Yayım İlkeleri

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ

Yayım İlkeleri

KSUED Makale Şablonunu Buradan İndirerek Düzenleyiniz...

1)  Dergide Eğitim Bilimleri alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri yayımlanır. Kongre kitaplarında tam metni basılmış olan araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektup kabul edilmez. Eğer makale, sunulmuş bir bildiri, tez ya da proje çalışmasının belli bir kısmını veya tamamını kapsıyorsa yayınlanmamış olmak kaydıyla dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. 

2)    Dergi Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanır.

3)    Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlara aittir. 

4)    Dergide Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır. 

5)   Dergide yayınlanacak olan makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.