Year 2017, Volume 9 , Issue 1, Pages 63 - 69 2017-03-23

The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters
Triatlon Atletlerinin Doping ve Anti-Doping Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Cemal GÜNDOĞDU [1] , Evrim Çelebi [2] , Özge Beyazçiçek [3] , Ersin Beyazçiçek [4] , Şakir Tüfekçi [5] , Recep Özmerdivenli [6]


Objectives: This study aims to determine the knowledge of triathlon athletes on the types of doping used in sports as well as their opinions on the anti-doping matters.

Methods: This descriptive study was conducted with 92 individuals participated in Taşucu Triathlon and İstanbul Salcano Triathlon Series, which was organized in 2015 by the Turkish Triathlon Federation. The data were collected using a questionnaire. Chi-square test was used in analysis of the data. Corticosteroids, masking agents, anti-estrogenic agents, beta blockers, and cannabinoids were among the types of doping which were least known by the triathlon athletes. These were followed by peptide hormones, narcotic analgesics, anabolic-androgenic steroids and stimulants.

Results: Approximately two thirds of triathlon athletes consider that knowledge of athletes, coaches and administrators on doping is not sufficient.

Conclusion: The majority of the athletes participated in the study stated that the relevant institutions and organizations are not fighting against doping adequately.

Amaç:  Bu çalışmanın amacı, triatlon atletlerinin sporda kullanılan doping türleri ve anti-doping konularındaki bilgilerini belirlemektir.

Metot: Bu tanımlayıcı çalışma, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Taşucu Triatlon ve İstanbul Salcono Triatlon Serilerine katılan 92 bireysel katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Triatlon atletleri tarafından en az bilinen doping türleri arasında kortikosteroidler, maskeleyici ajanlar, anti-östrojenik ajanlar, beta blokerler ve kanabinoidler vardır. Bunları peptit hormonları, narkotik analjezikler, anabolik androjenik steroidler ve uyarıcılar takip etmiştir.

Bulgular: Triatlon sporcuların yaklaşık üçte ikisinin, antrenörlerin ve idarecilerin doping konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmaya katılan sporcuların çoğunluğu, ilgili kurum ve kuruluşların dopingle yeterince mücadele etmediğini belirtmiştir.

 • Byers T, Edwards J. Why DON’T you dope?: a preliminary analysis of the factors which influence athletes decision NOT to dope in sport. Choregia Sport Manag Int J 2015;11:1–20.
 • Arazi H, Saeedi T, Sadeghi M. Prevalence Of Supplements Use and Knowledge Regard to Doping and Its Side Effects In Iranian Athlete University Students. Acta Kinesiol 2014;8:76–81.
 • Brzezianska E, Domanska D, Jegier A. Gene doping in sport–perspectives and risks. Biol Sport 2014;31:251–9.
 • Blank C, Leichtfried V, Fürhapter C, Müller D, Schobersberger W. Doping in Sports: West-Austrian Sport Teachers’ and Coaches’ Knowledge, Attitude and Behavior. Dtsch Z Sportmed 2014;2014:289–93.
 • Dost T. Doping. Türkiye Klin J Surg Med Sci 2006;46:145–51.
 • Duval A, Ram H, Viret M, Wisnosky E. The World Anti-Doping Code 2015: ASSEInternational Sports Law Blog symposium. Int Sport 2016:1–19.
 • Turkish Doping Control center. http://www.tdkm.hacettepe.edu.tr/english/. (Date accessed 2016-07-02).
 • Oguzhan Y, Cemal G. Sporda Ahlaki Bir Sorun Olarak Doping. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 2007:128–34.
 • Lok S, Tasgın E, Temel V. A Comparison Study of University Students’ Knowledge Levels about Doping Who Are Interested In Individual and Team Sport. Selçuk Univ J Phys Educ Sport Sci 2010;12:19–22.
 • Sertbaş K, Akdeniz H, Yılmaz A, Çalik F, Şentürk U. Evaluation of ergogenic matter and doping usage knowledge of Turkish national athletes. Med Sport J Rom Sport Med Soc 2015;11:2591–600.
 • Dincer N, Demir H. The determination of knowledge levels related to doping in elite athletes. Turkish J Sport Excercise 2013;15:56–69.
 • Genctürk G. Elit Sporcularda Doping Bilgi Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma (Güreş Örneği). Beden Egit Ve Spor Bilim Derg 2009;3:213–21.
 • Şirin E. Bireysel ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, 2001.
 • Kürkçü R. Farklı Branşlardaki Üniversiteli Sporcuların Ergojenik Yardımcılar Konusundaki Bilgi ve Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması. NWSA Sport Sci 2009;4:198–209.
 • Öztürk EST. Doping in Turkey, assessment of knowledge level of players about doping (handball study case). Int J Hum Sci 2012;9:249–60.
 • Dalli M. Determination of Doping Knowledge Level of Physical Education and Sports College Students. Int J Sci Cult Sport 2014;2:11–20.
 • Demir A. Türkiye’de Durgunsu Kano ve Akarsu Kano Antrenörlerinin Sporda Dopingle İlgili Düşünce ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi, 2012.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Cemal GÜNDOĞDU
Institution: INONU UNIV
Country: Turkey


