümit Şengel , Burhanettin Zengi̇n , Merve Işkın %T Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.524192 %U 10.35343/kosbed.524192
ISNAD Şengel, Ümit , Zengi̇n, Burhanettin , Işkın, Merve . "Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (June 2020): 79-90 . https://doi.org/10.35343/kosbed.524192
AMA Şengel Ü , Zengi̇n B , Işkın M . Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 79-90.
Vancouver Şengel Ü , Zengi̇n B , Işkın M . Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 79-90.