Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Farklı Bilgelik Yaklaşımları Açısından “Ömür Dediğin” Belgeselinin Analizi

Year 2021, Volume 13, Issue 24, 36 - 47, 30.06.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.803336

Abstract

Bilgelik, tanımı üzerinde bir fikir birliği olmamakla birlikte, sosyal, bilişsel ve duygusal alanlardaki bilgi ve deneyimlerinin bireyin hem kendi hayatına hem de diğerlerinin hayatlarına yansımalarını içeren bir kavramdır. Yaşla birlikte artışı doğrusal olmayan ve farklı yaklaşımlarla ele alınmaya çalışılan bu kavram, ulusal alanyazında yeteri kadar ele alınmamıştır. Bu araştırmanın amacı, uluslararası alanyazındaki üç farklı bilgelik yaklaşımı çerçevesinde “Ömür Dediğin” isimli belgeselin 170. Bölümünün kısmen incelenmesini içermektedir. Bu doğrultuda, araştırmada MORE Bilgelik Modeli, Grossman’a göre bilgelik uygulamaları ve Ardelt’e göre bilgelik yaklaşımı kullanılarak 80 yaşındaki bir kadının kendi dilinden anlattığı hayat hikâyesi üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları ele alınan belgeselde üç farklı bilgelik yaklaşımından da farklı değişkenler olduğunu göstermektedir. Neticede, bu araştırmada ulusal çerçevede bir bilgelik modeli geliştirilmesi ve uygulamalı olarak bilgeliğin hayata katkısının sunulmasının öneminden bahsedilmiştir.

References

 • Ardelt, M. (1997). Wisdom And Life Satisfaction In Old Age. Journal Of Gerontology: Psychological Sciences, 52(1), 360-394. https://doi.org/10.1093/geronb/52B.1.P15
 • Ardelt, M. (2000). Antecedents And Effects Of Wisdom In Old Age: A Longitudinal Perspective On Aging Well. Research On Aging, 22(4), 360-394. https://doi.org/10.1177/0164027500224003
 • Ardelt, M. (2003). Empirical Assessment Of A Three-Dimensional Wisdom Scale. Research On Aging, 25(3), 275–324. https://doi.org/10.1177/0164027503025003004
 • Baltes, P. B. ve Smith, J. (1990). The Psychology Of Wisdom And Its Ontogenesis. R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom (ss. 87–120). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173704
 • Baltes, P. B. ve Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A Metaheuristic (Pragmatic) To Orchestrate Mind And Virtue Toward Excellence. American Psychologist, 55, 122–136. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.122
 • Bassett, C. (2005). Emergent Wisdom: Living A Life In Widening Circles. ReVision: A Journal Of Consciousness And Transformation, 27, 6–11. https://doi.org/10.3200/REVN.27.4.6-11
 • Billig, N. (2000). Üçüncü Bahar Yaşlılık Ve Bilgelik. Ankara: Evrim Yayınevi.
 • Bluck, S. ve Glück, J. (2004). Making Things Better And Learning A Lesson: Experiencing Wisdom Across The Lifespan. Journal Of Personality, 72(3), 543–572. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00272.x
 • Durmuş, D. C. (2019). Effect of Accepting the Past on Finding a Meaning in Life among Turkish Old Age Individuals; Moderating Role of Perceived Social Support. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2007). Bilgece Yaş Almak. I. Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, 1 Ekim, Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği & Hacettepe Üniversitesi.
 • Etezadi, S. ve Pushkar, D. (2013). Why Are Wise People Happier? An Explanatory Model Of Wisdom And Emotional Well-Being In Older Adults. Journal Of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum On Subjective Well-Being, 14(3), 929-950. https://doi.org/10.1007/s10902-012-9362-2
