Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 15, Issue 2, 14 - 19, 08.07.2020
https://doi.org/10.17517/ksutfd.658572

Abstract

Amaç Dünya Sağlık Örgütü Akılcı İlaç Kullanımı’nı, “hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları” olarak tanımlamıştır. akılcı ilaç kullanımında hastanın, hekimin ve eczacının verdiği talimatlar doğrultusunda ilacını kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımına ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bulgular Öğrencilerin yaş ortalaması 20,2 ± 1,2, % 47,3’ü erkekti. Öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi akılcı ilaç kullanımını hastaya uygun ilaç yazılması olarak tanımladı, öğrencilerin yaklaşık yarısıda akılcı ilaç kullanımı eğitimi aldıklarını ifade etti. Hekimlerce en sık ağrı kesici ilaçların yazıldığını, akılcı ilaç kullanımına en büyük engelin yanlış tanı ve yoğunluktan hasta ile yeterince ilgilenememe olduğu belirtildi. Öğrenciler, Akılcı ilaç kullanımında en önemli paydaşın hekimler olduğunu ve ayrıca aktarlar, televizyon, internet vb. yollarla bitkisel ürünlerin alınarak kullanılmasının, hastaya uygulanacak tedavi sürecinin başarısında olumsuz etkisinin olduğunu ifade etti. Sonuç Akılcı ilaç kullanımına engel olarak görülen hasta muayene süreleri için sağlık yöneticileri tarafından hekimlerin hastası için ayırdığı muayene süresini yeterli düzeye getirecek tedbirlerin (hekim başına düşen hasta sayısı gibi) alınmasının da, akılcı ilaç kullanımı konusunda ilerleme ve katkı sağlayacağını düşündürmektedir.

References

 • 1. Yüncü, F., (2000), Farmakoloji Ders Kitabı, Yüncü Yayınları, Ankara, ss.12.
 • 2. Hardon, A., Prudon, P., Reeler, A., (2004), Toplumda İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır?. Ankara, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, ss.1-3.
 • 3. Çiçek, Z., (2012), Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Kadınların Bilinçsiz Ve Reçetesiz İlaç Kullanımı Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, ss.4. 4. Göçer Ş., (2018), Sağlık İnanç Modeline Göre Verilen Eğitimin Yaşlı Bireylerde Bilinçli İlaç Kullanımına Etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, ss. 12-15.
 • 5. Hasan Basri Ulusoy, Tuncer Sumak, Serkan Şahin, Hülya Gültekin. Kayseri’de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin Değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(4):309-316.
 • 6. T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2014) Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 İlaç çalışma Grubu Raporu. Ankara, ss.3-5.
 • 7. Sektörel Bakış İlaç 2019. ss.3-5 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/04/sektorel-bakis-2019-ilac.pdf erişim tarihi:12.12.2019
 • 8. Aydın, B., Gelal, A., (2012), Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı: 26 (1), ss.57-63.
 • 9. Kayaalp, O., (2012), Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 13.baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.140-154.
 • 10. Sağır, M., Parlakpınar, H., (2014), Akılcı Ilaç Kullanımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Sayı:3 (2), ss.32-35.
 • 11. Altındiş, S., (2017), Akılcı İlaç Kullanımına Sistematik Bir Bakış. J Biotechnol and Strategic Health Res, Sayı:1(2), ss.34-38.
 • 12. Maxwell, S., (2009), Rational prescribing: the principles of drug selection. Clinical Medicine, Sayı:9, ss.481–485.
 • 13. Demirkıran, M., Şahin, B., (2010), Pratisyen Hekimlerin İlaç Seçimlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Sayı:13(1), ss.1-28.
 • 14. Prosser, H., Almond, S., Walley, T., (2003), “Influences on GPs' Decision to Prescribe New Drugs-The Importance of Who Says What”. Family Practice, Sayı:20 (1), ss.61-68.
 • 15. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (2011). Hekimlerin Akılcı Reçeteleme Yaklaşımı. (HMM Yayın No: HMM-2011-37). Ankara, Yorum Basın Yayın Sanayii Ltd.Şt. ss.43-45.
 • 16. Toklu, H.Z., Dülger, G.A., (2011), Akılcı Ilaç Kullanımı ve Eczacının Rolü. Marmara Pharmaceutical Journal, Sayı:15,ss.89-93.

