ISSN: 1303-6610
e-ISSN: 2547-9598
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapak Resmi
       

KSÜ Tıp Dergisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel resmi dergisidir. KSÜ Tıp Dergisi, uluslararası, çift kör, tarafsız, hakemli bir çevrimiçi yayıncılık dergisidir. Dergi, ulusal ve uluslararası tüm tıp kurumlarına ve araştırmacılara ulaşmayı amaçlamaktadır. KSÜ Tıp Dergisi, en yüksek etik ve bilimsel standartlara sahiptir ve makalelerde ticari kaygı yoktur. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörler Konseyi (International Medical Journal Editors Council-ICMJE) ve Editoryal Etik İlkeler Komisyonu (Editorial Ethical Principles Commission-COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makale türleri orijinal araştırma makalesi, olgu sunumları ve derlemelerdir. KSÜ Tıp Dergisi 4 ayda bir (Mart, Temmuz, Kasım) yılda 3 sayı olarak yayımlanır. Derginin dili hem Türkçe hem de İngilizce'dir. İntihal kuralları dergi tarafından takip edilmektedir.

2023 - Cilt: 18 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

COVİD-19 TANISI ALIP YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ İHTİYACI OLAN HASTALARIN APACHE-II VE SOFA SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Endovasküler Aort Anevrizması Onarımın Cerrahilerine Anestezist Bakışı; Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS USING OCRELIZUMAB SEROLOGICAL STATUS OF HEPATITIS B VIRUS

Araştırma Makalesi

The Result Of Lomber Disc Hernia Patients Treated With Disc Restoration Hydrogel Implant (Gelstixtm): A Retrospective Cohort Study

Araştırma Makalesi

Management of Intussusception: Follow-up or Reduction?

Araştırma Makalesi

Levels of Serum and Urine Catecholaminergic and Apelinergic System Members in Acute Ischemic Stroke Patients

Araştırma Makalesi

A Simple MRI-Based Visual Guide To Differentiate Alzheimer’s Disease From Mild Cognitive İmpairment

Araştırma Makalesi

ALT EKSTREMİTE YÜZEYEL VENÖZ YETMEZLİK VE VARİSLERİN TEDAVİSİNDE 980 NM VE 1470 NM LAZER İLE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI

Araştırma Makalesi

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Konularının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Kadın Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları ve Bu Tutumları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Medical School Students about Human Papilloma Virus (HPV) And HPV Vaccine

Araştırma Makalesi

Ventilatör İlişkili Pnömonili Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Veri

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF RADIATION EXPOSURE IN PEDIATRIC CRANIAL TRAUMA PATIENTS

Araştırma Makalesi

RELATIONSHIP BETWEEN GALANIN AND VASPIN LEVELS WITH OBESITY

Araştırma Makalesi

Miadında Gebelerde Membran Stripping Yönteminin Gebelik Süresine Etkisi

Araştırma Makalesi

Yanık Merkezinde Tedavisi Yapılan Elektrik Yanıklı Hastaların Kronik Yaraya Dönüşümünün Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

IMPACT OF ADAPTIVE SERVO-VENTILATION IN HEART FAILURE PATIENTS

Araştırma Makalesi

RETROSPECTIVE EVALUATION OF ATTACK, EDSS SCORE AND MRI CHANGES OF PATIENTS USING OCRELIZUMAB AND FOLLOWING THE DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS İN OUR CLİNİC BEFORE THE START OF THE TREATMENT AND AFTER ONE YEAR

Araştırma Makalesi

Investigation of visceral leishmaniasis and coinfection of intestinal parasites in HIV-positive patients

Araştırma Makalesi

Multiple Sclerosis Patients’ COVID-19 Catching Ratios and Disease Profiles

Araştırma Makalesi

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM MALİGNİTESİ OLAN HASTALARDA BESLENME YETERSİZLİĞİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Derleme

Neuropsychiatric Symptoms in Parkinson’s Disease Patients

Araştırma Makalesi

Evaluation of Corneal Changes in Uveitic Patients by Non-Contact Specular Microscopy: A Retrospective Study

Araştırma Makalesi

BÖLGEMİZDEKİ FMF GEN MUTASYONLARININ DÜNYA’DAKİ DAĞILIM İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Derleme

SARS-CoV-2 Hangi Dokularda Patolojiye Neden Oluyor?

Araştırma Makalesi

Retrospective Investigation of the Incidence of Patients with Neural Tube Defects during the Pandemic Period, Single Center Study

Araştırma Makalesi

ÇOCUKLUK ÇAĞI KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ, TRANSFÜZYON SIKLIĞI, EŞİK DEĞERLERİ VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ

Araştırma Makalesi

Serebral palsili çocuklarda kinezyolojik bantlama yönteminin gövde ve oturma dengesi ile işlevsel bağımsızlık üzerine olan etkisi

Araştırma Makalesi

Soluble Receptor Level of Advanced Glycation (sRAGE) Products in Serum in Patients with Systemic Lupus Erythematosus:

Araştırma Makalesi

Bir Üniversite Hastanesindeki Araştırma Görevlisi Doktorların Mobbinge Maruz Kalma Algıları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

ERCP Uygulanan Koledokolitiazis Hastası ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

HIV ile Enfekte Bireylerde Sifilis Koenfeksiyonu

Olgu Sunumu

Botyroid Rhabdomyosarcoma of the Vagina in a two-month-old girl

Derleme

Epilepsinin Psikiyatrik Yönü

Araştırma Makalesi

Two Centers Comparison of Seroprevalence of Viral Hepatitis A, B, C among 18-25 Age Group