Yayınların Değerlendirilmesi

Dergiye yayımlanması için gönderilen çalışmalar öncelikli olarak kapsam ve biçimsel olarak incelenir. Uygun görülen çalışmalar değerlendirilmek üzere çift hakemli değerlendirme sürecine tabi tutulur. Biçimsel olarak dergi kurallarına uygun olmayan makaleler gerekli düzeltmelerin yapılması için hakem sürecine girmeden yazar(lar)a iade edilebilir. Sunulan makalelerdeki hakemler ve editör tarafından yapılması istenilen düzeltmelerin en geç bir ay içerisinde yapılıp makalenin en son halinin dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Hakemlerden her ikisinin uygun görüşüne göre editör ve editörler kurulu çalışmanın kabulüne karar verebilir. Hakemlerden biri kabul diğeri ret vermesi durumunda çalışma üçüncü bir hakemin görüşüne sunulabilir.

Dergiye yayın gönderen yazarlar düzeltmeler ile birlikte her türlü yayın hakkını, yazı yayına kabul edildiği takdirde “KSÜ Eğitim Dergisi”ne devrettiğini kabul etmiş sayılır.

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.