Author: Evrim Çelebi
Institution: FIRAT UNIV
Country: Turkey


Author: Özge Beyazçiçek
Institution: DUZCE UNIV
Country: Turkey


Author: Ersin Beyazçiçek
Institution: DUZCE UNIV
Country: Turkey


Author: Şakir Tüfekçi

Author: Recep Özmerdivenli
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 23, 2017

Bibtex @ { ktd280117, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {63 - 69}, doi = {10.18521/ktd.280117}, title = {The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters}, key = {cite}, author = {Gündoğdu, Cemal and Çelebi, Evrim and Beyazçiçek, Özge and Beyazçiçek, Ersin and Tüfekçi, Şakir and Özmerdivenli, Recep} }
APA Gündoğdu, C , Çelebi, E , Beyazçiçek, Ö , Beyazçiçek, E , Tüfekçi, Ş , Özmerdivenli, R . (2017). The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters . Konuralp Medical Journal , 9 (1) , 63-69 . DOI: 10.18521/ktd.280117
MLA Gündoğdu, C , Çelebi, E , Beyazçiçek, Ö , Beyazçiçek, E , Tüfekçi, Ş , Özmerdivenli, R . "The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters" . Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 63-69 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/28501/280117>
Chicago Gündoğdu, C , Çelebi, E , Beyazçiçek, Ö , Beyazçiçek, E , Tüfekçi, Ş , Özmerdivenli, R . "The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters". Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 63-69
RIS TY - JOUR T1 - The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters AU - Cemal Gündoğdu , Evrim Çelebi , Özge Beyazçiçek , Ersin Beyazçiçek , Şakir Tüfekçi , Recep Özmerdivenli Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18521/ktd.280117 DO - 10.18521/ktd.280117 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 69 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.280117 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.280117 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters %A Cemal Gündoğdu , Evrim Çelebi , Özge Beyazçiçek , Ersin Beyazçiçek , Şakir Tüfekçi , Recep Özmerdivenli %T The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters %D 2017 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.280117 %U 10.18521/ktd.280117
ISNAD Gündoğdu, Cemal , Çelebi, Evrim , Beyazçiçek, Özge , Beyazçiçek, Ersin , Tüfekçi, Şakir , Özmerdivenli, Recep . "The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters". Konuralp Medical Journal 9 / 1 (March 2017): 63-69 . https://doi.org/10.18521/ktd.280117
AMA Gündoğdu C , Çelebi E , Beyazçiçek Ö , Beyazçiçek E , Tüfekçi Ş , Özmerdivenli R . The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(1): 63-69.
Vancouver Gündoğdu C , Çelebi E , Beyazçiçek Ö , Beyazçiçek E , Tüfekçi Ş , Özmerdivenli R . The Determination of Opinions of Triathlon Athletes on Doping and Anti-Doping Matters. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(1): 63-69.