ISSN: 2619-9742
e-ISSN: 2619-9742
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün makale, deneme ve derlemelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen bilimleri ve matematik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek araştırmaların eğitimle ilgili alanlarda hem kuramsal hem de uygulama yönünden yeni ve özgün bilgiler sunuyor olmaları gerekmektedir.

2017 yılında yayına başlayan dergi 2020 Kış sayısına kadar sadece 1 sayı yayınlayabilmiştir. Ara dönem itibariyle dergi yayının kesintiye uğramasının nedenleri arasında, dergi ile ilgili öğretim üyelerinin ve çalışanların yoğun işyükü ve Akademik Teşvik uygulaması nedeniyle makale bulmakta zorlanılması başta gelen sebeplerdir. Oluşturulan yeni ekiple bundan sonraki aşamada yayına kesintisiz ve düzenli olarak yılda 2 sayı Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) Sayıları olarak devam edilecektir.

Dergide yayınlanacak olan makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Araştırma Makalesi

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri

Araştırma Makalesi

Online Eğitim Sürecinde Lise Müdürlerinin Sergiledikleri Öğrenen Örgüt Davranışlarına İlişkin Nitel Çalışma

Araştırma Makalesi

7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Nurettin Topçu’nun Fikir Dünyasında Çocuk ve Ahlak Eğitimi

Araştırma Makalesi

Öğretmelerde Cinsiyete Göre Yaşam Doyumunun İncelenmesi Bir Meta-Analiz Çalışması

Araştırma Makalesi

Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarının Öğretim Elemanları Açısından İncelenmesi

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.