Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Değerlendirme süreci en geç 8 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık)  çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Değerlendirme süreci en geç 8 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık)  çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt 15 - Sayı 1 - 26 Mar 2020
 1. Çocuk Hastalarda Subkütan Venöz Port Kateter Uygulamalarımız: 4 yıllık KSÜ Deneyimi
  Sayfalar 1 - 5
  Mehmet ACIPAYAM , Ahmet ACIPAYAM , Erdinç EROĞLU , Elif KILIÇ , Can ACIPAYAM
 2. The Comparison of Measurements of the Wrist, Hand and Finger Parameters Between Female and Male
  Sayfalar 6 - 10
  Atila YOLDAŞ , Mehmet DEMİR , Elisa ÇALIŞGAN , Emre ATAY , Esin GEÇGİL , Mustafa ÇİÇEK , Tolga ERTEKİN , Adem DOĞANER
 3. YÜZEYEL VENÖZ YETMEZLİK TEDAVİSİNDE YENİ BİR YÖNTEM OLARAK; VEN RESTORASYON TEDAVİSİ
  Sayfalar 11 - 15
  Erdinç EROĞLU , Mehmet ACIPAYAM
 4. The Effect of Quality of Life and Sociodemographic Characteristics of Patients on Health Service Perception
  Sayfalar 16 - 21
  Aylin SARI , Selin SÜSLÜ , Özlem AYAZ , Başak BİLİR KAYA
 5. İdiopatik İntrauterin Gelişme Geriliği İle Komplike Gebeliklerde Mikroalbuminüri Düzeyinin Araştırılması
  Sayfalar 22 - 27
  Ahmet TURP
 6. Kronik Karın Ağrısı Olan Çocuklardan Alınan Gaita Örneklerinde Helicobacter Pylori Gaita Antijeni Aranması Ve Endoskobik Biyopsi Örnekleriyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 28 - 31
  Mustafa YILMAZ , Suzan ATMACA , İbrahim Hanifi ÖZERCAN , Yaşar DOĞAN
 7. Kronik hepatit B hastalarında serum HBV DNA düzeyleri, Hbeag durumu, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişki
  Sayfalar 32 - 36
  Sevil ALKAN ÇEVİKER , Özgür GÜNAL , Süleyman Sırrı KILIÇ , Eda KÖKSAL
 8. Kulak Akıntı Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 37 - 40
  Sevil ALKAN ÇEVİKER , Özgür GÜNAL , Dursun Mehmet MEHEL , Abdülkadir ÖZGÜR , Süleyman Sırrı KILIÇ
 9. Nadir Bir Vaka: Gastrik Schwannom
  Sayfalar 41 - 43
  Abdulkadir CİĞER , Serdar YORMAZ , Murat ÖZDEMİR , Kadir GİŞİ
 10. Nazolabial kist: Olgu sunumu
  Sayfalar 44 - 46
  İsrafil ORHAN , Nagihan BİLAL , Saime SAĞIROĞLU , Ömer Faruk ÇINAR
 11. Emphysematous Pyelonephritis Treated with Only Parenteral Antimicrobial Therapy
  Sayfalar 47 - 51
  Uğur ERGÜN , Ahmet ÜRK , Fatih ERDEM , Erdoğan BÜLBÜL , Ali Cem YEKDEŞ
 12. HİPOTANSİYON TEDAVİSİ : DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ve VAZOPRESSÖR AJANLARIN GÜNCELLEMESİ
  Sayfalar 52 - 57
  Sena ULU , Sinan KAZAN , Özkan GÜNGÖR
 13. METABOLİK SENDROM VE EREKTİL DİSFONKSİYON İLİŞKİSİ
  Sayfalar 58 - 63
  Murat ŞAHİN
 14. LENFÖDEM ve BAKIMINDA HEMŞİRE DENEYİMİ: LENFÖDEM ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 64 - 68
  AYSE SOYLU , ARZU TUNA