Year 2017, Volume 9 , Issue 3, Pages 250 - 256 2017-09-22

DOPING TYPES OF ATHLETICS SPORTS AND DETERMINATION OF THE OPINIONS ABOUT ANTI-DOPİNG
Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Evrim ÇELEBİ [1] , Cemal GÜNDOĞDU [2] , Özge BEYAZÇİÇEK [3] , Ersin BEYAZÇİÇEK [4] , Recep ÖZMERDİVENLİ [5]


Objective: This research was conducted to determine the level of knowledge of athletics national team athletes about doping types used in sport and  their views on anti-doping.

Method: Seven descriptive type studies were conducted with 73 athletes who participating in the Super League Final Competitions and Junior European Champion Club Cup competitions in the Activity Program of the Turkish Athletics Federation and agreeing to participate in the research. Survey form prepared by researchers was used as data collection tool. The data are expressed in numbers and percentages, using the chi-square test in the analysis.

Results: 79.5% of the athletes stated that the most stimulants were used in the sport. This was followed by anabolic androgenic steroids with 68.5%, and anti-estrogenic agents with 65.8%. Approximately two-thirds of the athletes said they were well informed about doping by athletes, coaches and administrators (64.4%), and also they had knowledge about it (%64.4) and had read dopingle related publications (65.8%). In terms of anti-doping, athlethes find the activities satisfactory of the related institutions and organizations, in particular state (76.7%), federation (82.2%) and clubs (63.0%).

Discussion: As a result, it has been determined that among the participating athletes, the most common types of doping are in which stimulants and anabolic-androgenic steroids, and approximately two-thirds of the athletes said they were well informed about doping by athletes, coaches and administrators, and also think that they had knowledge about it, moreover more than half of the athletes find the activities of the related institutions and organizations satisfactory for the anti-doping.

Amaç: Bu araştırma atletizm milli takım sporcularının, sporda kullanılan doping türleriyle ilgili bilgi düzeylerinin ve dopingle mücadele konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç Ve Yöntem: Tanımlayıcı 7 türdeki araştırma, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Süper Lig Final yarışmaları ve Gençler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmalarına katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 73 sporcu ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş, analizde ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Sporcuların %79.5’i sporda en çok uyarıcıların kullanıldığını belirtmiştir. Bunu %68.5 ile anabolik androjenik steroidler, %65.8 ile anti-östrojenik ajanlar izlemiştir. Sporcuların yaklaşık üçte ikisi dopingin sporcular, antrenörler ve idareciler tarafından yeterince bilindiğini (%64.4), kendilerinin de bu konuda bilgi sahibi olduğunu (%64.4) ve dopingle ilgili yayınlar okuduğunu (%65.8) ifade etmiştir. Sporcular, dopingle mücadele konusunda başta devlet (%76.7), federasyon (%82.2) ve kulüpler (%63.0) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yeterli bulmaktadır.

Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan sporcular arasında en çok fikir sahibi olunan doping türlerinin başında uyarıcıların ve anabolik-androjenik steroidlerin yer aldığı, sporcuların yaklaşık üçte ikisinin, dopingin sporcular, antrenörler ve idareciler tarafından yeterince bilindiği ve kendilerinin de bu konuda bilgi sahibi olduklarını düşündüğü, sporcuların yarıdan fazlasının, dopingle mücadele konusunda ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yeterli buldukları belirlenmiştir.

