Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-4524 | e-ISSN 2651-2637 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olmak üzere KSÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayınlanan ulusal hakemli akademik dergidir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dini araştırmalar alanında (Sosyal Bilimler) makale, çeviri, kitap değerlendirme ve sempozyum değerlendirme yayınlamaktadır. Gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik esasına bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca makalelerin intihal içermediğine dair, programlar aracılığıyla intihal taraması yapılır. KSÜ İlahiyat Dergisine gönderilen makaleler, daha önce başka dergilere gönderilmemiş olmalı ve intihal içermemelidir.

Dergimiz 2018 yılı 31. sayı itibariyle TR Dizin'de taranmaktadır.

(Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Mart; 31 Aralık tarihli sayı için 01 Eylül’dür.)

Ön kontrol aşamasında en fazla üç kez düzeltme verilmektedir. Üç kez istenilen düzeltmeler yapılmadığı takdirde makale aynı dönem içinde değerlendirmeye alınmaz.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-4524 | e-ISSN 2651-2637 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olmak üzere KSÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayınlanan ulusal hakemli akademik dergidir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dini araştırmalar alanında (Sosyal Bilimler) makale, çeviri, kitap değerlendirme ve sempozyum değerlendirme yayınlamaktadır. Gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik esasına bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca makalelerin intihal içermediğine dair, programlar aracılığıyla intihal taraması yapılır. KSÜ İlahiyat Dergisine gönderilen makaleler, daha önce başka dergilere gönderilmemiş olmalı ve intihal içermemelidir.

Dergimiz 2018 yılı 31. sayı itibariyle TR Dizin'de taranmaktadır.

(Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Mart; 31 Aralık tarihli sayı için 01 Eylül’dür.)

Ön kontrol aşamasında en fazla üç kez düzeltme verilmektedir. Üç kez istenilen düzeltmeler yapılmadığı takdirde makale aynı dönem içinde değerlendirmeye alınmaz.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..


Sayı 36 - 31 Ara 2020
 1. İslâm Tarih Yazıcılığında Teberrî Olgusu
  Sayfalar 1 - 18
  Feyza Betül KÖSE
 2. Hadis Kaynaklarının Kullanımı İle İlgili Bazı Tespit ve Öneriler (Dipnot Uygulaması ve Yazım Kuralları Çerçevesinde)
  Sayfalar 19 - 42
  Veli ABA
 3. Şeytanın Unutturması ve Unutmanın Mahiyeti: Bütünsel Yaklaşım
  Sayfalar 43 - 64
  Ahmet ABAY, Ahmet ÖZ
 4. Kur’an Kıssaları Bağlamında Karakter İnşasında Temel Unsurlar
  Sayfalar 65 - 100
  Abdurrahman ALTUNTAŞ
 5. Muvatta’da Mevkûf Hadis ve Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 101 - 131
  Fahri HOŞAB
 6. Abbasilerin Dini/Siyasi Meşruiyet Arayışları ve Tarihin Tahrifi
  Sayfalar 133 - 165
  Mustafa KÖSE
 7. Mahmûd Sâmî el-Bârûdî’nin Şiirinde Özlem
  Sayfalar 167 - 202
  Yakup GÖÇEMEN
 8. Hz. Peygamber'in Hayatının Dinamik Bir Tezahürü Olarak İnanç-Eylem Bütünlüğü
  Sayfalar 203 - 242
  Halit ÇİL
 9. Kur’ân Kıssalarında Toplumların Helâkı ve Sebepleri Üzerine
  Sayfalar 243 - 277
  Duran Ali YILDIRIM
 10. Hâss Lafzın Beyanı Konusunun Mezhep Farklılıklarına Etkisi
  Sayfalar 279 - 306
  Nuri KAHVECİ, Fatih KUŞ
 11. Halef Kırâati Özelinde Kırâatlerle İlgili Bazı Tahlil ve Tespitler
  Sayfalar 307 - 344
  Cafer YERLİKAYA
 12. Ayet ve Rivayet Karşılaştırmalı Bir Çalışma: İbn Abbas’ın Ruh Ayetleri Yorumu
  Sayfalar 345 - 374
  Ali Rıza GÜNEŞ
 13. Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Yalova Örneği
  Sayfalar 375 - 405
  Çiğdem ASAR, Hasan KAYIKLIK, Asım YAPICI
 14. Kur’an’da Ulûhiyyet Açısından Allah-İnsan Münasebeti
  Sayfalar 407 - 442
  Hasan PEKER
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Eylül 2021
Dizinler
Faydalı Linkler