Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Değerlendirme süreci en geç 8 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık)  çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Değerlendirme süreci en geç 8 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık)  çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt 14 - Sayı 3 - 15 Kas 2019
 1. Relation of Disease Severity with Neutrophil Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Rheumatoid Arthritis
  Sayfalar 105 - 109
  Gökhan AYTEKİN , İbrahim AKDAĞ
 2. Yeni Tanı Alan Nadir Faktör Eksikliği Olan Hastalarımız: 5 Yıllık Deneyim
  Sayfalar 110 - 113
  Can ACIPAYAM , Ömer DUYURAN , Fehim AKGÜNGÖR , Zübeyde DİNÇER
 3. 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 114 - 118
  Ramazan Cahit TEMİZKAN , Muhammet Mesut Nezir ENGİN , Nursel BÜYÜK , Önder KILIÇASLAN , Şengül CANGÜR , Murat YILDIZ , Kenan KOCABAY
 4. Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda İzole anti-HBc IgG Seropozitifliğinin Araştırılması
  Sayfalar 119 - 123
  Alper TAHMAZ , Sevil ALKAN ÇEVİKER , Özgür GÜNAL , Süleyman Sırrı KILIÇ
 5. Determination of Reference Interval of Tumour Markers in Kahramanmaraş Region, Turkey
  Sayfalar 124 - 134
  Muhammed Mehdi ÜREMİŞ , Nuray ÜREMİŞ
 6. Kayseri İl Merkezinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 135 - 141
  Ayşegül ERDOĞAN , Fevziye ÇETİNKAYA
 7. Eosinophilic Gastroenteritis: An Unusual Cause of Ascites in an Adolescent Patient
  Sayfalar 142 - 144
  Fuat BAŞTÜRK , Can ACIPAYAM , Mehmet Yaşar ÖZKARS , Murat İSPİROĞLU , Ülkü KAZANCI , Osman Nuri ÖZEN , Salim EKİCİ
 8. Nadir Karşılaşılan Sık Karıştırılan Bir Tümör: Lenfanjiyoma Sirkumskriptum (Yüzeyel Lenfatik Malformasyon)
  Sayfalar 145 - 147
  Alper URAL , Fatma BİLGEN , Abdülkadir Yasir BAHAR , Mehmet BEKERECİOĞLU
 9. Nadir Yerleşimli Geniş Hacimli Keratokistik Odontojenik Tümör
  Sayfalar 148 - 150
  Fatma BİLGEN , Alper URAL , Mehmet BEKERECİOĞLU
 10. Kalvaryumda multifokal osteosarkom: Nadir bir vaka sunumu ve literatür derlemesi
  Sayfalar 151 - 154
  Neslihan KURTUL , Nursel YURTTUTAN , A. Yasir BAHAR , Gökmen AKTAŞ
 11. Farmakovijilans: Türk Mevzuatı Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 155 - 161
  Yusuf ERGÜN
 12. Hipertansiyon ve Erektil Disfonksiyon
  Sayfalar 162 - 166
  Orçun ALTUNÖREN , Ertuğrul ERKEN , Özkan GÜNGÖR , Yasemin Coşkun YAVUZ