Hakkında

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM DERGİSİ

 

DERGİ SAHİBİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Adına

Prof. Dr. Niyazi CAN

 

 

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Ahmet KAYAEDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DAĞLI


EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AKBANA


SEKRETARYA

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU – Eskişehir Anadolu Ün.

Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ – Karadeniz Teknik Ün.

Prof. Dr. Hayati AKYOL – Gazi Ün.

Prof. Dr. Mete ALIM – Atatürk Ün.

Prof. Dr. Türkan ARGON - Abant İzzet Baysal Ün.

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI – Yıldız Teknik Ün.

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN – Girne Amerikan Ün.

Prof. Dr. Bahri ATA- Gazi Ün.

Prof. Dr. Sakine Serap AVGIN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün.

Prof. Dr. Gülşah BAŞOL – Gazi Osman Paşa Ün.

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN – Fırat Ün.

Prof. Dr. İbrahim BÜLBÜL – Gazi Ün.

Prof. Dr. Niyazi CAN – Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün.

Prof. Dr. Yusuf CERİT – Abant İzzet Baysal Ün.

Prof. Dr. Hasan COŞKUN – Çankırı Karatekin Ün.

Prof. Dr. Bayram COŞTU – Yıldız Teknik Ün.

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ- Uludağ Ün.

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ – Çanakkale 18 Mart Ün.

Prof. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ – Yıldız Teknik Ün.

Prof. Dr. Firves GÜNEŞ- Ankara Ün.

Prof. Dr. Hasan KARAL- Karadeniz Teknik Ün.

Prof. Dr. Şahin KESİCİ – Necmettin Erbakan Ün.

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ- Çukurova Ün.

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ - Yıldız Teknik Ün.

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ – Gazi Ün.

Prof. Dr. Mustafa KUTLU – Malatya İnönü Ün.

Prof. Dr. Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ – Ankara Ün.

Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN – Selçuk Ün.

Prof. Dr. Erdal ŞENOCAK- Gazi Osman Paşa Ün.

Prof. Dr. Ali TAŞ – Kırıkkale Ün.

Prof. Dr. Hasan ÜNAL – Yıldız Teknik Ün.

Prof. Dr. İlyas YAVUZ – Marmara Ün.

Yayın Sürekliliği: Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa online olarak yayınlanacaktır.

Yayın Türü: Eğitim ve alan eğitimine yönelik araştırma niteliğindeki çalışmalar ağırlıklı olmak üzere deneme, derleme, çeviri ve alanla ilgili çalışmaları yayınlayan bilimsel bir dergi.

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.