 • Fredrickson, B.L., Tugade, M.M., Waugh, C.C. ve Larkin, G.R. (2003). What Good Are Positive Emotions In Crises? A Prospective Study Of Resilience And Emotions Following The Terrorist Attacks On The United States On September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 365–376. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.365
 • Glück, J. ve Bluck, S. (2013). The MORE Life Experience Model: A Theory Of The Development Of Personal Wisdom. N. M. Weststrate ve M. Ferrari (Ed.), The Scientific Study Of Personal Wisdom (ss. 75-97). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7987-7_4
 • Grossmann, I. (2012). Getting Wisdom: Aging, Culture and Perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, Michigan Üniversitesi, Michigan.
 • Grossmann, I., Karasawa, M., Izumi, S., Na, J., Varnum, M. E., Kitayama, S. ve diğerleri. (2012). Aging And Wisdom: Culture Matters. Psychological Science, 23(10), 1059–1066. https://doi.org/10.1177/0956797612446025
 • Jeste, D. V., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H. C., Vaillant, G. ve Meeks, T. W. (2010). Expert Consensus On Characteristics Of Wisdom: A Delphi Method Study. Gerontologist, 50(5), 668-680. https://doi.org/10.1093/geront/gnq022
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.
 • Le, T. N. (2008). Cultural Values, Life Experiences, And Wisdom. The International Journal Of Aging & Human Development, 66, 259-281.
 • Nichols, B. (2001). Introduction To Documentary. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
 • Reed, A. E. ve Carstensen, L. L. (2012). The Theory Behind The Age-Related Positivity Effect. Frontiers In Emotion Science, 3, Article 339. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00339
 • Staudinger, U. M. ve Glück, J. (2011). Psychological Wisdom Research: Commonalities And Differences In A Growing Field. Annual Review Of Psychology, 62, 215–241. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131659
 • Sternberg, R. J. (1998). A Balance Theory Of Wisdom. Review Of General Psychology, 2, 347–365. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.4.347
 • Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947
 • Sternberg, R. J. (2005). Older But Not Wiser? The Relationship Between Age And Wisdom. Ageing International, 30, 5-26. https://doi.org/10.1007/BF02681005
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Webster, J. D. (2014). Time To Be Wise: Temporal Perspective And Wisdom. Yayınlanmamış doktora tezi, Twente Üniversitesi, Hollanda.
 • Weststrate, N. M. ve Glück, J. (2017). Hard-Earned Wisdom: Exploratory Processing Of Difficult Life Experience Is Positively Associated With Wisdom. Developmental Psychology, 53, 800-814. https://doi.org/10.1037/dev0000286
 • Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P.A. ve Joseph, S. (2008). The Role Of Gratitude In The Development Of Social Support, Stress, And Depression: Two Longitudinal Studies. Journal Of Research In Personality, 42, 854–871. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.11.003
 • Worthy, D. A., Gorlick, M. A., Pacheco, J. L., Schnyer, D. M. ve Maddox, W. T. (2011). With Age Comes Wisdom: Decision Making In Younger And Older Adults. Psychological Science, 22(11), 1375–1380. https://doi.org/10.1177/0956797611420301
 • Yang, S. (2008). A Process View Of Wisdom. Journal Of Adult Development, 15, 62–75. https://doi.org/10.1007/s10804-008-9037-8
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, F. ve Abukan, B. (2015). Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 1-9.

