Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2619-9742 | e-ISSN 2619-9742 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksued


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün makale, deneme ve derlemelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen bilimleri ve matematik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek araştırmaların eğitimle ilgili alanlarda hem kuramsal hem de uygulama yönünden yeni ve özgün bilgiler sunuyor olmaları gerekmektedir.

2017 yılında yayına başlayan dergi, 2020 Kış sayısına kadar sadece 1 sayı yayınlayabilmiştir. Ara dönem itibariyle dergi yayının kesintiye uğramasının nedenleri arasında, dergi ile ilgili öğretim üyelerinin ve çalışanların yoğun işyükü ve Akademik Teşvik uygulaması nedeniyle makale bulmakta zorlanılması başta gelen sebeplerdir. Oluşturulan yeni ekiple bundan sonraki aşamada yayına kesintisiz ve düzenli olarak yılda 2 sayı Yaz ve Kış Sayıları olarak devam edilecektir.

Dergide yayınlanacak olan makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

KSÜ Eğitim Dergisi (KSÜED) Makale şablonunu buradan indirebilirsiniz.


Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Education

ISSN 2619-9742 | e-ISSN 2619-9742 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksued
Cover Image


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün makale, deneme ve derlemelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen bilimleri ve matematik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek araştırmaların eğitimle ilgili alanlarda hem kuramsal hem de uygulama yönünden yeni ve özgün bilgiler sunuyor olmaları gerekmektedir.

2017 yılında yayına başlayan dergi, 2020 Kış sayısına kadar sadece 1 sayı yayınlayabilmiştir. Ara dönem itibariyle dergi yayının kesintiye uğramasının nedenleri arasında, dergi ile ilgili öğretim üyelerinin ve çalışanların yoğun işyükü ve Akademik Teşvik uygulaması nedeniyle makale bulmakta zorlanılması başta gelen sebeplerdir. Oluşturulan yeni ekiple bundan sonraki aşamada yayına kesintisiz ve düzenli olarak yılda 2 sayı Yaz ve Kış Sayıları olarak devam edilecektir.

Dergide yayınlanacak olan makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

KSÜ Eğitim Dergisi (KSÜED) Makale şablonunu buradan indirebilirsiniz.