Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 155 - 159 2017-07-06

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Kullanımı Değerlendiriliyor Mu?
Are psychiatric outpatients assessed for smoking?

Hülya ERTEKİN [1] , Memduha AYDIN [2] , Mehmet ARSLAN [3] , Yusuf Haydar ERTEKİN [4] , İbrahim EREN [5]


ÖZET

Amaç: Psikiyatrik hastalık varlığı sigara bırakma tedavisine engel olmamasına rağmen bu hastalarda sigara bırakma tedavisi öncelikli hedefler arasında yer almamaktadır. Bu çalışmanın amaçları; psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların; sigara kullanma alışkanlıklarını araştırmak, muayene oldukları psikiyatrist tarafından sigara kullanma alışkanlıklarının kendilerine sorulup sorulmadığını değerlendirmek, sigara kullanan hastaların sigarayı bırakma isteklerini değerlendirmek, sigara bırakma konusunda psikiyatri polikliniklerinden yardım alınabileceği bilgisine sahibi olup olmadıklarını öğrenmek ve “sigara bağımlılığı ve tedavisi” konusunda yapılan hizmet içi eğitimin psikiyatristlerin sigara kullanımını sorgulama durumlarına etkisini değerlendirmekti.

Yöntem: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği Poliklinik Ünitesi’ne; Haziran 2013 - Temmuz 2013 tarihleri arasında başvuran tüm hastalara ilk aşamada, muayene sonrası beş soruluk anket uygulandı. Muayene esnasında sigara kullanımı sorgulama tutumlarını etkilememek için poliklinik doktorlarına anket çalışması hakkında bilgi verilmedi. Eylül 2013 tarihinde, psikiyatri polikliniğinde çalışan doktorlara “Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi” konusunda seminer, çalışmanın ikinci aşamasında; seminer almış bu doktorların hastalarına aynı anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %51,1’i (n=203) sigara içiyordu. Çalışmanın ilk aşamasında doktorlar hastaların %18,3’ünde (n=40), ikinci aşamasında %53,1’inde (n=95) sigara kullanımını sorgulamıştı, eğitim semineri sonrası doktorların sigara kullanımını sorgulama oranı anlamlı olarak artmıştı (p<0.001). Çalışmaya katılan tüm hastaların %37,9’unun (n=69) sigara bırakma isteği mevcuttu ve %46,9’u (n=186) sigara bırakma konusunda psikiyatriden yardım alınabileceğini biliyordu.

Sonuç: “Sigara Bağımlılığından kurtulma şansı" psikiyatri poliklinik hizmetleri kapsamında hastalara sunulmalı, psikiyatri doktorlarının konu ile ilgili bilgilerinin ve ilgilerinin artması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik Bozukluk, Psikiyatrist, Sigara İçme, Sigara Bırakma

Are psychiatric outpatients assessed for smoking?

ABSTRACT

Objectives: The presence of psychiatric disorder is not obstacle for the treatment to quit smoking; however this treatment is not preferred among primary purposes in these patients. We aimed to investigate use of tobacco, whether asked their smoking habit by a psychiatrist, the request of patients who smoke to quit smoking, whether they can get help from the psychiatric outpatient clinic of knowledge about smoking cessation and "Addiction and Treatment of Smoking" training of the psychiatrists effects on query of smoking status.

Methods: This study was conducted at Outpatient Clinic of the Beyhekim Department of Psychiatry at Konya Education and ResearchHospital between June and July 2013. Five-item questionnaire was administered to all participants after the examination in the first phase.. The outpatient clinic doctors were not informed about the questionnaire during examination because of alteration their interrogation of smoking. In September 2013, "Addiction and Treatment of Smoking" training were given to the psychiatrists doctors working in this study. In the second phase of this study, same questionnaire was administrated to patients of these trained doctors..

Results: 51.1% of participants were smokers. In the first phase of the study, doctors from the 18.3% (n= 40) and 53.5% (n = 95) in the second phase had questioned smoking of patients. After training seminar the rate to question of doctors had significantly increased (p<0.001). %37.9 of participants (n=69) wanted to quit smoking. %46.9 of participants (n=186) knew that they can get help from the psychiatric outpatient clinic for smoking cessation.

Conclusion: "Chance to get rid of smoking addiction" should be offered to patients in psychiatric outpatient clinics. Working to increase the knowledge of psychiatrics on this subject should be made.

Keywords: Mental Disorders, Psychiatrist, Smoking, Smoking Cessation.


