Başeditör
Ad: Prof.Dr. Alptekin YASIM
E-posta: alpyasim@hotmail.com
Adres:

tipfak@ksu.edu.tr

alpyasim@hotmail.com


Yazarlar İçin

Dergi Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu