Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Year 2017, Volume 20, Issue , 327 - 331, 26.12.2017
https://doi.org/10.18016/ksudobil.349277

Abstract

Bu Çalışma; Farklı hayvansal gübrelerin Safran (Crocus sativus L.) bitkisinin gelişmesine ve bazı tarımsal özelliklerinin üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. Ekim 2016 - Nisan 2017 tarihleri arasında; sera denemesi şeklinde Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Deneme serasında kurulup yürütülmüştür. Çalışmada; farklı hayvansal gübrelerin karıştırıldığı (Kanatlı, Koyun, Keçi, İnek, Solucan Gübresi) yetiştirme ortamlarında safran bitkisi yetiştirilmiştir. Tesadüf blokları deneme desenine göre; 4 tekrarlamalı olarak kurulan çalışmada oluşturulan ortamlara orta-küçük boy (3-4 cm çevre uzunluğuna sahip) toplam 120 adet safran soğanının dikimi gerçekleştirilmiştir. Çıkış gösteren soğan sayısına ilişkin (1.,2., 3. ve 5. ay sonundaki) değerleri; yine 1., 3., 5. ay sonundaki bitki boylarına (cm), yaprak sayılarına (adet) ait değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca hasat edilen toplam soğan ağırlığı (gr/saksı), soğan sayısı (adet/saksı) ve birim soğan ağırlığının (gr/soğan) ölçümleri yapılmıştır. Hasat edilen soğan sayısı ortalaması (2 ile 9 adet) arasında değişmiştir. En yüksek soğan sayısı kontrol ve koyun gübresi uygulamasından elde edilirken, en düşük kanatlı gübresinin olduğu ortamlardan elde edilmiştir. Birim soğan ağırlığı 1,98 ile 0, 86 gr/soğan arasında değişmiştir. Sonuç olarak; farklı hayvansal gübrelerin safran bitkisinin gelişimine etkisinin olduğu; özellikle inek ve solucan gübresinin bitki gelişimine olumlu etki ettiği ancak uygulanacak gübre miktarlarının yapılacak ayrı tarla ve sera çalışmalarıyla belirlenmesi gerektiği söylenebilir. 

References

 • Amiri M.E. 2008. Impact of Animal Manuresand Chemical Fertilizers on Yield Components of Saffron (Crocus sativus L.), american-Eurasian J. Agric&Environ. Sci., 4(3): 274-279.
 • Arslan N., 2016, Penceremden Tıbbi Bitkiler. TÜRKTOB Dergisi. Sayı:20 ss:66-69.
 • Behzad, S.,Razavi, M. and Mahajeri, M. 1992a. The effect of various amount of ammonium phosphate and urea on saffron production. International Symposium on Medicinaland Aromatic Plants, Acta Horti., 306: 337-339.
 • Behzad, S., M. Razaviand M. Mahajeri, 1992b . The effect of mineral nutrients (N.P.K.) on saffron production. Acta Horticultur, 306: 426-430.
 • Çavuşoğlu A., Erkel, E.İ. 2005. Kocaeli İli Koşullarında Safran (Crocus sativus L.) Yetiştiriciliğinde Yetişme Yeri ve Korm Çapının Verim ve Erkencilik Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 18(2), 179-184
 • Hosseini, M., B. Sadeghiandand S.A. Aghamiri 2004. Influence of Foliar Fertilization on Yield of saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulture, 650: 195-200.
 • İpek A., Arslan N., Sarıhan E.O. 2009. Farklı Dikim Derinliklerinin ve Soğan Boylarının Safranın (Crocus sativus L.) Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15(1) 38-46.
 • Karaoğlu C.,Cocu S., İpek A.,Parmaksız I., Sarıhan E., Uranbey S., Arslan N., Kaya M.D., Sancak C., Özcan S., Gürbüz B., Mirici S., Er C. and Khawar K.M., 2007. İn vitro micropropagation of saffron. ActaHortic. 739: 223-228
 • Mollafilabi, A., 2004. Experimental finding of production and ecophysiological aspects of saffron (Crocus sativus L.). ActaHorticulture, 650: 195-200.
 • Ünal M. Çavuşoğlu A. 2005. Theeffect of Various Nitrogen Fertilizers on Saffron (Crocus sativus L.) Yield. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(2) 257-260.
 • Yıldırım M.U., Özdemir F.A., Kahriz P.P. 2016. Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Farklı Hormon Ön Muamele ve Sürelerinin Korm Çoğaltımı Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi, 2016, 25 (özel sayı-2): 301-305. Araştırma Makalesi.

Year 2017, Volume 20, Issue , 327 - 331, 26.12.2017
https://doi.org/10.18016/ksudobil.349277

Abstract

References

 • Amiri M.E. 2008. Impact of Animal Manuresand Chemical Fertilizers on Yield Components of Saffron (Crocus sativus L.), american-Eurasian J. Agric&Environ. Sci., 4(3): 274-279.
 • Arslan N., 2016, Penceremden Tıbbi Bitkiler. TÜRKTOB Dergisi. Sayı:20 ss:66-69.
 • Behzad, S.,Razavi, M. and Mahajeri, M. 1992a. The effect of various amount of ammonium phosphate and urea on saffron production. International Symposium on Medicinaland Aromatic Plants, Acta Horti., 306: 337-339.
 • Behzad, S., M. Razaviand M. Mahajeri, 1992b . The effect of mineral nutrients (N.P.K.) on saffron production. Acta Horticultur, 306: 426-430.
 • Çavuşoğlu A., Erkel, E.İ. 2005. Kocaeli İli Koşullarında Safran (Crocus sativus L.) Yetiştiriciliğinde Yetişme Yeri ve Korm Çapının Verim ve Erkencilik Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 18(2), 179-184
 • Hosseini, M., B. Sadeghiandand S.A. Aghamiri 2004. Influence of Foliar Fertilization on Yield of saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulture, 650: 195-200.
 • İpek A., Arslan N., Sarıhan E.O. 2009. Farklı Dikim Derinliklerinin ve Soğan Boylarının Safranın (Crocus sativus L.) Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15(1) 38-46.
 • Karaoğlu C.,Cocu S., İpek A.,Parmaksız I., Sarıhan E., Uranbey S., Arslan N., Kaya M.D., Sancak C., Özcan S., Gürbüz B., Mirici S., Er C. and Khawar K.M., 2007. İn vitro micropropagation of saffron. ActaHortic. 739: 223-228
 • Mollafilabi, A., 2004. Experimental finding of production and ecophysiological aspects of saffron (Crocus sativus L.). ActaHorticulture, 650: 195-200.
 • Ünal M. Çavuşoğlu A. 2005. Theeffect of Various Nitrogen Fertilizers on Saffron (Crocus sativus L.) Yield. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(2) 257-260.
 • Yıldırım M.U., Özdemir F.A., Kahriz P.P. 2016. Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Farklı Hormon Ön Muamele ve Sürelerinin Korm Çoğaltımı Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi, 2016, 25 (özel sayı-2): 301-305. Araştırma Makalesi.

Details

Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Mehmet Uğur YILDIRIM
0000-0002-7419-0682
Türkiye


Mortaza HAJYAZADEH This is me


Gözde KÜÇÜK This is me


Ercüment O. SARIHAN This is me

Publication Date December 26, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 20, Issue

Cite

Bibtex @research article { ksudobil349277, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {327 - 331}, doi = {10.18016/ksudobil.349277}, title = {Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Mehmet Uğur and Hajyazadeh, Mortaza and Küçük, Gözde and Sarıhan, Ercüment O.} }
APA Yıldırım, M. U. , Hajyazadeh, M. , Küçük, G. & Sarıhan, E. O. (2017). Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi , Cilt: 20 Sayı: Özel Sayı , 327-331 . DOI: 10.18016/ksudobil.349277
MLA Yıldırım, M. U. , Hajyazadeh, M. , Küçük, G. , Sarıhan, E. O. "Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi" . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 327-331 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksudobil/issue/33092/349277>
Chicago Yıldırım, M. U. , Hajyazadeh, M. , Küçük, G. , Sarıhan, E. O. "Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 327-331
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi AU - Mehmet Uğur Yıldırım , Mortaza Hajyazadeh , Gözde Küçük , Ercüment O. Sarıhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349277 DO - 10.18016/ksudobil.349277 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 331 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349277 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349277 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi %A Mehmet Uğur Yıldırım , Mortaza Hajyazadeh , Gözde Küçük , Ercüment O. Sarıhan %T Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349277 %U 10.18016/ksudobil.349277
ISNAD Yıldırım, Mehmet Uğur , Hajyazadeh, Mortaza , Küçük, Gözde , Sarıhan, Ercüment O. . "Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 327-331 . https://doi.org/10.18016/ksudobil.349277
AMA Yıldırım M. U. , Hajyazadeh M. , Küçük G. , Sarıhan E. O. Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 327-331.
Vancouver Yıldırım M. U. , Hajyazadeh M. , Küçük G. , Sarıhan E. O. Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 327-331.
IEEE M. U. Yıldırım , M. Hajyazadeh , G. Küçük and E. O. Sarıhan , "Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi", KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, pp. 327-331, Dec. 2017, doi:10.18016/ksudobil.349277

·         Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

·         Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (The journal doesn’t have APC or any submission charges).