Year 2020, Volume 15, Issue 2, 14 - 19, 08.07.2020
https://doi.org/10.17517/ksutfd.658572

Abstract

References

 • 1. Yüncü, F., (2000), Farmakoloji Ders Kitabı, Yüncü Yayınları, Ankara, ss.12.
 • 2. Hardon, A., Prudon, P., Reeler, A., (2004), Toplumda İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır?. Ankara, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, ss.1-3.
 • 3. Çiçek, Z., (2012), Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Kadınların Bilinçsiz Ve Reçetesiz İlaç Kullanımı Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, ss.4. 4. Göçer Ş., (2018), Sağlık İnanç Modeline Göre Verilen Eğitimin Yaşlı Bireylerde Bilinçli İlaç Kullanımına Etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, ss. 12-15.
 • 5. Hasan Basri Ulusoy, Tuncer Sumak, Serkan Şahin, Hülya Gültekin. Kayseri’de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin Değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(4):309-316.
 • 6. T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2014) Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 İlaç çalışma Grubu Raporu. Ankara, ss.3-5.
 • 7. Sektörel Bakış İlaç 2019. ss.3-5 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/04/sektorel-bakis-2019-ilac.pdf erişim tarihi:12.12.2019
 • 8. Aydın, B., Gelal, A., (2012), Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı: 26 (1), ss.57-63.
 • 9. Kayaalp, O., (2012), Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 13.baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.140-154.
 • 10. Sağır, M., Parlakpınar, H., (2014), Akılcı Ilaç Kullanımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Sayı:3 (2), ss.32-35.
 • 11. Altındiş, S., (2017), Akılcı İlaç Kullanımına Sistematik Bir Bakış. J Biotechnol and Strategic Health Res, Sayı:1(2), ss.34-38.
 • 12. Maxwell, S., (2009), Rational prescribing: the principles of drug selection. Clinical Medicine, Sayı:9, ss.481–485.
 • 13. Demirkıran, M., Şahin, B., (2010), Pratisyen Hekimlerin İlaç Seçimlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Sayı:13(1), ss.1-28.
 • 14. Prosser, H., Almond, S., Walley, T., (2003), “Influences on GPs' Decision to Prescribe New Drugs-The Importance of Who Says What”. Family Practice, Sayı:20 (1), ss.61-68.
 • 15. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (2011). Hekimlerin Akılcı Reçeteleme Yaklaşımı. (HMM Yayın No: HMM-2011-37). Ankara, Yorum Basın Yayın Sanayii Ltd.Şt. ss.43-45.
 • 16. Toklu, H.Z., Dülger, G.A., (2011), Akılcı Ilaç Kullanımı ve Eczacının Rolü. Marmara Pharmaceutical Journal, Sayı:15,ss.89-93.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Serkan ŞAHİN> (Primary Author)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7000-6342
Türkiye


Şemsinnur GÖÇER>
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SARIKAYA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
0000-0002-2735-0073
Türkiye


Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL>
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4951-0613
Türkiye

Supporting Institution Araştımamızı destekleyen herhangi kurum yada kuruluş bulunmamaktadır.
Publication Date July 8, 2020
Application Date December 13, 2019
Acceptance Date January 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ksutfd658572, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {15}, number = {2}, pages = {14 - 19}, doi = {10.17517/ksutfd.658572}, title = {Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Serkan and Göçer, Şemsinnur and Üstündağ Öcal, Nursel} }
APA Şahin, S. , Göçer, Ş. & Üstündağ Öcal, N. (2020). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 14-19 . DOI: 10.17517/ksutfd.658572
MLA Şahin, S. , Göçer, Ş. , Üstündağ Öcal, N. "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 14-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksutfd/issue/55775/658572>
Chicago Şahin, S. , Göçer, Ş. , Üstündağ Öcal, N. "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 14-19
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi AU - SerkanŞahin, ŞemsinnurGöçer, NurselÜstündağ Öcal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.658572 DO - 10.17517/ksutfd.658572 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 19 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.658572 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.658572 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 KSU Medical Journal Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi %A Serkan Şahin , Şemsinnur Göçer , Nursel Üstündağ Öcal %T Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17517/ksutfd.658572 %U 10.17517/ksutfd.658572
ISNAD Şahin, Serkan , Göçer, Şemsinnur , Üstündağ Öcal, Nursel . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 / 2 (July 2020): 14-19 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.658572
AMA Şahin S. , Göçer Ş. , Üstündağ Öcal N. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. KSU Medical Journal. 2020; 15(2): 14-19.
Vancouver Şahin S. , Göçer Ş. , Üstündağ Öcal N. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 15(2): 14-19.
IEEE S. Şahin , Ş. Göçer and N. Üstündağ Öcal , "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 14-19, Jul. 2020, doi:10.17517/ksutfd.658572