Year 2018, Volume 15 , Issue -, Pages 1 - 26 2018-07-15

Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu

Osman AĞIR [1]


Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan darbeci gelenek, darbe yapanların amaçlarına ulaşmaları ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları sonucu, günümüze kadar devam etmiştir. Her seferinde farklı gerekçelere dayandırılan darbelerin çoğunluğunun ortak yanı ABD desteği ile gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Sivil siyasi liderlerin çoğunluğu darbe veya darbe girişimlerinin ardından askerlerin gölgesinde ve onların sınırları dahilinde siyaset yaparak askerlere övgüler dizmişlerdir. Her darbeden sonra siviller, gelenin kendisi gibi düşünüp düşünmediği üzerine odaklanarak, darbenin temelden yanlış olduğu gerçeğini görmezden gelmişlerdir. 15 Temmuz 2016’ da gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde bu durum tersine dönmüş, Cumhurbaşkanı, siyasi partiler ve toplum kesimlerinin önemli bölümü darbe karşıtı bir tavır sergilemişlerdir. 15 Temmuz kalkışmasında Cumhurbaşkanı’nın kararlı tutumu, halkın darbecilere karşı direnişi, darbecilerin cezalandırılmaları ve darbeye karşı sivil siyasetçilerin toplu tavır almalarının Türkiye’deki darbeci geleneği büyük ölçüde ortadan kaldırdığı söylenebilir. Bu çalışma Türkiye’de darbelerin başarısız olması ve darbecilerin cezalandırılarak bir daha darbeye teşebbüs edememelerini sağlamak noktasında 15 Temmuz girişimine kadar siyaset kurumunun üzerine düşen görevi yerine getirmediği denencesine dayalı olarak hazırlanmıştır. Darbeler karşısında siyasi aktörlerin tutumlarını irdeleyen bu çalışmada; darbelerin neden ve sonuçları konusunda ayrıntılı bir bilgi vermekten ziyade askeri darbeler ve darbe girişimleri karşısında siyaset kurumunun tutumunu incelemeye odaklanılmıştır. 

