Year 2019, Volume 16 , Issue 1, Pages 325 - 342 2019-04-21

Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi

Osman AĞIR [1]


Mevcut düzene karşı gerçekleştirilen eylemleri ifade etmekte olan devrim ve ihtilal kavramları çoğunlukla aynı anlamlarda kullanılabilmektedirler. Başlangıcından itibaren insanlık tarihindeki önemli değişim ve dönüşümler ihtilaller sonucu gerçekleşmiş; mevcut düzene karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin sonuçları bazen gerçekleştirilmiş oldukları ülke ile sınırlı kalırken, bazı durumlarda ise küresel ölçekte önemli sonuçlara yol açabilmişlerdir. Sonuçları açısından neredeyse tüm dünya ülkelerini etkileyen Fransız İhtilali küresel ölçekte gelişmeleri tetiklemiş olan ihtilallerin en bilinenidir. Rusya’da gerçekleşen ve ideolojik bir temele dayanan “Bolşevik İhtilali” de uluslararası sonuçları olan bir devrim olarak tarihteki yerini almıştır. Bu devrimin en önemli uluslararası sonucu Birinci Dünya Savaşı’nın seyri ve sonuçları üzerinde olmuş, sosyalist ideoloji uygulanma alanı bulmuş ve bunun sonucunda da dünya ideolojik temelli bir bölünme yaşamıştır. Yaşanan bu bölünme siyasi, ekonomik ve toplumsal çok geniş bir alana etki etmiştir. Temel amacı “1917 Bolşevik Devrimi’nin” uluslararası sonuçlarının tartışılması olan bu çalışmada; ihtilal ve devrim kavramları açıklanmış, Bolşevik Devrimi çeşitli açılardan ele alınarak bu devrimin uluslararası sonuçları üzerinde durulmuştur.

İhtilaller, Bolşevik Devrimi, Rusya, Sosyalizm
 • ACAR, K. (2009). Orta Çağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, İletişim Yayıncılık, İstanbul. AKYOL, T. (1976). Sovyet Rus Staretejisi ve Türkiye, Ötüken Yayınevi, İstanbul.ARMAOĞLU, F. (1999). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul. AVCIOĞLU, D. (2001). Devrim ve Demokrasi Üzerine, İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • AYDEMİR, Ş. S. (1999). İhtilâlin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • BALKAYA, İ. S. (2013). İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni ve Türkiye, JASSS, Cilt: 6, sayı:2, ss.149-164.
 • BARUT, E., ODACIOĞLU, M. C. Ve KÖKTÜRK, Ş. (2016). “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) Düşünce Hareketlerinin Edebi Eserler Üzerinde Etkisi: SSCB’de Çeviri Sansürü”, Tarih Okulu Dergisi, Cilt:9, Sayı:26, ss.459-479.
 • BEKCAN, U. (2013). “Devrimden Sonra: Bolşeviklerin Zorunlu Dış Politikası 1917 1925”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:68, Sayı:4, ss.73-102.
 • BOY, A. (2017). “İhtilal Sürecinin Kars ve Çevresine Yansımaları”, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Bölgesel Etkileri Sempozyumu Özet Kitapçığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
 • CARR , Edward Halllet , ( 2007), 1917 Öncesi ve Sonrası , Çeviren : Begüm Adalet, İstanbul : Birikim Yayınları
 • COŞAR, M. ve TÜRKMEN, E. (2015). “Bir Kavram Alanı Belirlenmesi: Devrim, İhtilal, İsyan”, Ed. Temel ÖZTÜRK, Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, KTÜ Yayınları, Trabzon.
 • ÇAPA, M. ve ÇİÇEK, R. (2001). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Serander Yayınları, Trabzon. Dokumentı Vneşney Politiki SSSR, (1959), Tom 1, Gosudarstvennoye Izdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, Moskva.
 • HEYWOOD, A. (1999). Modernising Lenin’s Russia: Economic Reconstruction, Foreign.
 • HOSKING, G. (2011). Rusya Ve Ruslar- Erken Dönemden 21. Yüzyıla, Çev. Kezban Acar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • KURAT, A. N. (1987). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Milliyet Gazetesi, (2017), “Rus Ekim devrimi 100 Yaşında! Rus Ekim Devrimi Nedir, Neden Yapılmıştır?” http://www.milliyet.com.tr/Rus-Ekim-devrimi-100-yasinda--Rus-Ekim-devrimi-nedir--neden-yapilmistir--molatik-440/, Erişim Tarihi (28.11.2018).
 • LENİN, V. (1969). Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 25, İzdatelstvo PolitiçeskoyLiteraturı, Moskva.
 • LENİN, V. (1970). Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 44, İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı,Moskva.
 • LİEBMAN, M., (1968). Rus İhtilali-Bolşevik Başarısının Kaynakları, Gelişmesi ve Anlamı, Ekin Basımevi, İstanbul.
 • MANDEL, E. (1997). Ekim 1917: Darbe mi Sosyal Devrim mi?, Çev. Oktay Emre, Yazın Yayıncılık, İstanbul.
 • PANTİN, V. (2018), “The World Historical Implications of the Great Russian Revolution”, http://www.21global.ucsb.edu/global-e/february-2018/world-historical-implications-great-russian-revolution, Erişim Tarihi (09.12.2018).
 • RIASANOVSKY, N. V. ve STEINBERG, Mark D.,(2011), Rusya Tarihi, Çev. Figen Dereli, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.ROSENBERG, A. (1969). Bolşevizm Tarihi, Çev. Aydın Emeç, E Yayınları, İstanbul.
 • SADIKOV, R. (2010).‘‘Şubat Devriminden Sonra Rusya’da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimi’ne Giden Yol’’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara, Cilt:29, Sayı:48.
 • SANDER, O. (1989), Siyasi Tarih-İlk Çağlardan 1918’e, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • TDK, (2018), İhtilal, http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&kelime, Erişim Tarihi (05.10.2018).TOGAN, Z. Velidi, (1970), Türklüğün Mukadderatı Üzerine, Yağmur Yayınları, İstanbul.
 • Atatürk Araştırma Merkezi, (2018), “Brest-Litovsk Barış Konferansında Sovyet Rusya’nın Ermeni Politikası, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-54/brest-litovsk-baris-konferansinda-sovyet-rusyanin-ermeni-politikasi.
 • UÇAROL, R. (1995). Siyasi Tarih 1789-1994, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • YILMAZ, H. (2014). Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler, TİMAŞ Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Derleme Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1087-0478
Author: Osman AĞIR (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 21, 2019

Bibtex @research article { ksusbd530548, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {325 - 342}, doi = {10.33437/ksusbd.530548}, title = {Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi}, key = {cite}, author = {Ağır, Osman} }
APA Ağır, O . (2019). Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 325-342 . DOI: 10.33437/ksusbd.530548
MLA Ağır, O . "Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 325-342 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksusbd/issue/44206/530548>
Chicago Ağır, O . "Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 325-342
RIS TY - JOUR T1 - Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi AU - Osman Ağır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.530548 DO - 10.33437/ksusbd.530548 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 342 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.530548 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.530548 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi %A Osman Ağır %T Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 16 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.530548 %U 10.33437/ksusbd.530548
ISNAD Ağır, Osman . "Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (April 2019): 325-342 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.530548
AMA Ağır O . Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(1): 325-342.
Vancouver Ağır O . Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(1): 325-342.