Amaç ve Kapsam

TÜRKÇE-AMAÇ ve KAPSAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup, tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup, ulusal ve uluslar arası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Yayın aşamasında ve kabul sonrasında yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide intihal kurallarına uyulmaktadır.
Dergi tamamen açık erişim dergileri yayınlamaktadır, yani tüm makaleler yayınlandıktan hemen sonra internette tüm kullanıcılara açıktır. Dergi dünya çapındaki tüm kullanıcılar için ücretsiz erişim sağlar.
ENGLISH- AIM and SCOPE
The journal Kahramanmaraş Sütçü Imam University (KSU) is the publication of the Faculty of Medicine and aims to reach all national and international medical institutions and staff. The journal aims the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns. The publication principles of the journal are based on the principles of independent, prejudiced and double-blind refereeing. The Editorial Board operates within the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

For articles submitted to the journal or accepted for publication, there is no processing fee or shipping fee. The evaluation process is completed within 8 weeks at the latest. Access to the full texts of the published articles is free. The opinions and results in the articles published in our journal are the opinions of the author (s) and the editorial board of the journal and the editorial board do not accept any responsibility. The Journal of KSU Faculty of Medicine is published every 4 months (April, August, December), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal.

Open access policy: The Journal publishes fully open access journals, which means that all articles are available on the internet to all users immediately upon publication.  Journal provides free access for all users worldwide.


This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge.

Open Access Policy is based on rules of Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.