Year 2020, Volume 17 , Issue 1, Pages 85 - 103 2020-04-30

The Effect of the Using Visuals in Test Items of English Lessons on Test and Item Psychometric Properties
İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi

Miray ÖZSU [1] , Niyazi CAN [2]


Multiple choice items, consisting of a stem and options, are frequently used in classroom assessment and national exams. When the items are analyzed, it is seen that pictures or graphics are added to the stem of the items for different disciplines. Multiple choice items used in foreign language exams, it is seen that the picture in the stem is used for the purpose of explaining the stem and directing to the answer. In this study, it was investigated how the purpose of using pictures in multiple choice items for English lesson changed the test and item psychometric properties. In this context, first, 20 items that do not have a picture at the stem, suitable for adding pictures, were selected from the high school exams (TEOG). Then they were added pictures in a format that would explain the stem and direct to the answer. Picture added questions and their original formats are applied as an exam to 8th grade students. According to the findings, the item and test psychometric properties were found to vary according to the intended use of the picture at the question stem.

Sınıf içi değerlendirme ve ulusal sınavlarda sıklıkla kullanılan çoktan seçmeli maddeler, kök ve seçeneklerden oluşmaktadır. Bu maddelerin kökleri incelendiğinde farklı disiplinler için resim veya grafik gibi farklı ögelerin eklendiği görülmektedir. Özellikle yabancı dil sınavlarındaki çoktan seçmeli maddelerde kökte bulunan resmin madde kökünü ve cevabı açıklayıcı amaç için kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada İngilizce dersi için çoktan seçmeli maddelerde resim kullanım amacının test ve madde psikometrik özelliklerini nasıl değiştirdiği araştırılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle liseye geçiş sınavlarında (TEOG) madde kökünde resim olmayan ancak resim eklemeye uygun olan 20 madde seçilmiş, ardından bu maddelere madde kökünü ve cevabı açıklayacak formatta resimler eklenerek 8.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre madde ve test psikometrik özelliklerini soru kökünde bulunan resmin kullanım amacına göre değişim gösterdiği bulunmuştur.
 • Atılgan, Hakan- Kan, Adnan – Doğan, Nuri (2009), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Atılgan, Hakan- Kan, Adnan – Doğan, Nuri (2007), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara, 468s.
 • Baykul, Yaşar (2000), "Egitimde ve psikolojide olcme: Klasik test teorisi ve uygulamasi [Measurement in education and psychology: Classical test theory and application]." Ankara: OSYM yayınları.
 • Berends, Inez E. – Ernest, CDM – Lieshout Van (2000), "The Effect of Illustrations in Arithmetic Problem-Solving: Effects of Increased Cognitive Load." Learning and Instruction 19.4: 345-353.
 • Büyüköztürk, Şener (2016), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 213s.
 • Büyüköztürk, Şener- Çokluk, Ömay – Köklü Nilgün (2015), Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 259s.
 • Collins, Jannette (2006), "Education Techniques for Lifelong Learning: Writing Multiple-Choice Questions for Continuing Medical Education Activities and Self-Assessment Modules." Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc 26.2: 543-551.
 • Crocker, Linda ve James Algina (1986), Introduction to Classical and Modern Test Theory. Holt, Rinehart and Winston, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, FL 32887.
 • Doğan, Nuri ve A. ATA Tezbaşaran (2003), "Klasik test kuramı ve örtük özellikler kuramının örneklemler bağlamında karşılaştırılması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25.25.
 • Güler, Neşe (2017), "Eğitimde ölçme ve değerlendirme." Pegem Atıf İndeksi: 1-196.
 • Haladyna, Thomas M.- Steven M. Downing- Michael C. Rodriguez (2002), "A Review Of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment." Applied measurement in education 15.3: 309-333.
 • Hunt, David. R. (1978), “Illustrated Multiple Choice Examinations”, Medical Education, 12(6), ss. 417-420.
 • Karasar, Niyazi (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 23. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 368s.
 • McCoubrıe, Paul (2004), “Improving The Fairness of Multiple-Choice Questions: A Literature Review”, Medical Teacher, 26(8), 709-712.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2011), “Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı” (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı).
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2015), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav Başarısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/Ortak-Sinavlar-Arastirma-Raporu.pdf (25.12.2019).
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2016), 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınav Test ve Madde İstatistikleri, http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/2015-2016-ortak-sinav-2-donem-madde-istatistikleri.pdf (25.12.2019).
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2017), 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınav Test Ve Madde İstatistikleri, http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/2016-2015-ortak-sinav-2-donem-madde-istatistikleri.pdf (25.12.2019).
 • Notebaert, Andrew. J. (2017), “The Effect of Images on Item Statistics in Multiple Choice Anatomy Examinations”, Anatomical Sciences Education (DOI 10.1002/ase.1637) University of Mississippi Medical Center, Mississippi, ss. 68-78.
 • Ollerenshaw, Alison- Eugene Aidman- Garry Kidd (1997), “Is an Illustration Always Worth Ten Thousand Words? Effects of Prior Knowledge, Learning Style and Multimedia Illustrations on Text Comprehension”, International Journal of Instructional Media, 24(3), ss. 227-239.
 • Osterlind, Steven J. (1989), “Judging The Quality Of Test İtems: Item Analysis”, In Constructing Test Items, Springer, Dordrecht, ss. 259-310.
 • Özcan, Kürşat Volkan- İdris Göksu- Selçuk Karaman (2014), “Çoktan Seçmeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanına ve Tamamlanma Süresine Etkisi”, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2014), ss. 13-19.
 • Turgut, M. Fuat ve Baykul, Yaşar (2012), Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Pegem Akademi, Ankara.
 • Turgut, M. Fua. ve Baykul, Yaşar (1987), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Yargıcı Matbaası, Ankara, 294s.
 • Vorstenbosch, Marc. A.- Klaassen, Tim P.- Kooloos, Jan. G.- Bolhuis, Sanneke. M.- Laan, Roland, F. (2013). “Do Images Influence Assessment in Anatomy? Exploring the Effect of Images on Item Difficulty and Item Discrimination”, Anatomical Sciences Education, 6 (1), ss. 29-41.
 • Wasylenky, Krista ve Tapajna, Nicole (2001), “The Effects of Positive And Negative Illustrations on Text Recall”, Cahiers Linguistiques D Ottawa (2001), ss. 105-112.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-2769-5183
Author: Miray ÖZSU (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4373-0719
Author: Niyazi CAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { ksusbd693800, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {85 - 103}, doi = {10.33437/ksusbd.693800}, title = {İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Özsu, Miray and Can, Niyazi} }
APA Özsu, M , Can, N . (2020). İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (1) , 85-103 . DOI: 10.33437/ksusbd.693800
MLA Özsu, M , Can, N . "İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2020 ): 85-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksusbd/issue/54069/693800>
Chicago Özsu, M , Can, N . "İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2020 ): 85-103
RIS TY - JOUR T1 - İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi AU - Miray Özsu , Niyazi Can Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.693800 DO - 10.33437/ksusbd.693800 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 103 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.693800 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.693800 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi %A Miray Özsu , Niyazi Can %T İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 17 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.693800 %U 10.33437/ksusbd.693800
ISNAD Özsu, Miray , Can, Niyazi . "İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (April 2020): 85-103 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.693800
AMA Özsu M , Can N . İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 17(1): 85-103.
Vancouver Özsu M , Can N . İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 17(1): 85-103.