Darbe, Siyaet, ASker, Sivil
  • AKBULUT, Başak, (2016), 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Yaşananlar Dakika Dakika İddianamede,http://www.iha.com.tr/haber-15-temmuz-darbe-girisimi-gecesi-yasananlar - dakika-dakika-iddianamede-605465/, Erişim Tarihi:14.10.2017, AKIN, Doğan, (2016), Türkiye'nin Darbe Tarihinde İlklerin Gecesi, http://t24.com.tr/ yazarlar/dogan-akin/turkiyenin-darbe-tarihinde-ilklerin-gecesi,15044,Erişim Tarihi:19.09.2017, ARCAYÜREK, Cüneyt, (1989), Darbeler ve Gizli Servisler, 4. Basım, İstanbul: Bilgi Yayınevi AYDIN, Abdullah ve Aziz BELLİ, (2014), “Cumhurbaşkanlığı ve Meşruiyet Tartışmaları, s.87-102, Türkiye Seçim Sistemindeki Değişim, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya İletişim ve Siyaset Odaklı İncelemeler, Ed. Faruk Temel, Onur Önürmen, Ankara Nobel Yayınları BAŞGİL, Ali Fuad, (2008), 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, İstanbul: Yağmur Yayınevi BELLİ Aziz ve Abdullah AYDIN, (2012), “Yerel Demokrasi ve Katılım: Kahramanmaraş ve Hatay İllerinin Karşılaştırılması, s. 136-147, 2. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiri Kitabı, KSU, 1-2 Ekim 2012 BİRAND, M. Ali, (1986), Emret Komutanım, İstanbul: Milliyet Yayınları BİRAND, M. Ali, (1984), 12 Eylül Saat 04:00, İstanbul: Karacan Yayınları. COŞKUN, Mehmet Burhanettin, (2015), “Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye ve İran”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt:2, Sayı:4 DAMA, Nergiz, (2017), Türkiye’de Makbul Vatandaş ve 15 Temmuz, https://www.setav.org /turkiyede -makbul-vatandas-ve-15-temmuz/, Erişim Tarihi:19.09.2017, DİKİCİ, Ali, (2014), 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve Türk Polisi, http://www.atam.gov.tr /wp-content/uploads/Ali-D%C4%B0K%C4%B0C%C4%B0-27-May%C4%B1s-1960-Asker%C3%AE-Darbesi-ve-T%C3%BCrk-Polisi.pdf, Erişim Tarihi:19.09.2017 DİLİPAK, Abdurrahman, (1991), İhtilaller Dönemi, İstanbul: Beyan Yayınları DURSUN, Davut. (2005). Türk Demokrasisinde Kurumsallaşma Sorunu ve Krizleri Çözme Yöntemi Olarak Askeri Darbeler, Muhafazakar Düşünce, Yıl 1, Sayı 3, Kış. EKİNCİ, Ekrem Buğra, (2016), “Senin Çocuklar İşi Bitirdi 12 Eylül 1980 Darbesi, Türkiye Gazetesi, 19.09.2016 ERDEM, Fazıl Hüsnü, (2005) Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Sivil-Asker İlişkilerinin Genel Görünümü, s.751-777, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, İstanbul: Cilt: 2, Aktüel Yayınları, Motif Matbaacılık, ERDOĞAN, Mustafa, (2005). Türkiye’de Asker ve Siyaset, Adnan Küçük ve diğerleri (Edt.), 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, İstanbul: Cilt: 2, Aktüel Yayınları, Motif Matbaacılık, DOĞRU, Osman, (1998), 27 Mayıs Rejimi, Ankara: İmge Kitabevi FALK, Richard, (2016), İnsan Hakları ve Türkiye’deki Darbe Girişimi, https://www. opendemocracy.net/openglobalrights/richard-falk/nsan-haklar-ve-t-rkiye-deki-darbe-giri-imi, Erişim Tarihi:17.09.2017, HALDUN, İbn, (2016), Mukaddime, İstanbul: İlgi Kültür Yayıncılık HEYWOOD, Andrew, (2013), Siyaset, Ankara: Liberte Yayınları HEPER, Metin, (2011), Türkiye’nin Siyasal Hayatı, İstanbul: Doğan Kitap Hürriyet Gazetesi, (12.09.2015), 12 Eylül Darbesinin Öncesi ve Sonrasında Yaşananlar, http://www.hurriyet.com.tr/12-eylul-darbesinin-oncesi-ve-sonrasinda-yasananlar-30054684, Erişim Tarihi: 17.10.2017 KOCABAŞ, Süleyman, (2011), Menderes Dönemi Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs 1960 Darbesine Giden Yol, İstanbul: Bayrak Matbaacılık TEZKAN, Mehmet, (2012), Postmodern Darbe Neydi? http://www.milliyet.com.tr /yazarlar /mehmet-tezkan/postmodern-darbe-neydi--1527528/, Erişim Tarihi: 17.10.2017 TUNÇ, Ahmet, (2017), “Türkiye’de Göç Yönetimi”, s.115-139, Türkiye’de Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Ed. Osman Ağır, Ankara: Seçkin Yayıncılık Türk Dil Kurumu Sözlüğü, (2017), “Darbe”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= combts&arama= kelime&guid= TDK.GTS.59c3b5c8413c63.03088917, Erişim Tarihi:17.09.2017 YAYLA, Atilla, (2015), Siyaset Bilimi, Ankara: Liberte Yayınları http://www.dw.com/tr/6-soruda-15-temmuz-darbe-giri%C5%9Fimi/a-19407125, Erişim Tarihi: 17.10.2017 http://ekonomi.dunyabulteni.net/hayat/133186/27-mayis-darbesini-kim-yapti, Erişim Tarihi: 17.10.2017 http://www.yenisafak.com/dunya/27-mayis-darbesi-cia-belgelerinde-chp-biliyordu-2599467, Erişim Tarihi: 18.10.2017
  • http://darbeler.com/2015/05/18/12-mart-muhtirasi/, Erişim Tarihi: 13.11.2017 http://www.haber7.com/ic-politika/haber/995704-28-subat-postmodern-darbesinin-oykusu http://www.yenisafak.com/gundem/hafizalardaki-28-subat-2424251
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman AĞIR
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 15, 2018

Bibtex @research article { ksusbd353374, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu}, key = {cite}, author = {Ağır, Osman} }
APA Ağır, O . (2018). Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (-) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ksusbd/issue/38327/353374
MLA Ağır, O . "Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2018 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksusbd/issue/38327/353374>
Chicago Ağır, O . "Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2018 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu AU - Osman Ağır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 15 IS - - SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu %A Osman Ağır %T Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 15 %N - %R %U
ISNAD Ağır, Osman . "Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / - (July 2018): 1-26 .
AMA Ağır O . Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 15(-): 1-26.
Vancouver Ağır O . Türkiye'de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 15(-): 1-26.