Year 2019, Volume , Issue 33, Pages 393 - 405 2019-06-30

Ziyâüddin Serdar’ın “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti Arayan Adam “ Adlı Otobiyografik Roman Tipindeki Kitap Üzerine Bir İnceleme

Tuğba YÜRÜRDURMAZ [1]


Çalışma; Serdar’ın hayatını, düşüncesinin genel bağlamını ve gelişimini anlamak için eseri tartışarak, yazarın düşüncelerine etki eden entelektüel çerçeveyi oluşturmaya yöneliktir.
Cennet, sekülarizm, şeriat
  • Referans 1 Serdar.Ziyâüddin (2018),”Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu:Cenneti Arayan Adam,”Mahya Yayıncılık,İstanbul
  • Referans2 Ziauddin Serdar, https://ziauddinsardar.com Erişim Zamanı: 3.12.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Kitap Değerlendirmeleri / Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0001-5735-2005
Author: Tuğba YÜRÜRDURMAZ (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 26, 2019
Acceptance Date : June 28, 2019
Publication Date : June 30, 2019

ISNAD Yürürdurmaz, Tuğba . "Ziyâüddin Serdar’ın “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti Arayan Adam “ Adlı Otobiyografik Roman Tipindeki Kitap Üzerine Bir İnceleme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 33 (June 2019): 393-405 .