Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (April, August, December), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (April, August, December), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


Cilt 15 - Sayı 2 - 8 Tem 2020
 1. Adli yaş tahmini yapılan olguların değerlendirilmesi: retrospektif bir çalışma
  Sayfalar 1 - 6
  Mustafa Talip ŞENER , Şaban POLAT
 2. Sekonder Akciğer Neoplazmlarında Metastazektominin Sağkalım Üzerine Olan Etkisi
  Sayfalar 7 - 13
  Fatoş KOZANLI , Sami KARAPOLAT , Atila TÜRKYILMAZ , Celal TEKİNBAŞ
 3. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 19
  Serkan ŞAHİN , Şemsi̇nnur GÖÇER , Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL
 4. Tumor markers and neutrophil-lymphocyte ratio’s predictive role in endometriosis
  Sayfalar 20 - 23
  Ayhan ATIGAN , Ömer Tolga GÜLER
 5. Impact of Obesity on Eating Disorders and Quality of Life Among the Elderly
  Sayfalar 24 - 29
  İ̇brahim Halil TÜRKBEYLER , Ahmet ÇİĞİLOĞLU , Mehmet GÖL , Melek Sena TARAKÇIOĞLU , Zeynel Abidin ÖZTÜRK
 6. Robotik Radikal Prostatektomide Anestezi Deneyimlerimiz
  Sayfalar 30 - 34
  Tuna ŞAHİN , Barış ARSLAN
 7. Human Papillomavirus (HPV) Tiplerinin Prevalansının Saptanması
  Sayfalar 35 - 40
  Ayhan ATIGAN , Ersen ERAYDIN
 8. Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Zorbalığı
  Sayfalar 41 - 51
  Filiz POLAT , Rabia SOHBET
 9. Small İntestine İntussusception Accompanying With Bilateral Adrenal Mass In A 11 Years Old Child With Burkitt Lymphoma
  Sayfalar 52 - 55
  Nafiz SARIŞIK , Can ACIPAYAM , Ahmet Gökhan GÜLER , Abdülkadir Yasir BAHAR , Betül KIZILDAĞ , Fatih TEMİZ
 10. Rinoserebral Mukormikozlu Bir Olgu
  Sayfalar 56 - 59
  Özay AKYILDIZ
 11. Nadir Bir Olgu Persistant Metopik Sütür
  Sayfalar 60 - 62
  Yalçın AKBULUT , Muhammet Bora UZUNER , Erengül BODUÇ , Aslı Beril KARAKAŞ
 12. Spinal Kord Hasarlı Hastada Gelişen İnfektif Endokardit
  Sayfalar 63 - 66
  Ejder BERK , Burhan GÜÇMEN , Tuba Tülay KOCA , Burhan Fatih KOÇYİĞİT , Vedat NACİTARHAN
 13. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTADA NANDA TANILARI VE NIC GİRİŞİMLERİ İLE HEMŞİRELİK BAKIMI:OLGU SUNUMU
  Sayfalar 67 - 79
  Merve GÜLPAK , Ayşe Asli OKTAY
 14. A Rare Pathology For Sudden Death İn a Raynaud Phenomenon: Resistant Coronary Vasospazm
  Sayfalar 80 - 82
  Sefa TATAR , Sümeyye Fatma ÖZER , Ahmet SOYLU , Ahmet Seyfeddin GÜRBÜZ , Yakup ALSANCAK , Alpay ARIBAŞ , Mükremin COŞKUN , Abdullah ÖZÇELİK
 15. Tiroid Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon
  Sayfalar 83 - 87
  Ayten OĞUZ
 16. Çocuklarda Obezite, Obezite İlişkili Hipertansiyon Ve Risk Faktörleri
  Sayfalar 88 - 93
  Salim EKİCİ , Serpil DİNÇER
 17. Özel Durumlara Sahip Ebeveynlerin Doğum Sonrası Yeni Hayata Uyumları Ve Ebelerin Sorumlulukları
  Sayfalar 94 - 100
  Mi̇ne GÖKDUMAN KELEŞ , Ayten TAŞPINAR , Özlem ALTINKAYA
 18. Klinik Araştırmalar Mevzuatı: Kısa Bir Güncelleme
  Sayfalar 101 - 109
  Yusuf ERGÜN
 19. AYAK MASAJININ AMELİYAT SONRASI AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİ
  Sayfalar 110 - 115
  Kezban KORAŞ SÖZEN
 20. Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu: Sistemik Lupus Eritematozuslu hastalarda görülen nadir ve acil klinik bir antite
  Sayfalar 116 - 119
  Gözde YILDIRIM ÇETİN