Analysis of the Documentary “Ömür Dediğin” in Terms of Different Approaches to Wisdom

Year 2021, Volume 13, Issue 24, 36 - 47, 30.06.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.803336

Abstract

Although there is no consensus on its definition, wisdom is a concept that includes the reflections of the knowledge and experiences in social, cognitive and emotional areas to both the individual’s own life and the lives of others. Wisdom does not increase with age and it has been tried to be handled with different approaches. But still it has not been adequately addressed in the national literature. The aim of this research is to examine the part of the 170th episode of the documentary named “Ömür Dediğin” within the framework of three different wisdom approaches in the international literature. Accordingly, analyzes were carried out on the life story of an 80-year-old woman by using the MORE Wisdom Model, wisdom practices according to Grossman and wisdom approach according to Ardelt. The results of this study show that there are different variables from three different wisdom approaches in the discussed documentary. As a result, it was proposed to develop a wisdom model in the national framework and to present the contribution of wisdom to life in practice.

References

 • Ardelt, M. (1997). Wisdom And Life Satisfaction In Old Age. Journal Of Gerontology: Psychological Sciences, 52(1), 360-394. https://doi.org/10.1093/geronb/52B.1.P15
 • Ardelt, M. (2000). Antecedents And Effects Of Wisdom In Old Age: A Longitudinal Perspective On Aging Well. Research On Aging, 22(4), 360-394. https://doi.org/10.1177/0164027500224003
 • Ardelt, M. (2003). Empirical Assessment Of A Three-Dimensional Wisdom Scale. Research On Aging, 25(3), 275–324. https://doi.org/10.1177/0164027503025003004
 • Baltes, P. B. ve Smith, J. (1990). The Psychology Of Wisdom And Its Ontogenesis. R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom (ss. 87–120). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173704
 • Baltes, P. B. ve Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A Metaheuristic (Pragmatic) To Orchestrate Mind And Virtue Toward Excellence. American Psychologist, 55, 122–136. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.122
 • Bassett, C. (2005). Emergent Wisdom: Living A Life In Widening Circles. ReVision: A Journal Of Consciousness And Transformation, 27, 6–11. https://doi.org/10.3200/REVN.27.4.6-11
 • Billig, N. (2000). Üçüncü Bahar Yaşlılık Ve Bilgelik. Ankara: Evrim Yayınevi.
 • Bluck, S. ve Glück, J. (2004). Making Things Better And Learning A Lesson: Experiencing Wisdom Across The Lifespan. Journal Of Personality, 72(3), 543–572. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00272.x
 • Durmuş, D. C. (2019). Effect of Accepting the Past on Finding a Meaning in Life among Turkish Old Age Individuals; Moderating Role of Perceived Social Support. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2007). Bilgece Yaş Almak. I. Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, 1 Ekim, Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği & Hacettepe Üniversitesi.
 • Etezadi, S. ve Pushkar, D. (2013). Why Are Wise People Happier? An Explanatory Model Of Wisdom And Emotional Well-Being In Older Adults. Journal Of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum On Subjective Well-Being, 14(3), 929-950. https://doi.org/10.1007/s10902-012-9362-2
 • Fredrickson, B.L., Tugade, M.M., Waugh, C.C. ve Larkin, G.R. (2003). What Good Are Positive Emotions In Crises? A Prospective Study Of Resilience And Emotions Following The Terrorist Attacks On The United States On September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 365–376. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.365
 • Glück, J. ve Bluck, S. (2013). The MORE Life Experience Model: A Theory Of The Development Of Personal Wisdom. N. M. Weststrate ve M. Ferrari (Ed.), The Scientific Study Of Personal Wisdom (ss. 75-97). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7987-7_4
 • Grossmann, I. (2012). Getting Wisdom: Aging, Culture and Perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, Michigan Üniversitesi, Michigan.
 • Grossmann, I., Karasawa, M., Izumi, S., Na, J., Varnum, M. E., Kitayama, S. ve diğerleri. (2012). Aging And Wisdom: Culture Matters. Psychological Science, 23(10), 1059–1066. https://doi.org/10.1177/0956797612446025
 • Jeste, D. V., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H. C., Vaillant, G. ve Meeks, T. W. (2010). Expert Consensus On Characteristics Of Wisdom: A Delphi Method Study. Gerontologist, 50(5), 668-680. https://doi.org/10.1093/geront/gnq022
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.
 • Le, T. N. (2008). Cultural Values, Life Experiences, And Wisdom. The International Journal Of Aging & Human Development, 66, 259-281.
 • Nichols, B. (2001). Introduction To Documentary. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
 • Reed, A. E. ve Carstensen, L. L. (2012). The Theory Behind The Age-Related Positivity Effect. Frontiers In Emotion Science, 3, Article 339. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00339
 • Staudinger, U. M. ve Glück, J. (2011). Psychological Wisdom Research: Commonalities And Differences In A Growing Field. Annual Review Of Psychology, 62, 215–241. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131659
 • Sternberg, R. J. (1998). A Balance Theory Of Wisdom. Review Of General Psychology, 2, 347–365. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.4.347
 • Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947
 • Sternberg, R. J. (2005). Older But Not Wiser? The Relationship Between Age And Wisdom. Ageing International, 30, 5-26. https://doi.org/10.1007/BF02681005
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Webster, J. D. (2014). Time To Be Wise: Temporal Perspective And Wisdom. Yayınlanmamış doktora tezi, Twente Üniversitesi, Hollanda.
 • Weststrate, N. M. ve Glück, J. (2017). Hard-Earned Wisdom: Exploratory Processing Of Difficult Life Experience Is Positively Associated With Wisdom. Developmental Psychology, 53, 800-814. https://doi.org/10.1037/dev0000286
 • Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P.A. ve Joseph, S. (2008). The Role Of Gratitude In The Development Of Social Support, Stress, And Depression: Two Longitudinal Studies. Journal Of Research In Personality, 42, 854–871. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.11.003
 • Worthy, D. A., Gorlick, M. A., Pacheco, J. L., Schnyer, D. M. ve Maddox, W. T. (2011). With Age Comes Wisdom: Decision Making In Younger And Older Adults. Psychological Science, 22(11), 1375–1380. https://doi.org/10.1177/0956797611420301
 • Yang, S. (2008). A Process View Of Wisdom. Journal Of Adult Development, 15, 62–75. https://doi.org/10.1007/s10804-008-9037-8
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, F. ve Abukan, B. (2015). Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 1-9.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date İlkbahar
Journal Section Articles
Authors

Gülten ÜNAL> (Primary Author)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0003-1000-952X
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date October 1, 2020
Acceptance Date June 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 24

Cite

APA Ünal, G. (2021). Farklı Bilgelik Yaklaşımları Açısından “Ömür Dediğin” Belgeselinin Analizi . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (24) , 36-47 . DOI: 10.38155/ksbd.803336