Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. 

Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. 

Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt 14 - Sayı 2 - Tem 2019
 1. Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri
  Sayfalar 49 - 51
  Zübeyde DİNÇER, Mehmet Yaşar ÖZKARS
 2. Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri
  Sayfalar 52 - 56
  Ebru KARAASLAN, Arzu TUNA, Ayşe SOYLU
 3. Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara ve Alkol Bağımlılık Düzeylerine Etki Eden Faktörler
  Sayfalar 57 - 65
  Burkay YAKAR, Edibe PİRİNÇÇİ
 4. İntranazal Salbutamolün Allerjik Rinitli Çocuk Hastalarda Görülen Burun Tıkanıklığı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 66 - 68
  Sıdıka Deniz YALIM, Suna ASİLSOY, İsmail YILMAZ, Cemile DURMAZ, Belgin USTA GÜÇ
 5. Transüretral Rezeksiyon- Prostat (TUR-P) Ameliyatlarında ERAS Protokolü İle Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yapılması Gereken Beslenme, Ağrı ve Erken Mobilizasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 69 - 74
  Rabia KANKILIÇ, Arzu TUNA
 6. Effects of Tacrolimus on Endothelin-1, Melatonin and Heat Shock Protein Levels in Experimental Brain Ischemia
  Sayfalar 75 - 79
  Özlem GÜLER, Mustafa YILDIZ, Mehmet Nuri BOZDEMİR, Ahmet KAVAKLI, Adile Ferda DAĞLI, Bilal ÜSTÜNDAĞ
 7. The Comparison of Spinal Ropivacaıne and Levobupivacaine for Transurethral Surgery
  Sayfalar 80 - 84
  Bora BİLAL, Özgür YAĞAN, Mahinur Demet ALBAYRAK, Belgin AKAN TUNÇTÜRK, Nermin GÖĞÜŞ
 8. Kontrolsüz Diyabetes Mellitus Vakasında Nadir Görülen Amfizematöz Piyelonefrit ile Sistit Birlikteliği: Vaka Raporu ve Literatür derlemesi
  Sayfalar 85 - 88
  Hamit YILDIZ
 9. A Case Presenting Massive Umbilical Hemorrhage with Previously Unrecognized Factor XIII Subunit A Mutation (Factor XIII A1 gene; NM_000129.3 c.1817_1817delA (p.H606Pfs*23) (p.His606Profs*23, homozygous)
  Sayfalar 89 - 91
  Hüsnü MARAŞLI, Can ACIPAYAM, Aydın BOZKAYA, Defne Ay TUNCEL, Seda ÇAKMAKLI, Mustafa ÇOBANUŞAĞI, Sadık YURTTUTAN
 10. Splenik Hamartom: Olgu Sunumu
  Sayfalar 92 - 94
  Leymune PARLAK, Nazan BOZDOĞAN, Ahmet Sait ÇELEBİOĞLU
 11. Holoprosensefali’nin Prenatal Tanısında Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Kullanılması
  Sayfalar 95 - 97
  Ayhan ATIGAN
 12. Orofarenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarına Yaklaşım
  Sayfalar 98 - 100
  İsrafil ORHAN, Nagihan BİLAL
 13. OrtoreksiyaNervoza nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları
  Sayfalar 101 - 104
  Reyyan ŞENGÜL, ÇİÇEK HOCAOĞLU