 • 1. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package. Geneva, World Health Organization, 2008.
 • 2. McClave AK, McKnight-Eily LR, Davis SP et al. Smoking characteristics of adults with selected lifetime mental illnesses: results from the 2007 National Health Interview Survey. Am J Public Health 2010;100(12):2464-72.
 • 3. Sönmez CI, Özbey Z. Nikotin bağımlılığının nörobiyolojisi ve klinik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2016;7(5):13-9
 • 4. Hennekens CH, Hennekens AR, Hollar D, et al. Schizophrenia and increased risks of cardiovascular disease. Am Heart J 2005;150(6):1115–21.
 • 5. Colton CW, Manderscheid RW. Congruencies in increased mortality rates, years of potential life lost, and causes of death among public mental health clients in eight states. Prev Chronic Dis 2006;3(2):1-14.
 • 6. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu. Sigara bırakma tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Miki Matbaacılık. Ankara 2014.
 • 7. Sonmez CI Aydin LY Turker Y et al . Comparison of smoking habits, knowledge, attitudes and tobacco control interventions between primary care physicians and nurses. Tob Induc Dis . 2015;13(1):37.
 • 8. Banham L, Gilbody S. Smoking cessation in severe mental illness: what works? Addiction 2010;105(7):1176-89.
 • 9. Selby P, Voci SC, Zawertailo LA, et al. Individualized smoking cessation treatment in an outpatient setting: Predictors of outcome in a sample with psychiatric and addictions co-morbidity. Addict Behav 2010;35(9):811-17.
 • 10. Yargıç Lİ, Baykan H. Severe mental disorders, depression and smoking cessation. Anatolian Journal of Psychiatry 2013;14:77-83.
 • 11. Tutun Bagimliligi Tedavi ve Egitim Birimleri Hakkinda Yonetmelik. T.C. Resmi Gazete, 28121, 23 Kasım 2011.
 • 12. Chun-Fai-Chan B, Koren G, Fayez I, et al. Pregnancy outcome of women exposed to bupropion during pregnancy: A prospective comparative study. Am J Obstet Gynecol 2005;192(9):32–6.
 • 13. Hitsman B, Moss TG, Montoya ID, et al. Treatment of tobacco dependence in mental health and addictive disorders. Can J Psychiatry 2009;54(6):368-78.
 • 14. Olivier D, Lubman DI, Fraser R. Tobacco smoking within psychiatric inpatient settings: biopsychosocial perspective. Aust N Z J Psychiatry 2007;41(7):572-8.
 • 15. Grant BF, Hasin DS, Chou SP, et al. Nicotine dependence and psychiatric disorders in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Arch Gen Psychiatry 2004;61(11):1107- 15.
 • 16. Lasser K, Boyd JW, Woolhandler S, et al. Smoking and mental illness: a population-based prevalence study. JAMA 2000;284(20):2606–10.
 • 17. Kalman D, Morissette SB, George TP. Co-morbidity of smoking in patients with psychiatric and substance use disorders. Am J Addict 2005;14(2):106–23.
 • 18. Yengil E, Çevik C, Demirkıran G et al. Smoking Among Medical School Students and Attitudes against Smoking. Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(3):1-7.
 • 19. Milani HS, Kharaghani R, Safa M, et al. Pattern of Smoking and Nicotine Dependence in Patients with Psychiatric Disorders. Tanaffos 2012;11(1):55-60.
 • 20. Özcebe H, Bilir N, Aslan D. Türkiye’de sigara içilmeyen kamusal alanların ve işyerlerinin genişletilmesi, sigara karşıtı politika ve uygulamaların değerlendirmesi. Ankara: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Proje Raporu, Mart 2011.
 • 21. Aubin HJ, Rollema H, Svensson TH, et al. Smoking, quitting, and psychiatric disease: A review. Neurosci Biobehav Rev 2012;36(1):271–84.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Hülya ERTEKİN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Memduha AYDIN
Institution: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Author: Mehmet ARSLAN
Institution: Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Kırklareli
Country: Turkey


Author: Yusuf Haydar ERTEKİN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: İbrahim EREN
Institution: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 6, 2017

Bibtex @research article { ktd319784, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {155 - 159}, doi = {10.18521/ktd.319784}, title = {Are psychiatric outpatients assessed for smoking?}, key = {cite}, author = {Erteki̇n, Hülya and Aydın, Memduha and Arslan, Mehmet and Erteki̇n, Yusuf Haydar and Eren, İbrahim} }
APA Erteki̇n, H , Aydın, M , Arslan, M , Erteki̇n, Y , Eren, İ . (2017). Are psychiatric outpatients assessed for smoking? . Konuralp Medical Journal , 9 (2) , 155-159 . DOI: 10.18521/ktd.319784
MLA Erteki̇n, H , Aydın, M , Arslan, M , Erteki̇n, Y , Eren, İ . "Are psychiatric outpatients assessed for smoking?" . Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 155-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/30718/319784>
Chicago Erteki̇n, H , Aydın, M , Arslan, M , Erteki̇n, Y , Eren, İ . "Are psychiatric outpatients assessed for smoking?". Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 155-159
RIS TY - JOUR T1 - Are psychiatric outpatients assessed for smoking? AU - Hülya Erteki̇n , Memduha Aydın , Mehmet Arslan , Yusuf Haydar Erteki̇n , İbrahim Eren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18521/ktd.319784 DO - 10.18521/ktd.319784 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 159 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.319784 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.319784 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi Are psychiatric outpatients assessed for smoking? %A Hülya Erteki̇n , Memduha Aydın , Mehmet Arslan , Yusuf Haydar Erteki̇n , İbrahim Eren %T Are psychiatric outpatients assessed for smoking? %D 2017 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18521/ktd.319784 %U 10.18521/ktd.319784
ISNAD Erteki̇n, Hülya , Aydın, Memduha , Arslan, Mehmet , Erteki̇n, Yusuf Haydar , Eren, İbrahim . "Are psychiatric outpatients assessed for smoking?". Konuralp Medical Journal 9 / 2 (July 2017): 155-159 . https://doi.org/10.18521/ktd.319784
AMA Erteki̇n H , Aydın M , Arslan M , Erteki̇n Y , Eren İ . Are psychiatric outpatients assessed for smoking?. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(2): 155-159.
Vancouver Erteki̇n H , Aydın M , Arslan M , Erteki̇n Y , Eren İ . Are psychiatric outpatients assessed for smoking?. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(2): 155-159.
IEEE H. Erteki̇n , M. Aydın , M. Arslan , Y. Erteki̇n and İ. Eren , "Are psychiatric outpatients assessed for smoking?", Konuralp Medical Journal, vol. 9, no. 2, pp. 155-159, Jul. 2017, doi:10.18521/ktd.319784