Yazım Kuralları

Yazarlarımız Makale Gönderi Dosyalarını aşağıda sunulduğu şekilde hazırlamalıdırlar.


1. Telif Hakkı Devri Formu Buradan indirebilirsiniz.

Tüm yazarların isimleri ve iletişim bilgilerini içermeli ve sorumlu yazar tarafından imzalanarak yüklenmelidir.

2. Benzerlik Raporu Buradan indirebilirsiniz.

BENZERLİK RAPORU: Lütfen çalışmanızın "Benzerlik Raporu (Similarity Report)'nu yükleyiniz. Benzerlik Raporu bir aşırma testi raporudur. Yazarlarımızın tam metin benzerlik raporunu PDF dosyası olarak yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik raporu aşağıdaki kurallara uyularak hazırlanmalıdır. ALINTILARI ÇIKART: KAPAT BİBLİYOGRAFYAYI ÇIKART AÇIK EŞLEŞMELERİ ÇIKART: KAPAT KSUED icin kabul edilebilir benzerlik raporu oranı<=%25 dir. <=%25 oranında özgünlük raporuna sahip olan çalışmaların, ön incelemeye alınıp alınmayacağına, Editörler Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karar verilir.

3. Tam Metin Buradan indirebilirsiniz.

Lütfen yazınızı hazırlarken KSUED Tam Metin Şablonunu Kullanınız ve Tam Metin olarak yükleyiniz.

4. Etik Kurul Kabul Belgesi Buradan indirebilirsiniz.

Ethics Committee Approval Certificate İnsanlar Üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır. İnsan araştırmaları için Etik Kurul Kabul Belgesi zorunludur. Eğer Etik Kurul Kabul Belgesi yoksa yazarlardan Ek Dosya'da bu durumu açıklamaları beklenmektedir. Araştırma izin Belgesi (Gerekiyorsa) Araştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik alınan izinler. 

5. Araştırma Etik Taahhütnamesi Buradan indirebilirsiniz.

2020 öncesi çalışmalar için geçerlidir.

6. Başlık Sayfası Buradan indirebilirsiniz.

Çalışmanın: Başlığı, Kısa Başlığı; Yazar Bilgileri (Ad, Soyad; Kurum; Adres; e-posta; ORCID), ve makalede yer alması istenen diğer bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır.


Yazım Kuralları

KSUED APA7 yazım kurallarına göre yazılmış çalışmaları değerlendirilmeye almaktadır.

KSUED Makale Şablonu yukarıda Tam Metin dosyasında yer almaktadır. Buna göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme dışında bırakılacaktır.

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.