 • Barkoukis V, Lazuras L, Harris PR. The effects of self-affirmation manipulation on decision making about doping use in elite athletes. Psychol Sport Exerc 2015;16:175–81.
 • Gündoğdu C, Çelebi E, Beyazçiçek Ö, Beyazçiçek E, Tüfekçi Ş, Özmerdivenli R. Triatlon Atletlerinin Doping ve Anti-Doping Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Konuralp Tıp Derg 2017;9:63–9.
 • Işık S. Gelişim Çağındaki Basketbolcularda Doping Kullanımı Eğilimi ve Bilgi Düzeyinin İncelenmesi. Çanakkele Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015.
 • Baysaling Ö. Spor’da Her Yönüyle Doping Zararları, Doping ve Kürler, Dopingle Mücadele. İstanbul: stanbul: İlpress Basım ve Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti; 2000.
 • Arazi H, Saeedi T, Sadeghi M. Prevalence Of Supplements Use and Knowledge Regard to Doping and Its Side Effects In Iranian Athlete University Students. Acta Kinesiol 2014;8:76–81.
 • Schneider D, Morris J. College athletes and drug testing: attitudes and behaviors by gender and sport. J Athl Train 1993;28:146–50.
 • Dost T. Doping. Türkiye Klin J Surg Med Sci 2006;46:145–51.
 • Who we are | World Anti-Doping Agency 2017.
 • Turkish Doping Control center 2016.
 • Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır? 2017.
 • Ambrose PJ, Tsourounis C, Uryasz FD, Patterson E. Characteristics and trends of drug and dietary supplement inquiries by college athletes. J Am Pharm Assoc 2013;53:297–303.
 • Thevis M, Sigmund G, Geyer H, Schänzer W. Stimulants and Doping in Sport. Endocrinol Metab Clin North Am 2010;39:89–105.
 • Liddle DG, Connor DJ. Nutritional Supplements and Ergogenic Aids. Prim Care Clin Off Pract 2013;40:487–505.
 • Gallucci AR, Martin RJ. Misuse of prescription stimulant medication in a sample of college students: Examining differences between varsity athletes and non-athletes. Addict Behav 2015;51:44–50.
 • Welder AA, Melchert RB. Cardiotoxic effects of cocaine and anabolic-androgenic steroids in the athlete. J Pharmacol Toxicol Methods 1993;29:61–8.
 • Sertbas K, Akdeniz H, Yilmaz A. Evaluation of ergogenic matter and doping usage knowledge of Turkish national athletes. Med Sport J Rom Sport Med Soc 2015;11:2591–600.
 • Dinçer N. Elit Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, 2010.
 • Ama PFM, Betnga B, Ama Moor VJ, Kamga JP. Football and doping: study of African amateur footballers. Br J Sports Med 2003;37:307–10.
 • Genctürk G. Elit Sporcularda Doping Bilgi Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma (Güreş Örneği). Beden Egit Ve Spor Bilim Derg 2009;3:213–21.
 • Şirin E. Bireysel ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, 2001.
 • Şenel Ö, Güler D, Kaya İ, Ersoy A, Kürkçü R. Farklı ferdi branşlardaki üst düzey Türk sporcuların Ergojenik Yardımcılara yönelik bilgi ve yararlanma düzeyleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg 2004;2:41–7.
 • Dincer N, Demir H. The determination of knowledge levels related to doping in elite athletes. Turkish J Sport Excercise 2013;15:56–69.
 • Dascombe BJ, Karunaratna M, Cartoon J, Fergie B, Goodman C. Nutritional supplementation habits and perceptions of elite athletes within a state-based sporting institute. J Sci Med Sport 2010;13:274–80.
 • Waddington I, Malcolm D, Roderick M, Naik R. Drug use in English professional football. Br J Sports Med 2005;39:e18.
 • Ohaeri JU, Ikpeme E, Ikwuagwu PU, Zamani A, Odejide OA. Use and awareness of effects of anabolic steroids and psychoactive substances among a cohort of nigerian professional sports men and women. Hum Psychopharmacol Clin Exp 1993;8:429–32.
 • Erdman KA, Fung TS, Doyle-Baker PK, Verhoef MJ, Reimer RA. Dietary Supplementation of High-performance Canadian Athletes by Age and Gender. Clin J Sport Med 2007;17:458–64.
 • Buckman JF, Farris SG, Yusko DA. A national study of substance use behaviors among NCAA male athletes who use banned performance enhancing substances. Drug Alcohol Depend 2013;131:50–5.
 • Pan DW, Baker JAW. Perceptual Mapping Of Banned Substances in Athletics: Gender- and Sport-Defined Differences. J Sport Soc Issues 1998;22:170–82.
 • Johnson KE, McRee A-L. Health-Risk Behaviors Among High School Athletes and Preventive Services Provided During Sports Physicals. J Pediatr Heal Care 2015;29:17–27.
 • Huang J-H, Jacobs DF, Derevensky JL, Gupta R, Paskus TS. Gambling and Health Risk Behaviors Among U.S. College Student-Athletes: Findings from a National Study. J Adolesc Heal 2007;40:390–7.
 • Matava MJ. Ethical Considerations for Analgesic Use in Sports Medicine. Clin Sports Med 2016;35:227–43
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Evrim ÇELEBİ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Cemal GÜNDOĞDU
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Özge BEYAZÇİÇEK
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ersin BEYAZÇİÇEK
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Recep ÖZMERDİVENLİ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 22, 2017

Bibtex @research article { ktd312903, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {250 - 256}, doi = {10.18521/ktd.312903}, title = {Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelebi̇, Evrim and Gündoğdu, Cemal and Beyazçi̇çek, Özge and Beyazçi̇çek, Ersin and Özmerdi̇venli̇, Recep} }
APA Çelebi̇, E , Gündoğdu, C , Beyazçi̇çek, Ö , Beyazçi̇çek, E , Özmerdi̇venli̇, R . (2017). Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi . Konuralp Medical Journal , 9 (3) , 250-256 . DOI: 10.18521/ktd.312903
MLA Çelebi̇, E , Gündoğdu, C , Beyazçi̇çek, Ö , Beyazçi̇çek, E , Özmerdi̇venli̇, R . "Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi" . Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 250-256 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/32172/312903>
Chicago Çelebi̇, E , Gündoğdu, C , Beyazçi̇çek, Ö , Beyazçi̇çek, E , Özmerdi̇venli̇, R . "Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 250-256
RIS TY - JOUR T1 - Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Evrim Çelebi̇ , Cemal Gündoğdu , Özge Beyazçi̇çek , Ersin Beyazçi̇çek , Recep Özmerdi̇venli̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18521/ktd.312903 DO - 10.18521/ktd.312903 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 256 VL - 9 IS - 3 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.312903 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.312903 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %A Evrim Çelebi̇ , Cemal Gündoğdu , Özge Beyazçi̇çek , Ersin Beyazçi̇çek , Recep Özmerdi̇venli̇ %T Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 9 %N 3 %R doi: 10.18521/ktd.312903 %U 10.18521/ktd.312903
ISNAD Çelebi̇, Evrim , Gündoğdu, Cemal , Beyazçi̇çek, Özge , Beyazçi̇çek, Ersin , Özmerdi̇venli̇, Recep . "Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Konuralp Medical Journal 9 / 3 (September 2017): 250-256 . https://doi.org/10.18521/ktd.312903
AMA Çelebi̇ E , Gündoğdu C , Beyazçi̇çek Ö , Beyazçi̇çek E , Özmerdi̇venli̇ R . Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(3): 250-256.
Vancouver Çelebi̇ E , Gündoğdu C , Beyazçi̇çek Ö , Beyazçi̇çek E , Özmerdi̇venli̇ R . Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(3): 250-256.